Integrationer

En integration betyder att två eller flera system kopplas ihop med varandra till en helhet. Enligt oss är utnyttjande av effektiva integrationer en nödvändighet för modern rapportering och till exempel vid bokföringens månadslut behöver dataöverföringen vara så aktuell och automatiserad som möjligt, för att tidtabellerna skall hållas.


Fördelar med integrationer:

  • Automatisering - tar bort manuellt arbete
  • Information i realtid
  • Enkelhet
  • Noggranhet- minimerar mänskliga fel

Syftet med integrationer är att automatiskt och tidsinställt flytta data från ett källsystem antingen till ett annat system, till ett datalager eller direkt till ett rapporteringsmaskineri. Vi rekommenderar att bygga integrationer så att datat går via ett datalager, eftersom det gör det möjligt att utforma ett skalbart rapporteringssystem och göra mera invecklad visualisering. I praktiken kunde en sådan här integration betyda att försäljnings-, bokförings- och kassasystemen kopplas ihop, vilket ger användaren en helhetsbild om den ekonomiska situationen på dags-, vecko- och månadsnivå. Med hjälp av korrekt byggda systemintegrationer är det betydligt enklare för användaren att göra upp prognoser för till exempel framtida försäljningsutveckling och resursbehov.

Förutom att vi gör integrationer för rapporteringslösningar har vi också gjort direkta integrationer mellan olika system. Ett bra exempel på detta är automatisk överföring av den dagliga försäljningen från PayPal till bokföringssystemet Netvisor. Dessa typer av integrationer är mycket smidiga, eftersom de sparar arbetstid för bokföraren, som därmed kan sätta den tiden på andra uppgifter.

De integrationer som vi bygger är alltid mycket högkvalitativa och dynamiska, för att enkelt kunna anpassas vid möjliga förändringar. Integrationerna görs antingen genom att utnyttja ETL- eller ELT-processer, beroende på miljön och teknologin som används. Själv använder vi moderna molbaserade lösningar (t.ex. Microsoft Azurea och Power-Platform-produkter) samt effektiva och dynamiska programmeringsspråk (t.ex. Python & R).

På Greenstep har vi redan gjort högkvalitativa integrationer i över hundra system, bland annat följande: