IPO Readiness

Greensteps erfarna experter hjälper gärna ditt företag med arrangemangen kring en börsintroduktion

De bästa av företag söker sig till börsen. En börslistning ger företaget en möjlighet att skaffa nytt kapital för finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten.

Det är en utmanande och tidskrävande process för ett företag att förbereda sig inför en börsintroduktion. Det introducerande företagets ekonomiförvaltning behöver förbereda sig på ett flertal nya händelser, plikter och tidtabeller. Vi hjälper gärna ditt företag med förberedelserna inför börsintroduktionen.

Under börsintroduktionsprocessen utvecklas och konstrueras ekonomiförvaltningens basprocesser för att passa ett offentlig bolag, till exempel vid följande områden:

  • Utveckling av bolagsstyrning.
  • Utveckling och organisering av riskhanteringsprocesser.
  • Införlivande av ekonomisk rapportering och informationsskyldighet till en nivå som krävs för börslistade företag.
  • Planering av ekonomiförvaltningens organisation och resursfördelning så att det passar ett börslistat företag.
  • Hjälp vid övergången till rapportering i enlighet med internationella bokslutsstandarder (International Financial Reporting Standars, dvs. IFRS).