Transactions Services Greenstep mobile hero Transactions Services Greenstep desktop hero

Transaktionstjänster

Vi skräddarsyr rätt servicepaket för ditt företag, både för din försäljnings- och inköpsprocess.

Ta kontakt

Pålitlig hjälp vid företagsförvärv

Eftersom det rör sig om betydande summor pengar i företagsköp, är det extremt viktigt att man redan innan genomföring av köpet ser till att all information är pålitlig och fullständig.

Greenstep hjälper vid företagsköp med att göra:

  • En due diligence-utredning för säljaren angående målföretagets finansiella ställning, verksamhetsplan eller bransch/marknad,
  • En due diligence-utredningen av verksamheten som är till salu,
  • De integrationer eller delningar som företagsköpet medför ur ekonomiavdelningens synvinkel.

Fördelar med våra transaktionstjänster:

Pålitlig partner

Målbolagets finansiella ställning och framtidsutsikter utreds på en detaljerad nivå och den information som beslutsfattandet grundar sig på säkerställs.

Klarhet i köpprocessen

Företagsledningen får en objektiv, professionell värdering av målföretaget.

Stöd i integrationen

Företaget kan redan i förväg försäkra sig om hur det uppköpta företaget, ur ett finansiellt perspektiv, kommer att integreras i den nuvarande verksamheten.

Kunniga experter

Som konsulter på Greenstep fungerar kunniga experter med erfarenhet av över hundra företagsköp från båda sidorna.