Analytics Services Greenstep mobile hero v2 Analytics Services Greenstep desktop hero

Analytiktjänster

Vi hjälper er att få tillgång till de mest högkvalitativa analytik på marknaden på några dagar, inte månader, och berikar dem med expertis inom finansiell styrning, HR och hållbarhet från hundratals experter.

Kontakta oss

Innovativa analytiklösningar som driver dataledarskap

Greensteps analytiktjänster stöder företagets resa mot en klarare framtid. Vårt analytik-team är unikt, eftersom det består av 15 ekonomiexperter med starka kodningsfärdigheter. Problem relaterade till ekonomisk rapportering löses alltså av personer som förstår meningen och användningssyftet med analytik. När denna kunskap kombineras med moderna arbetsverktyg och -metoder, kan vi enkelt sköta alla företagets behov när det kommer till rapportering och analytik.

Kärnan i analytiktjänsterna är att producera, organisera och presentera för verksamheten viktig information på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt att både förstå och dela informationen. Vi är medvetna om att pålitligt beslutsfattande inte kan göras utan aktuell och tydlig information. Allt vi gör när det kommer till analytiklösningar baseras på klarhet, skalbarhet och användarvänlighet. Vi litar på Microsofts Power BI-produkt, som är ledare inom sin bransch. När vårt team tar på sig att sköta er analytik, finns alltid aktuell och hållbar information till hands.

Våra tjänster består av tre delområden: datalagringstjänster, integrationsutveckling samt BI-rapportering. Ofta består rapporterings- och analytikens utvecklingsprojekt av alla delområden för att försäkra hållbara, skalbara och felfria lösningar. Vi kan även sköta mindre delområden, såsom att endast bygga datalager eller skapa rapporteringsvyer.

Vi ansvarar redan för över hundra nöjda kundföretags analytiklösningar, däribland t.ex. Primehotels, Electrosonic ja Helvar. Andra av våra kunder är t.ex. Kyrö Distillery, HappyOrNot samt Moi Mobiili.