Outsourcad försäljningsreskontra

Greensteps experter hjälper att sköta om ditt företags försäljningsfakturor och -reskontra på ett modernt sätt.

Modern försäljningsfakturering och -reskontra

Vid användning av ett online bokföringsprogram, t.ex. Netvisor, är det enkelt för er att skicka kundfordringar elektroniskt. Bokföringsprogrammet skickar kundfordringarna till kunderna, medan vi på Greenstep ser till att de kommer in i bokföringsprogrammet. Netvisor erbjuder också färdiga kanaler för indrivningstjänster och indrivningen kan automatiskt flyttas till partnern. Via oss blir hela försäljningsfaktureringsprocessen effektivare, vilket frigör tid till fördel för din verksamhet.

Nästan alla bokföringsprogram har en orderhanteringsfunktion, med vilken försäljningsfakturor automatiskt kan skapas enligt beställningar. I vissa fall använder sig företag ändå hellre av skilda program för orderhantering. Vi kan hjälpa er att integrera bland annat följande program:

  • Sales Force
  • Planmill
  • Value Frame
  • Severa
  • Tuntinetti
  • Maxtech
  • Manu Online
  • Max Technologies
  • Koho mm.


Med hjälp av dessa integrationer kommer kundorder att konverteras till försäljningsfakturor, vilka sedan kan skickas automatiskt till kunderna.