Due Diligence-tjänster

Due Diligence-utredningen är en av de viktigaste delarna av en transaktionsprocess. Due Diligence innebär att man samlar in och analyserar viktig information om målföretagets verksamhet, för att försäkra ett lyckat företagsköp och undvika risker.

Det finns både möjligheter och ekonomiska risker med att placera i ett företag och det är viktigt att känna till dessa innan affären görs. Vi hjälper dig genom köpprocessen och försäkrar ett lyckat köp genom att göra en omfattande due diligence-analys, där vi granskar målföretagets finansiella information. Analysen kan även göras på säljarens initiativ, vilket betyder att vi hjälper målföretaget att förbereda sig inför ett möjligt uppköp.

Due Diligence-processen hos Greenstep

Greensteps experter har bred kunskap om små- och medelstora företag samt om ekonomiförvaltningens olika uppgifter, vilket gör due diligence-processen noggrann, smidig och effektiv. Due diligence-utredningen utformas alltid tillsammans med kunden enligt deras behov, med beaktande av målföretagets egenskaper. Processen börjar med en kartläggning av verksamheten, då vi noggrant går igenom de nyckeltal och uppgifter som hör till målföretagets verksamhet, till exempel balansräkningen, kostnadsstrukturen och inkomstflöde. Förutom att vi granskar uppgifter i nuläget, analyserar vi även bolagets prognoser och historiska uppgifter och vi gör även intervjuer med företagsledningen. På det här sättet får vi en omfattande helhetsbild av målföretagets ekonomiska situation, som vi sedan kan använda som grund för att guida och vägleda kunden framåt i köpprocessen.

Som resultat av due diligence-utredningen får kunden en tydlig rapport, där de mest centrala finansiella talen samt möjliga risker har lyfts fram. På basen av denna rapport kan vi ge rekommendationer och förslag på åtgärder åt kunden. Rapporten varierar beroende på kund och målföretag, men den innehåller ofta t.ex.:

  • Historiska finansiella tal (på månads-, kvartals- och årsnivå) och bakgrunden till siffrornas utveckling
  • Försäljnings- och inköpsavtal
  • Ekonomisk kalkyl (balansräkning, kassaflöde)
  • Marknadsväre
  • Inkomstflöde
  • Ekonomiska prognoser
  • Utvecklingen av prognoser, budgeter och nyckeltalens utveckling
  • Försäljningsutveckling
  • Analys av skatterisker

Vi går alltid noggrant igenom rapporten tillsammans med kunden: vi validerar de centrala riskerna, förhandlar om nödvändiga åtgärder och gör vid behov även tilläggsundersökningar. Vi hjälper även kunden efter köpet och fungerar vid behov som projektledare för att säkra en smidig integration. Läs mer om våra Finance Project Manager-tjänster.