Tjänster för köparen av ett företag

Vill du utöka ditt befintliga kundunderlag eller expandera till nya, strategiskt viktiga marknader genom ett företagsköp? Greensteps experter hjälper till att försäkra en lyckad process vid företagsköpet.

En välplanerad process - hälften gjort

När du har identifierat behoven och målen med företagsköpet behöver köpprocessen planeras noggrant. En välplanerad process sparar både tid och pengar. Med hjälp av Greensteps expertteam kan du planera köpprocessen så att den uppfyller dina mål, eller så kan du ta hjälp av experterna för att åtgärda möjliga brister i processens olika delområden. Greensteps egna team har erfarenhet av över 100 företagsköp från båda sidorna.

Ett framgångsrikt företagsköp fortsätter även efter affären

Målet med ett företagsköp är att lyckas även efter affären. Greensteps starka erfarenhet ger en bra utgångspunkt för detta. För att undvika en misslyckad integrering eller tråkiga överraskningar efter företagsköpet är det till exempel viktigt att ha kunskap om due diligence-granskningen. Meningen med en due diligence-granskning är att få en omfattande överblick av målföretagets verksamhet och därtillhörande risker. Ofta konkretiseras mervärdet av att utnyttja en stor, utomstående expert genom de observationer och föreslag på åtgärder som uppkommer under due diligence-processen. Vi stöder dig genom hela köpprocessen och hjälper dig att försäkra en lyckad integration.

Företagsköpets "data room" gör processen snabbare och tydligare

Vi kan hjälpa till att att göra köpprocessen lyckad också med hjälp av datalagringstjänster, eller "data rooms". Meningen med ett data room är att skapa en för båda parterna trygg plats att integritetsvänligt hantera dokument samt information som rör parterna. Målet är att samla all behövlig information på ett, säkert ställe, vilket också gör processen snabbare eftersom man inte behöver jaga dokument från flera olika ställen.

Fördelar för köparen med att ha Greenstep som en utomstående expert vid ett företagsköp:

  • Du får hjälp genom hela processen, eller med ett specifikt delområde i processen.
  • Att känna till processen gör det enklare att planera den väl, vilket sparar både tid och pengar.
  • Genom en bra due diligence-granskning kan man göra observationer eller identifiera möjliga risker i målföretagets verksamhet.
  • Ett integritetsvänligt Data room gör det möjligt för båda parterna att effektivt och samtidigt komma åt information och dokument.

Tore Teirs fem tips åt köparen vid ett företagsköp:

  1. Du bör veta vad du behöver. Börja leta efter ett företag först då orsakerna till ett företagsköp är klara och du har organisationens stöd att gå vidare.
  2. Välj rätt team från ditt företag.
  3. Komplettera vid behov kompetensen med hjälp av utomstående krafter.
  4. Gör upp en köpstrategi; vad är du beredd att betala osv. Stå även fast vid den!
  5. Gör en bra integrationsplan och följ den. Kom även ihåg att ta väl hand om nya personer!