Internationell bokföring

Har ditt företag internationell verksamhet, eller finns det planer på att expandera verksamheten utanför Finland? Greensteps experter hjälper till att sköta ditt företags bokföring och annan ekonomiförvaltning effektivt och smidigt även utomlands.

För att man lyckat skall kunna expandera verksamheten utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land eller de länder dit man planerar att expandera. Förutom detta är kunskap, erfarenhet och resurser av stor vikt för att företagets funktioner skall kunna stödas på global nivå.

Greensteps experter sköter bokföringen också för ditt företags globala verksamhet. Förutom våra experter i Finland betjänar även våra lokala experter i Sverige och Estland våra kunder. I resten av världen hjälper vårt breda nätverk av partners att sköta ditt företags beskattning och myndighetsrapportering enligt lokala principer.

Om det finns behov att utveckla verksamheten mer, hjälper vi även gärna till genom till exempel våra CFO-tjänster. Våra lösningar är planerade för att kunna växa tillsammans med företaget, vilket gör det möjligt att utnyttja hela vårt tjänsteutbud även när bokförings-, rapporterings-, ekonomiplanerings- och analyseringsbehoven ständigt utvecklas. När hela koncernen sköts som en helhet, är ekonomiförvaltningen effektiv och det är lättare att identifiera utvecklingsområden.Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta betjäna kunder i över 100 länder. MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag inom ekonomi-, lönehanterings-, beskattnings-, och juridikbranshen. Greenstep kan på detta sätt hjälpa kunder med högklassiga tjänster nästan var som helst i världen med hjälp av nätverket. Läs mer om MSI här: www.msiglobal.org


Fördelar du får när du låter Greenstep sköta ekonoimförvaltningen för ditt företags globa verksamhet:

  • När vi sköter bokföringen för både moderbolaget och de utländska dotterbolagen förenklas konsolideringen, eftersom allt finns i ett och samma system. Ekonomifövaltningen blir således mer konstnadseffektiv och helheten blir klarare.
  • Du har en kontaktperson som hjälper till med kontakten till dotterbolagens ekonomiavdelningar, leverantörer osv.
  • Vår erfarenhet och vårt globala nätverk gör det snabbare och enklare att grunda ett bolag utomlands.
  • När ekonomiförvaltningen är i skick var du än är verksam, har du mera tid att fokusera på kärnverksamheten.