Kvalitativ bokföring

Greensteps professionella och kundinriktade ekonomiexperter sköter ditt företags bokföring kvalitativt och pålitligt.

På Greenstep vill vi glädja våra kunder genom att alltid erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Bokföring är en av Greensteps nyckelkompetenser och vi har professionella och erfarna bokförare som ansvarar för våra kunders ekonomi. I bokföringsteamet på Greenstep jobbar ca. 150 experter, som har stöd av hela Greenstep-familjen bestående av över 350 experter inom lönehantering, CFO-tjänster, HR-tjänster och systemkunnande. För att försäkra kvaliteten på våra tjänster finns det i alla våra kontor en CGR-revisor.

Vi stöder dig med hjälp av många olika bokföringssystem: Netvisor, Procountor, NetSuite, Microsoft Dynamics NAV, Bezala samt Finance.Rocks.


Vad får du när du tar i bruk Greensteps bokföringstjänster?

  • En pålitlig partner som stöd för din affärsverksamhet
  • Professionell problemlösning inom ekonomiförvaltning
  • Transparent kommunikation och rapportering
  • Proaktiv rådgivning
  • Bekymmerslösa arbetsdagar
  • Genom outsourcing kan du koncentrera dig på organisationens värdeskapande kärnkompetens

Kunden i centrum

Vi bygger våra team med kunden i fokus, vilket försäkrar att vi kan hjälpa företag även vid t.ex. branschspecifika utmaningar. Du kan alltså lita på att din bokföring sköts transparent och högkvalitativt, oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom. Våra specialister är också alltid redo att ge råd och utveckla kundens ekonomiprocesser genom att erbjuda mångsidiga lösningsalternativ.

Vad innehåller bokföringstjänsterna?

När du outsourcar din bokföring till Greenstep fungerar våra experter som ditt företags huvudbokförare. Förutom det kan även ekonomiassistenter och CFO-specialister ingå i teamet. Till arbetet hör både mer omfattande uppgifter som upprättande av bokslut och mindre rutinuppgifter som löpande bokföring och godkännande av inköpsfakturor. En del av våra experter är specialiserade på koncernredovisning, dit även koncernbokslut, lednings- och placeringsrapportering samt koncernens kassaflödeshantering och redovisning ingår.

Effektiv e-bokföring

Våra bokförare sköter traditionella redovisningstjänster effektivt med moderna verktyg, som t.ex. det elektroniska ekonomiförvaltningssystemet Netvisor. Förutom att elektronisk bokföring gör arbetet effektivare ger det även kunden möjlighet att granska bokföringen i realtid.