EU taxonomikonsultering

Öka trovärdigheten i hållbarhetsarbetet genom att lägga till EU-taxonomin i rapporteringen

EU:s Sustainable Finance Classification System, eller taxonomi, är ett nytt sätt att klassificera hur företagens finansiella aktiviteter påverkar miljön. Nu är det dags att ta hänsyn till taxonomin i din egen verksamhet - även om den för närvarande endast är bindande för stora företag, är dess inverkan redan kännbar för mindre företag.

Taxonomin är en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering, som också innehåller förordningen om hållbar finansiering för finansinstitut, SFDR, som trädde i kraft 2021. SFDR, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, påverkar indirekt alla företag som får eller söker finansiering, eftersom den kräver att finansinstitut klargör om de objekt som de finansierar är berättigade till taxonomi.

I framtiden kommer det bara att vara möjligt att få finansiering och fortsätta driva ett företag om det är berättigat till taxonomin. Därför är investerare och finansiärer särskilt intresserade av om ett företag är taxonomikompatibelt. Vi har studerat de första taxonomirapporterna från stora företag och kan hjälpa våra kunder att förstå hur EU:s taxonomi kommer att påverka deras verksamhet och vilka nästa steg bör vara i den kommande andra fasen av taxonomin.

Vi hjälper våra kunder med frågor kring EU taxonomi, genom att:

  • Ge en översikt över EU:s taxonomi och dess konsekvenser för företagen
  • Kartlägga taxonomins förhållande till andra rapporteringsskyldigheter
  • Klargöra på vilket sätt ett företag kan rapportera om sin egen verksamhet i förhållande till taxonomin
  • Hjälpa företag att fastställa och rapportera om deras produkter omfattas av och är förenliga med taxonomin


Med en taxonomikonsultation kan du:

  • Säkerställa att ni följer EU-regler - taxonomirapportering krävs redan för alla stora och börsnoterade företag som är verksamma inom EU.
  • Öka trovärdigheten i hållbarhetsarbetet - intressenter kräver mer hållbara affärsmetoder från företag, och taxonomirapporten kommer att öka transparensen och trovärdigheten.
  • Förbättra konkurrenskraften och det ekonomiska resultatet - ansvarsfulla metoder skapar nya möjligheter att förbättra konkurrenskraften och det ekonomiska resultatet.
  • Säkerställa tillgång till finansiering - EU har fastställt investeringsmål för hållbar utveckling som kräver att finansinstitut är medvetna om hållbarheten hos de företag de finansierar, så taxonomiförenlighet kan nu vara ett villkor för tillgång till finansiering.

Greenstep-teamet har erfarenhet av att ge praktiskt stöd till flera börsnoterade företag när det gäller att följa taxonomier och taxonomirapportering. Vi utför också LCA- och koldioxidavtrycksberäkningar för att verifiera efterlevnaden av taxonomin.

Undrar du hur taxonomin påverkar ditt företag?

Boka en tid och låt oss ta reda på det tillsammans