IPEV-rapportering

Greenstep sköter om placerings- och portföljrapportering för investeringsfonder enligt Invest Europe-principerna.

Den europeiska sammanslutningen för investeringsfonder "Invest Europe", tidigare EVCA, rekommenderar att varje medlemsfond rapporterar enligt standardiserade principer, av vilka de i nuläget rekommenderade riktlinjerna är Invest Europe Professional Standards Handbook. Dessutom finns det skilda riktlinjer för värdering av portföljbolag; IPEV Valuation Guidelines.

Syftet med detta är att standardisera rapporteringen av fonder, samt fastställa vilken information som skall rapporteras till olika intressenter, för att investerare skall kunna jämföra olika fonder utgående från samma kriterier och information. Målföretagen är sällan publika och investerarna måste kunna lita på uppgifterna i rapporten. Ett standardiserat rapporteringsformat säkerställer att all information är korrekt rapporterad och tillräcklig. Dessutom är det viktigt att den rapporterade informationen kan härledas från fondens bokföring. Många investerare kräver att fonder rapporterar enligt standardiserade principer, innan de kan investera i dem. Så här fungerar bolag som investerar i fonder med offentliga medel, pensionsbolag och andra institutionella investerare.

IPEV-rapportering är en naturlig fortsättning på bokföringen. På Greenstep har vi färdigt utarbetade tillvägagångssätt för insamling, bearbetning och rapportering av information.

Smidig IPEV-rapportering med hjälp av ett rapporteringsverktyg

Vi erbjuder våra kunder IPEV-rapportering byggt på Greensteps egen softaprodukt. Med hjälp av BiBook-rapportering samlas nödvändig data in från portföljbolaget och modifieras till den form som rekommendationerna kräver, med beaktande av kundens önskemål. Vårt kunniga team hjälper med planeringen av rapporteringens utseende och innehåll. Med hjälp av våra lösingar delas investeringsinformationen enkelt till de som behöver den och talen presenteras i ett visuellt och lättförståerligt format. Vyerna är interaktiva och användaren kan smidigt filtrera och ändra analyseringsmetoder. Vid behov erbjuder vi även rapporteringen i pdf-format.


Kontakta oss så hjälper vi till med er IPEV-rapportering!

Minna Riihimäki, +358 40 532 2104
minna.riihimaki@greenstep.fi