Börsnotering

En börsintroduktion är ett utmärkt tillfälle att ta in nytt kapital för att utveckla verksamheten. Börsnoteringsprocessen innebär mycket förberedande arbete, vilket bör ske med hjälp av extern kompetens. Samtidigt ökar IPO bolagets egen kompetens, vilket bidrar till att underlätta vardagen för ett börsnoterat bolag. Med vår hjälp blir du färdig för en börsnotering!

Att lista ett företag på börsen är ett stort beslut och den partner du väljer för att stödja i processen spelar en viktig roll för att det ska förverkligas smidigt. Greenstep har stöttat börsintroduktioner i många år. Vi är en godkänd rådgivare till Nasdaq; First North Certified Adviser.

Listningstjänster - för att stöda på vägen till en börsintroduktion

Greensteps team av externa redovisningsexperter är en pålitlig partner i förberedelserna och genomförandet av börsintroduktioner i Finland och övriga Norden.

Vi har en övergripande syn på helheten. I samband med att företaget förbereds för börsintroduktion görs en hel del utveckling som tar företaget framåt. Förberedelserna inför en börsintroduktion förbättrar bolagets förutsättningar och interna prestanda, inte bara inför börsintroduktionen utan även för framtiden.

Greensteps erfarna team kan hjälpa till på många sätt längs vägen, till exempel med:

 • kartläggning av den nuvarande situationen och bedömning av beredskapen för en börsnotering
 • utveckling av grundläggande processer och IPO readiness
 • IPO due diligence
 • planering av åtgärderna som leder till IPO-beredskap
 • rådgivning och konsulttjänster för genomförandet av börsintroduktionen

Ekonomiförvaltningen i företaget som ska börsnoteras ställs inför ett antal nya skyldigheter, uppgifter, regler och tidtabeller. Ofta blir miljön också alltmer hektisk. De börsnoterade bolagens verksamhet granskas också av olika organ. Externa experter och rådgivare är praktiskt taget oersättliga för bolaget som börsnoteras.

”Samarbetet med Greenstep var till stor hjälp genom hela IPO-processen. Vi fick stöd både i att få klarhet i IFRS-frågorna och i det praktiska arbetet. I takt med att verksamheten har expanderat har vi alltid fått stöd och flera experter till teamet när det har behövts."


Livet efter börsintroduktionen

Förutom en framgångsrik notering vill vi säkerställa att kunskapen om noteringsreglerna i ditt företag ökar i takt med processen. Rapporterings- och anmälningsskyldigheterna har redan blivit rutin när resan som noterat bolag börjar.

Vi på Greenstep kan även hjälpa till med andra IPO-relaterade uppgifter. Vi har varit involverade i följande projekt:

 • granskning av interna kontroller, förslag till förbättringar och upprättandet av dokumentation och kontrolltester
 • skapandet av en redovisningsmanual
 • förbättring av prognosticeringsprocessen
 • förbättring och automatisering av rapporteringsprocessen
 • granskning av innehållet i delårsrapporter
 • IFRS-konverteringar

Kontakta oss så diskuterar vi om de bästa lösningarna för dig när det gäller börsintroduktioner!