Interim Group Financial Controller

Behöver du någon som kan göra koncernrapportering? Ska din Group Controller ta en längre ledighet?

Oavsett din situation erbjuder våra interimtjänster en expert som löser dina utmaningar inom den externa redovisningen och utför rapporteringsarbetet. Interim Group Controller är en flexibel lösning som förser dig med en specialistresurs snabbt och vid en tidpunkt som passar dig.


Interimtjänster

Tjänsten Interim Group Financial Controller erbjuder en pålitlig lösning av hög kvalitet för företag som behöver få kontroll över sin ekonomiska förvaltning och förbättra sina resultat.

Koncernredovisningsspecialister och IFRS-experter tar ställning till olika koncernredovisningsfrågor, bidrar till utvecklingen av rapporteringen, utformar och genomför systemförändringar samt anpassar arbetsprocesser för att förbättra kvaliteten och effektiviteten.

En Interim Group Controller ger stöd för snabb och lönsam tillväxt samt för genomförandet av strategiska finansiella initiativ. Han/hon kan ta ansvar för konsolidering av koncernen, finansiella rapporter och delårsrapporter. På lång sikt kan en Interim Group Controller till exempel utveckla ekonomistyrningsprocesserna och ge stöd vid val av nya verktyg.

Hur kan den tillförordnade eller interim koncerncontrollern hjälpa till?

Vanligtvis anlitas en Interim Group Controller när en expert på företaget går på semester, övergår till ett internt projekt eller lämnar företaget helt och hållet, och rekryteringen inte är tillräckligt snabb för att fylla det kompetensgap som snabbt har uppstått. Oavsett den exakta situationen är poängen att företaget behöver någon som kan ta över den interna expertens uppgifter eller fungera som ersättare. En interimspecialist är den perfekta lösningen.

En extern interim controller är van att hoppa in i pågående projekt och till och med etablerade team. Det är viktigt att Interim Group Controllern bidrar med sin expertis och på ett smidigt sätt integrerar sig i kundens dagliga rutiner. En Interim Group Controller har dessutom kunskap och erfarenheter från tidigare interimuppdrag och kan därmed även bidra med utvecklingsförslag.

Våra kunder som använder sig av våra interimtjänster är tacksamma för den breda expertis de har tillgång till. Vi ställer hela teamets kunnande till våra kunders förfogande.