Liitoille ja yhdistyksille icon new
Assi rajattu
Brand background blur
Liitoille ja yhdistyksille icon new

Omfattande och högkvalitativa tjänster för föreningar och förbund

På Greenstep stödjer vi professionellt er organisations verksamhet. Med hjälp av elektronisk ekonomiförvaltning kan vi bidra till att skapa en aktuell bild av er organisations ekonomiska situation och göra rapporteringen transparent. Vi förenklar även hanteringen av rese- och utgiftsräkningar med hjälp av vår Bezala-applikation, dit man enkelt kan registrera kvitton rakt från mobilen.

Åt föreningar och förbund erbjuder vi följande helhetslösning, där du också kan välja ut endast de tjänster som just er organisation har behov av:

Lämna dina kontaktuppgifter, så återkommer vi så snabbt som möjligt! Kontakta oss!

Greenstep som stöd för föreningar och förbund

Ekonomiförvaltningen inom förbund, föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer ser inte likadan ut som för företag som driver affärsverksamhet. På Greenstep känner vi till särdragen och verksamhetsmiljön för föreningar och förbund.

Inom företag och förbund är hela logiken inom ekonomiförvaltningen, till exempel resultaträkningsmodellen och nyckeltalen, annorlunda. Detta betyder att man inte kan använda modeller som är baserade på aktiebolag. Våra erfarna experter sköter er organisations ekonomiförvaltning med hög kvalitet och noggrannhet. Vid behov hjälper de även till att skapa lämpliga rapporteringsverktyg och -processer för er organisation, så att ni enkelt kan prognostisera framtida behov och göra beslut baserade på aktuell information.

Även intäktsmodellen skiljer sig mellan föreningar/förbund och företag, eftersom inkomstflödet inom föreningar och förbund bland annat utgörs av medlemsavgifter och bidrag. Intäktsuppföljningen bör därför vara transparent och prognoser bör göras löpande. Om kassasituationen kräver kan vi till exempel hjälpa till med olika finansieringsarrangemang, samt med uppföljning och rapportering av olika finansieringsformer och projekt.

Elektronisk ekonomiförvaltning gör det möjligt att få aktuell information om den ekonomiska situationen och dela informationen. Vi rekommenderar organisationer att använda Netvisor, eftersom det svarar på de behov som bland annat föreningar och förbund har. Med hjälp av stystemet förenklas bokföringen och uppgörande av bokslut, eftersom all informations finns lagrad på ett enda ställe. Dessutom hjälper BiBook, en modern rapporteringslösning byggd på Power BI, till att prognostisera och analysera er organisations nyckeltal.

Inom föreningar och förbund går det traditionellt även mycket tid åt att hantera olika typer av utgifts- och reseräkningar. Inom dessa organisationer finns ofta många engångsutgifter - och för att förenkla utbetalningen av dessa har vi skapat en kostnadseffektiv modell i form av vår Bezala-applikation, som gör det enkelt att ladda upp kvitton rakt från mobilen.

Våra HR-experter hjälper organisationen att växa genom att erbjuda specialkunnande inom t.ex. ledarskap, målsättningar, organisationskultur, kunskapsutveckling samt operativa HR-funktioner. Och precis som med ekonomiförvaltningen, kan du outcourca HR-ärenden till Greenstep i den omfattning du önskar.