Finance rocks mobile hero Finance rocks desktop hero

Konteringar med hjälp av AI

Finance.Rocks har grundats av Greensteps dotterbolag och är ett program som automatiskt konterar inköpsfakturor på basen av existerande data. Målet är att försnabba och effektivera bokförarens arbete.

Ta kontakt

Konteringar med hjälp av artificiell intelligens

Finance.Rocks har grundats av Greensteps dotterbolag och är ett program som automatiskt konterar inköpsfakturor på basen av existerande data. Målet är att försnabba och effektivera bokförarens arbete.

Enligt preliminära tester lyckas Finance.Rocks-tjänsten kontera 60% av inköpsfakturorna 100% rätt redan under första veckan och 90% av inköpsfakturorna 100% rätt efter bara ett par veckor! Detta försnabbar hantering av inköpsfakturor märkbart och därför rekommenderar vi Finance.Rocks till alla våra kunder som använder Netvisor.

Mepco WEB

Med hjälp av artificiell intelligens

När det kommer en ny inköpsfaktura till Netvisor, jämför Finance.Rocks fakturans information med data från tidigare inköpsfakturor. Programmet går igenom informationen på fakturan och alla rader (beskrivning, titel, summa, moms etc.) och analyserar ord för ord fakturans innehåll och ger det mest sannolika förslaget för hur fakturan borde konteras. Bokföraren behöver sedan bara granska och bekräfta konteringen.

I fall tidigare uppgifter från en motsvarande faktura saknas, är sannolikheten större att konteringsförslaget är fel. I detta fall rättar bokföraren felet och nästa gång har programmet den information som behövs för att kunna rikta kostnaden rätt. Finance.Rocks är alltså ett system som hela tiden utvecklas och blir smartare och det rättar sina egna algoritmer på basen av inkomna uppgifter.

Mepco Kirjaamo

Bli av med pappersfakturorna

Genom att använda Finance.Rocks kan vi också reda ut av vem ni ännu tar emot pappersfakturor. Om ni ger oss lov kan vi be dem sända e-fakturor i stället. Skannade fakturauppgifter är inte 100% pålitliga, så vi måste alltid granska från fakturan att de skannade uppgifterna motsvarar uppgifterna på fakturan. Det här är något vi gärna skulle bli av med, eftersom det skulle spara mycket tid. Vi skulle därmed ha mera tid att betjäna er och era utgifter för inköpsreskontra skulle troligtvis minska.

Hur fungerar påminnelsen?

  1. Finance.Rocks-tjänsten utreder automatiskt i Netvisor om det kommit nya pappersfakturor
  2. När en pappersfaktura hittas, granskar Finance.Rocks i Tieke.fi-tjänsten i fall fakturans avsändare har möjlighet att skicka e-fakturor.
  3. I fall det är möjligt för avsändaren att skicka e-fakturor, skickas det från Finance.Rocks-tjänsten automatiskt en förfrågan om att sända fakturorna som e-fakturor till er. Förfrågningen skickas till dem som en e-faktura (utan summa), varpå det syns i deras inköpsreskontra. Därmed får till exempel utländska leverantörer inte några påminnelser.

Får vi lov att be er leverantör att sända e-fakturor i stället för pappersfakturor?

Om svaret är ja, behöver vi få en skriftlig begäran om ändring av faktureringsadress av er, som vi sedan kan skicka till er leverantör. Det här gynnar både oss och er, så vi gör detta arbete kostnadsfritt.