HR Services Greenstep mobile hero HR Services desktop hero

Omfattande och flexibla HR-tjänster

HR-tjänsterna utvecklades för att våra kunder enklare och smidigare skall kunna växa. Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Greenstep har ebjudit sina kunder HR-tjänster redan i flera års tid. Med Kati Tuovinen i spetsen har vårt HR-team växt till ett effektivt 30-personers team som kan glädja kunderna med högkvalitativa tjänster.

Greensteps mål är att stödja sina kunder i deras olika tillväxtfaser. Genom att satsa på affärsorienterat HR-arbete, kultur och klarhet inom verksamheten kan man säkerställa både en stabil grund för tillväxt samt utmärkta medarbetarupplevelser. Våra HR-experter möjliggör tillväxt genom att erbjuda kunskap inom olika HR-aktiviteter, såsom:

Precis som med våra ekonomitjänster kan alla våra HR-tjänster skräddarsys enligt kundens behov. Våra HR-konsulter hanterar också omfattande HRM- och HRD-helheter.

En av de populäraste HR-tjänsterna är vår HR-workshop och HR-tjänster på deltid. I HR-workshoppen får man snabbt en omfattande helhetsbild av kundföretagets HR-aktiviteter och personalledning. Som slutresultat av workshoppen får kunden en prioriterad utvecklingsplan för sitt HR-arbete. Detta fungerar också ofta som ett sätt att påbörja ett samarbete mellan Greenstep och kunden. På det här sättet har vi möjlighet att glädja företag och instanser i behov av hjälp på bästa möjliga sätt.

Populäraste HR-tjänsterna

Nyttan av outsourcad HR

Möjliggör tillväxt

Tillsammans med oss sköts såväl operativa som strategiska HR-ärenden tydligt och enkelt

Klarhet i förändringar och tillväxt

En utomstående synvinkel möjliggör objektiv och kritisk granskning av förändringar

Mera tid

Du kan koncentrera dig på affärsverksamhets tillväxt

Stark och stabil grund för personalupplevelser

Lagstadgade HR-tjänster levereras med hög kvalitet och i tid

Högkvalificerade specialister

Våra HR-konsulter är erfarna i förändringsledning samt bra och snabba på att identifiera HR-behov i organisationen

Flexibla tjänster

Vi kan koncentrera oss på de viktigaste utvecklingsbehoven eller hjälpa mera omfattande med organisationens olika HR-aktiviteter

Kostnadseffektiv lösning

Alla våra tjänster kan skräddarsys enligt kundens behov

Alla på Greenstep står till ditt förfogande

Med mera än 300 experter får du nytta av vår gemensamma och fördelade kunskap

HR Tjänster

Greenstep & Mobidiag