HR-tjänster

HR-tjänster skräddarsydda enligt dina behov

Greensteps mål är att stöda våra kunder i olika tillväxtfaser. HR-tjänsterna är planerade för att underlätta och bidra kundföretagens tillväxt och framgång. Att investera i affärsorienterat HR-arbete, kultur och tydlighet inom verksamheten säkerställs en stabil grund för tillväxt och utmärkta personalupplevelser hos företag. Våra HR-konsulter möjliggör tillväxt och klarhet med hjälp av professionella HR-åtgärder, kunskaper och ledarskap. HR-konsulterna hjälper till och stöder t.ex. i ärenden relaterade till personalledning, ledarskap, målsättning, organisationskultur, talangledning och operativ HR. Alla våra tjänster är skräddarsydda enligt kundens behov.

Nyttan av outsourcad HR

Att möjliggöra tillväxt

Från operativ till strategisk HR

Klarhet i förändringar och i tillväxt

Klarhet i förändringar och i tillväxt, outsourcing möjliggör en objektiv synvinkel till nutida tillvägagångssätt och hjälper till att leda förändring.

Mera tid

Du kan koncentrera dig på affärsverksamhets tillväxt

Stark och stabil grund för personalupplevelser

Lagstadgade HR-tjänster levereras med hög kvalitet och i tid

Högkvalificerade specialister

Våra HR-konsulter är erfarna i förändringsledning samt bra och snabba på att identifiera HR-behov i organisationen

Flexibla tjänster

Vi kan koncentrera oss på det viktigaste utvecklingsbehov eller ta ett mera holistiskt tillvägagångssätt till HR i din organisation

Kostnadseffektiv lösning

Alla våra tjänster kan skräddarsys enligt kundens behov

Alla står till ditt förfogande på Greenstep

Med mera än 300 experter får du nytta av vår gemensamma och fördelade kunskap