HR-tjänster

Våra HR-konsulter hjälper kunder med personaladministration och -ledning på ett affärsorienterat sätt.

Greenstep har ebjudit sina kunder HR-tjänster redan i flera års tid. Med Kati Tuovinen i spetsen har vårt HR-team växt till ett effektivt 10-personers team, som kan glädja kunderna med sina högkvalitativa tjänster.

Omfattande och flexibla HR-tjänster

Greensteps mål är att stöda sina kunder i olika tillväxtfaser. HR-tjänsterna utvecklades för att underlätta och bidra till kundföretagens tillväxt och framgång. Genom att investera i affärsorienterat HR-arbete, kultur och klarhet inom verksamheten kan man säkerställa både en stabil grund för tillväxt och utmärkta personalupplevelser. Våra HR-experter möjliggör tillväxt genom att erbjuda kunskap inom olika HR-relaterade aktiviteter, såsom personalledning, ledarskap, målsättningar, organisationskultur, kunskapsutveckling samt operativ HR. Alla våra HR-tjänster är skräddarsydda enligt kundens behov, precis som våra ekonomitjänster. Våra HR-konsulter hanterar också omfattande HRM och HRD-helheter.

En av de populäraste HR-tjänsterna är vår HR-workshop, där man snabbt får en omfattande helhetsbild av kundföretagets HR-aktiviteter och personalledning. Som slutresultat av workshopen får kunden en prioriterad utvecklingsplan för sitt HR-arbete. Detta fungerar också ofta som ett sätt att påbörja ett samarbete mellan Greenstep och kunden. På det här sättet har vi möjlighet att glädja företag och instanser i behov av hjälp på bästa möjliga sätt.

Nyttan av outsourcad HR

Möjliggör tillväxt

Tillsammans med oss sköts såväl operativa som strategiska HR-ärenden tydligt och enkelt

Klarhet i förändringar och tillväxt

En utomstående synvinkel möjliggör objektiv och kritisk granskning av förändringar

Mera tid

Du kan koncentrera dig på affärsverksamhets tillväxt

Stark och stabil grund för personalupplevelser

Lagstadgade HR-tjänster levereras med hög kvalitet och i tid

Högkvalificerade specialister

Våra HR-konsulter är erfarna i förändringsledning samt bra och snabba på att identifiera HR-behov i organisationen

Flexibla tjänster

Vi kan koncentrera oss på de viktigaste utvecklingsbehoven eller hjälpa mera omfattande med organisationens olika HR-aktiviteter

Kostnadseffektiv lösning

Alla våra tjänster kan skräddarsys enligt kundens behov

Alla på Greenstep står till ditt förfogande

Med mera än 300 experter får du nytta av vår gemensamma och fördelade kunskap

HR Tjänster

Greenstep & Mobidiag