Interim CFO mobile hero Interim CFO hero

Deltids eller interim CFO till stöd för ditt företag

Står er ekonomichef på väg att ta ledigt? Drar rekryteringen av en ny CFO ut på tiden och budgeteringen borde göras klart? Behöver ni bara en deltidsekonomidirektör? Våra CFO-experter finns tillgängliga för er snabbt och flexibelt!

Kontakta oss

Våra CFO-experter är här för att hjälpa er när som helst ni behöver dem

Det finns många situationer då anställning av en interim CFO eller controller är en utmärkt lösning. Till exempel, Interim Controller/CFO kan hjälpa företaget när ekonomichefen eller controllern tillfälligt är borta. En av de största fördelarna med tjänsten är att vi kan erbjuda lugn i osäkra situationer och hjälpa till att leda verksamheten mot tillväxt.

Med deltids controller/CFO menas att kundföretaget får tillgång till en kompetent controller/CFO på deltid. Tjänsten passar speciellt tillväxtföretag som inte har ett stadigt behov av en heltidsanställd.

Eller borde era ekonomisystem uppdateras, men projektet framskrider inte helt som önskat? Greensteps erfarna projektledare hjälper ert företag att slutföra projekten enligt en överenskommen tidtabell, samt att få bästa möjliga avkastning på inversteringarna!

Greensteps experter har mycket omfattande erfarenhet från olika branscher och en förmåga att producera relevant information till ledningen, som stöd i att styra företaget och driva verksamheten framåt. Vi stöder och utmanar beslutsfattare att överträffa uppsatta mål och skapa processer som genuint stöder informationshanteringen.