Corporate Finance

Corporate Finance-tjänsten hjälper företag med finansieringsrundor eller andra företagsarrangemang.

Corporate Finance-tjänstens tre byggstenar är:

  1. Värdering av företaget och modellering av de ekonomiska situationen, vilket skapar grunderna för beslutsfattande av framtida företagsarrangemang.
  2. Sammanställning av nödvändiga dokument, såsom företagspresentation, verksamhetsplan och andra investeringsdokument.
  3. Identifiering av potentiella investerare samt stöd och rådgivning inför diskussioner med dem.

Corporate Finance-tjänstens fördelar:

  • Företaget får en pålitlig uppskattning av företagets värde, så att företagsarrangemanget kan genomföras på basen av en förnuftig värdering.
  • En erfaren Corporate Finance-expert kan framställa en företagspresentation från investerarens perspektiv samt erbjuda stöd i förhandlingarna, så att sannolikheten för att få finansiering ökar.

Kontakta vår Corporate Finance-tjänst!