Greenstep cropped Greenstep cropped

Hållbarhet

Greenstep inledde ett målmedvetet och systematiskt hållbarhetsarbete under våren 2019. Det flexibla familjeföretagets värderingar har ändå redan från början styrt mot hållbar utveckling. Baserat på dessa värderingar har vi tillsammans med våra medarbetare från olika länder, team och affärsområden utformat en uppförandekod; Code of Conduct.

Hos oss på Greenstep är hållbarhet en del av alla medarbetares arbete och en gemensam sak för hela organisationen. Det syns i vår dagliga verksamhet och i allt vi gör, så som anskaffningar, arbetsresor, principer för en tryggare arbetsgemenskap, rekryteringar, kunskapsutveckling och investeringar. Först då hållbarhet är centralt i all vår verksamhet, kan hållbarhetsarbetet göra en verklig skillnad.

På Greenstep är hållbarhet en del av hela organisationen och allas arbete

Greenstep 2021 10 web

Jämlik och hälsosam arbetsgemenskap

Vår framgång grundar sig på våra experter, och deras välbefinnande är av största vikt för oss. Vi stöder våra medarbetares välbefinnande genom att främja deras hälsa och arbetsförmåga samt genom att skapa en öppen och stödjande arbetsmiljö. Vår samhällsanda och våra medarbetares nöjdhetsnivåer är höga och mäts varje vecka, vilket gör att vi snabbt kan identifiera och åtgärda eventuella problem. Vår eNPS (Employee Net Promoter Score) är 69, vilket är ett väldigt bra resultat.

Jämställdhet är starkt kopplat till Greensteps kärnvärden. Vi övervakar hur jämställdhet praktiseras genom våra årliga medarbetarundersökningar. Greensteps uppförandekod har utvecklats tillsammans med våra medarbetare och anger de viktigaste principerna som vägleder företaget. Den säkerställer att våra affärsmetoder är etiska och att vi är pålitliga gentemot våra kunder. Principerna introduceras för alla greenstepers under deras introduktionsperiod och alla anställda har åtagit sig att upprätthålla dem i sitt dagliga arbete.

Greenstep 2021 02 web

Kompetensutveckling av hög kvalitet

Viljan att förnya och utveckla oss själva är en av Greensteps värderingar och ett kvalitetslöfte till våra kunder. Vi stöder våra experter i deras utveckling genom kundprojekt och intern utbildning. Greenstep Academy erbjuder mångsidiga och högkvalitativa aktuella utbildningsevenemang och längre utbildningsvägar för varje greensteper.

Kompetensutveckling är en del av vårt sociala ansvar och vi deltar i olika samarbetsprojekt med till exempel universitet. Dessutom grundades vårt dotterbolag Carestep för att utveckla kompetens. Carestep tillhandahåller högkvalitativa städtjänster till sina kunder och använder 100 % av vinsten till att utbilda och ge råd till sina anställda.

Greenstep 2021 20 web

Miljömässigt hållbara val

Vi gör miljömässigt hållbara val i all vår verksamhet och strävar efter att minimera vårt koldioxidavtryck och öka vårt koldioxidhandavtryck. Vi har till exempel gått över till att använda 100 % förnybar el på de flesta av våra kontor, och vi föredrar CO2-kompenserade produkter och tjänster. Oundvikliga utsläpp kompenseras med hjälp av Compensate Credits.

Dessutom har Greenstep granskat taxonomin för sin egen tjänsteverksamhet och identifierat hållbarhetstjänster och delar av analys- och BI-tjänster (Business Intelligence) som taxonomiskt berättigade för anpassning till klimatförändringar (aktivitet 8.2).

Greenstep 2021 23 web

Ekonomisk hållbarhet och styrning

Våra kontor på olika platser i Norden och Baltikum stödjer affärsutvecklingen för våra lokala kunder och lokal innovation, sysselsättning och tillväxt. Vi vill belöna våra anställda varje år för deras goda arbete och för att göra framgång möjlig, vilket är varför vi fördelar 10% av Greenstep Groups rörelsevinst direkt till våra anställda som en "Tillsammans"-bonus.

På Greenstep innefattar ekonomiskt ansvar också direkta ansvarsfulla investeringar i finska tillväxtföretag och förnybar energi.

Vi är stolta skattebetalare och engagerar oss inte i aggressiv skatteplanering. Vi bidrar till att bygga upp ett välmående samhälle genom att betala våra totala skatter i varje land där vi verkar. Vi har beräknat vår skatteavtryck, som kan hittas i vår hållbarhetsrapport för 2023.