HR HelpDesk

Har du en HR-relaterad fråga som du snabbt vill få svar på?

Vi öppnade HR HelpDesk-tjänsten som ett alternativ för våra kontinuerliga och projektbaserade HR-tjänster. HR HelpDesk fungerar som ett verktyg för mindre frågor som snabbt kräver ett svar. HR HelpDesk hjälper alla - även företag som inte har ett ekonomi-, löneförvaltnings eller HR-avtal med Greenstep. HR-serviceteamet försöker svara på frågor inom 24 timmar. Om vi inte kan svara på frågan inom utsatt tid är vi oberoende i kontakt med kunden inom 24 timmar för att få tilläggsinformation. Ärendet går dock alltid framåt inom 24 timmar.

De vanligaste frågorna vi får till HR helpdesk gäller anställningförhållandet och dess livscykel, såsom tolkning av kollektivavtal, semesterlagen, anställningsförmåner, arbetstidens uppföljning, reseinstruktioner, sjukfrånvaro, lagstadgade försäkringar, pensionsfrågor samt frågor gällande arbetsvälmående. Dessutom arbetar HR HelpDesk med utmanande juridiska situationer, såsom arbetarskyddssamarbete, arbetsavtalslagen, uppsägning samt med varningspraxis.

När frågan har skickats till HR HelpDesk, ber vi kunden att acceptera Greensteps villkor 2019, som gäller för tjänsten. Först efter att villkoren har accepterats tar vi betalt för tjänsten.

Frågor kan skickas till hr@greenstep.fi.

Fråga mer om våra HR-tjänster!