Operationell HR

Operationell HR som basis av organisationskulturen

Hantering av anställdas livscykel är en väsentlig del av personalledning. Det finns stora antal operationella och lagstadgade ärenden som ledarna skall ta i beaktande i det dagliga arbetet med anställningsförhållanden.

Då företag växer i snabb takt ignoreras interna procedurer och riktlinjer enkelt. Ändå finns det två grunder varför de interna procedurerna borde dokumenteras omsorgsfullt:

  1. Gemensamma procedurer och riktlinjer bygger upp grunden för en organisationskultur och skapar fördelade tillvägagångssätt och processer redan från början och
  2. Det är mycket svårare att förändra procedurerna och tillvägagångssätten efter att de delade tillvägagångssätten redan har tagit form.

Exempel på hur våra HR-konsulter kan hjälpa kunder:

  • Personalhandböcker (en kombination av arbetslagstiftningen och organisationens egna tillvägagångssätt samt riktlinjer i områden så som resande, flexibel arbetstid, anvisningar för social media osv.)
  • Personalplan och plan för personalutveckling
  • Jämställdhetsplan och plan mot diskriminering
  • Arbetarskydd (inkl. företagshälsovård, arbetarskyddskommitté)
  • Dokument relaterade till anställningsförhållanden, så som anställningsavtal och arbetsintyg
  • Anställningsförmåner (förmåner relaterade till lunch, telefon, idrott och kultur, bil osv.)
  • Uppgiftsskydd enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Många av dessa operationella och lagstadgade ärenden är mycket tidskrävande om de ännu inte är väl genomtänkta och uppbyggda. Våra HR-specialister tar hand om dessa ärenden på ett effektivt och flexibelt sätt genom samarbete med kunden.


Kontakta oss, vi ska utveckla er organisation tillsammans!