Operativ HR

Från lagstadgade skyldigheter till strategiska styrkor

Hantering av anställningsförhållandets livscykel är en väsentlig del av personalledningen. Det finns ett stort antal operativa och lagstadgade aspekter som arbetsgivaren och cheferna bör ta i beaktande i sitt eget ledarskapsarbete. Då företag växer i snabb takt är det lätt hänt att de interna rutinerna och anvisningarna inte dokumenteras. Det finns dock två huvudsakliga orsaker till varför företagets interna praxis och rutiner bör dokumenteras omsorgsfullt:

  1. De fungerar som grund för organisationskulturen och skapar gemensamma tillvägagångssätt redan i ett tidigt skede.
  2. Det är mycket svårare att vid ett senare skede förändra dem när nya rutiner redan skapats.

Våra HR-konsulter kan hjälpa till med bland annat följande:

Många av dessa operativa och lagstadgade aktiviteter är väldigt tidskrävande om de inte är väl genomtänkta och uppbyggda. Våra HR-specialister tar effektivt och flexibelt hand om dessa aktiviteter i samarbete med kunden. Om ni är osäkra på vilka aktiviteter som fungerar bra och vilka man borde se över kan ni säkert ha nytta av vår HR-workshop - läs mer här!


Kontakta oss, vi utvecklar er organisation tillsammans!