HR-workshop

En HR-workshop är ett utmärkt och enkelt sätt att få en helhetsbild av er nuvarande HR-verksamhet och personalledning samt framtida målsättningar. På basen av workshoppen får kunden en prioriterad handlingsplan för HR-arbetet. Workshoppen faciliteras av en erfaren HR-specialist som ser till att viktiga HR-ärenden diskuteras och sammanfattar en konkret handlings- och uppföljningsplan. Metoden är väldigt uppskattad bland företagsledare eftersom den ger deltagarna en möjlighet att aktivt medverka och diskutera, samt försäkrar att deltagarna engagerar sig i ämnet.

HR-workshop, innehåll:

  • Kort genomgång av kundens nuvarande situation ur business- och personalsynvinkel
  • Vi gör en mall av kundföretagets nuvarande ledarskapsmall (beslutsfattning och kommunikation)
  • Vi går igenom och diskuterar nuvarande HR-modellens innehåll, vad har man gjort, vem har ansvaret och vad vill man uppnå
  • Greenstep gör, på basen av materialet vi i förväg fått av kunden, en statusrapport om lagstadgade HR ärenden – vad är under kontroll, var borde fokuset ligga samt vilka krav kommer ur lagen och vilka möjligheter ger det ur strategisk och business synvinkel.
  • Vi gör en prioriterad handlingsplan för allt HR-arbete och HR-ledarskap

Fördelar med workshoppen:

  • Förståelse av ert HR-arbete samt -ledarskap i dagsläget och målsättningar för framtiden
  • Vi förbinder oss till våra gemensamma mål
  • Vi ger en helhetsbild av lagstadgade krav inom HR och en statusrapport
  • Vi tydliggör era HR-aktiviteter – nuläge, vad kan vi göra, vad kommer vi att göra samt vem som gör
  • Som slutresultat får vi en gemensamt upplagd road map för alla HR-aktiviteter

Kontakta oss om du har frågor gällande våra HR-tjänster!