HR DD

In an acquisition process, it is important for the buyer to identify the strengths and weaknesses of the staff, while the seller wants the best possible new professional home for their employees. The HR Due Diligence was created in connection with the Due Diligence report to enable the success of the transaction from the personnel point of view and facilitates the integration of personnel into the new environment.

Oavsett om det är aktier eller affärsverksamheten som är målet med företagsköpet kommer det att påverka båda parternas personal. Ofta är personalen just den nyckelfaktor som har gjort köpobjektet extra intressant. Efter ett företagsköp hamnar man ofta i den situationen där man snabbt måste få i gång den nyköpta verksamheten, vilket gör att en oplanerad integrationsprocess för personalen kan skapa problem. Integreringen av personalen behöver tas i beaktande i affärens olika skeden, för att man skall kunna lyckas så bra som möjligt med det.

Med hjälp av en HR Due Diligence-utredning hjälper vi kunden att identifiera risker och möjliga fallgropar - men också styrkor och de positiva möjligheterna som företagsköpet för med sig. HR DD upprättas oftast i samband med den ekonomiska Due Diligence-rapporten. Den information man fått genom utredningen används vid affärs- och placeringsförhandlingar, vid upprättande av kontrakt och vid definition av pris. HR DD skall också ses som en del av Due Diligence-helheten tillsammans med den finansiella och juridiska delen.

HR DD innehåller bland annat:

  • en vass beskrivning av bolagets förvaltningsmodell,
  • kultur samt arbetssätt,
  • personalens hälsa och humankapital
  • allmän översikt av statusen för lagstadgade arbetsgivarskyldigheter (i Finland)

Om de ovannämnda faktorerna ignoreras under företagsköpet, kan de orsaka tråkiga överraskningar i ett senare skede. Förutom att en färdig HR DD innehåller en bedömning av lagstadgade och strategiska HR-faktorer, får kunden även en prioriterad utvecklingslista med verktyg för att kunna genomföra förändringar.

Vi upprättar inte bara en DD-rapport, utan vi planerar en kontrollerad förändring tillsammans med kunden. Vi hjälper till att prioritera de operativa och strategiska HR-funktioner som kräver åtgärder och hjälper även till att förverkliga förändringarna.

Är ett företagsköp aktuellt? Kontakta oss!