Bibook bi raportointi

BI-rapporter

BI-rapporter är vyer i Business Intelligence-systemen, med vilka man smidigt kan dela data verksamhetens data till användare som behöver den. Med hjälp av vyerna kan de finansiella talen presenteras på ett lättförståerligt sätt. Vyerna är interaktiva och användaren kan själv filtrera och ändra analyseringssätt genom bara ett klick.

De BI-rapporter som Greenstep skapar grundar sig alltid på Microsofts Power BI-system, vilket är marknadens populäraste och mångsidigaste BI-system. När man använder Power BI, utvecklas ens rapporteringssystem dagligen med stora budgeter. För den person som granskar rapporterna betyder användandet av Power BI i praktiken också att det alltid går att analysera de presenterade talen på ett djupare plan. Detta gör att till exempel granskningen av finansiella tal inte endast är något som görs översiktligt, utan granskningen går ända ner på verifikationsnivå.

På Greenstep kan vi göra BI-rapporter helt anpassade enligt de system som kunden använder. I de flesta fall kommer det även att finnas behov av datalagrings- och integrationstjänster, då dessa går hand i hand. För kunden är BI-rapporterna ofta den synliga delen av ett analytikprojekt, eftersom dessa fungerar som enkla användargränssnitt. Vi har även skapat ett eget användargränssnitt byggt på Power BI: BiBook, som redan används av över 100 nöjda kunder.


BI-rapporter passar dig som vill

  • få mera ut av rapporteringen
  • koppla ihop olika datakällor
  • ha hela organisationens rapportering på ett och samma ställe
  • förbättra rapporteringens kvalitet
  • eliminera rapporteringens manuella arbetsskeden
  • att rapporterna skall vara enkla att dela
  • minska arbetstiden som används på rapportering
  • koppla samman koncernens olika bolags rapportering
  • få ett slut på det eviga Excel-knappandet