HR-kunskap för visstidsbehov

Påverkar föräldraledigheter ert HR team? Finns det ett kritiskt behov av att genomföra ett HR-projekt? Kommer en nuvarande HR-resurs att lämna sin position innan en ny blivit rekryterad? Ingen fara, Greensteps erfarna HR-experter hjälper er!

Greenstep erbjuder Interim HR-tjänster till företag i olika storlekar, allt från tillväxtföretag till stora börsbolag. Kunden får tillgång till en av våra HR-konsulter på heltid eller deltid under en överenskommen tidsperiod, t.ex. under föräldraledigheter eller för ett specifikt projekt. HR-experten kan fungera i olika roller enligt kundens behov, till exempel som HR-chef eller HR-specialist.

Typiskt för t.ex. tillväxtföretag att utnyttja interim HR-tjänsterna vid resursförändringssituationer, när det finns behov av att upprätthålla HR-funktionerna under övergångsfasen. För börsbolag och andra större företag är behoven ofta förknippade med olika typer av HR-akriviteter på ett brett plan.

Exempel på vad Interim HR-tjänsten innehåller:

Lagstadgade och operativa HR-tjänster, såsom:

 • Allmänna ärenden kring anställningsförhållanden, support åt förmän
 • Hantering av arbetsförhållandets livscykel och därtillhörande dokument och uppgifter
 • Samarbete inom kundföretaget
 • Arbetsskyddsansvar och aktiviteter

Strategisk HR och utveckling av organisationskultur, såsom:

 • Upprättande av målsättningar; uppföljning och mätare samt vettiga diskussionsprocesser
 • Organisationsplanering och kunskapsledning
 • Utveckling av ledarskap
 • HR-rapportering: till styrelsen, ledningen och personalen
 • Intern kommunikation
 • Uppföljning av medarbetarupplevelsen
 • Planering och genomförande av rekrytering- och introduktionsprocesser

Våra experter kan vid behov sköta dagliga HR-rutiner eller till exempel fungera som ledningens partner

För att lyckas i HR-rollen krävs att man känner till både arbetslagstiftningen och företagets affärsverksamhet och bransch. En god tillväxt och lönsamhet kan nås med hjälp av utmärkt medarbetarupplevelse, som i sin tur försäkrar en god kundupplevelse. Greensteps HR-experter har gedigen erfarenhet från olika branscher och en förmåga förse ledningen med relevant HR-information, vilket gör det enklare att styra verksamheten framåt. Vi stödjer och utmanar beslutsfattarna att rent av överträffa de uppsatta målsättningarna.

Våra HR-konsulter fungerar som höger hand åt kundföretagets ledning och förmän. HR-konsulten hjälper till att skapa gemensamma rutiner och praxis, och hjälper till att organisera personalledningen inom kundföretaget.


Fördelar med Interim HR-tjänsten:

 • Kundföretaget får en HR-specialist till sitt förforande enligt behov
 • Flexibelt och professionellt stöd i förändringssituationer
 • Våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare och HR-experter
 • HR-funktioner som sköts tydligt och organiserat stödjer tillväxt
 • Genom att ha en HR-konsult blir det mera resurser kvar för ledningen att fokusera på andra funktioner och utvecklingsområden i verksamheten
 • Kunden garanteras att alla lagstadgade ärenden utförs korrekt och inom överenskommen tid

Fråga mer om våra HR-tjänster!