Startup icon new
Start Ups new
Brand background blur
Startup icon new

Logistiikkayhtiöiden tukena ylä- ja alamäissä

Vältä ylimääräiset keskeytykset matkallasi menestykseen. Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuutemme on räätälöity logistiikkayhtiöiden uniikkeihin tarpeisiin, jotta yhtiön operatiivista toimintaa olisi mahdollisimman vaivatonta hallita.

Haluaisitko tietää lisää palveluistamme? Varaa tapaaminen kanssamme

Yrityksestäsi seuraava johtotähti?

Logistiikkayhtiöiden toiminta on liiketoiminnan näkökulmasta verrattaen monimutkaista. Kaikkea ei voi eikä tarvitse osata aina tehdä itse. Greenstep on ollut monen logistiikkayhtiön matkassa heidän tiellään kohti menestystä. Ammattitaitomme sekä matkalla kertyneiden oppien myötä meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan vaan autamme yritystäsi löytämään teille parhaaat käytännöt. Näin sinä voit keskittyä ydinosaamiseesi ja me tuemme sinua matkalla menestykseen.

Osaava taloushallinto tukee toimintaa

Logistiikka-alan yrityksissä on paljon liikkuvia osia, joilla kaikilla on oma tärkeä rooli osana kokonaisuutta. Toimiva taloushallinto nitoo liikkuvat osat yhteen tarjoten arvokasta tietoa liiketoiminnan johtamiseen. Liikkuvien osien määrä on verrannollinen taloushallintoon kohdistuvan paineen kanssa. Taloushallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus onkin suoraan verrannollinen yrityksen käytössä olevan datan laadun kanssa.

Greenstep suositteleekin logistiikka-alan yrityksille Netvisoria taloushallinnon järjestelmäksi. Netvisor ei ole ainoa vaihtoehto, mutta sen avulla kaikista monimutkaisimmat prosessit voidaan suorittaa yksinkertaisesti ja hallitusti. Netvisor mahdollistaa koko taloushallinnon keskittämisen yhteen paikkaan sekä se on erittäin tehokas aina yksittäisiin kustannustekijöihin asti. Laajan rajapintansa avulla Netvisoriin on mahdollista saada automaattisesti integroitua tietoa jo monista yrityksen käyttämistä järjestelmistä, kuten varastonhallinnasta.

Taloushallinto ei ole pelkästään toimivasta järjestelmästä kiinni, sen takana pitää olla osaava käyttäjä. Järjestelmän tueksi tarjoamme halutessanne käyttöönne tiimin proaktiivisia ja osaavia taloushallinnon ammattilaisia. Greenstepillä taloushallinnon palveluiden ydin on siinä, että aikataulut pitävät ja työ on korkealaatuista. Yksikään asiantuntijamme ei ole työssään yksin ja monimutkaisempiinkin haasteisiin löytyy kokemusta ja vastauksia yli 400 Greensteppiläisen joukosta. Emme vain suorita taloushallinnon pakollisia tarpeita, vaan haluamme aidosti kehittää taloushallintoa proaktiivisesti tehden siitä entistä tehokkaamman kokonaisuuden yrityksen toiminnan tueksi

Miksi useat asiakkaat valitsevat kumppanikseen juuri Greenstepin?

Koko konserni samassa raportointijärjestelmässä BI Bookin avulla

Data on kuningas, ja erityisen arvokasta niille, jotka osaavat hallita sen tuomia mahdollisuuksia. Nykyään dataa ja tietoa on saatavilla jopa niin paljon, että relevantin tiedon kerääminen ja hallitseminen on tärkeässä roolissa tietoon perustuvan johtamisen taustalla. BI Bookin avulla et enää joudu käyttämään aikaasi tiedon keräämiseen ja muokkaamiseen, vaan pääset suoraan analysoimaan tuloksia käyttäjäystävällisessä muodossa. Kehitimme BI Bookin, jotta jokaisella yrityksellä olisi mahdollista päästä käsiksi nykyaikaiseen, Power BI -pohjaiseen, raportointijärjestelmään. Taloushallinnon järjestelmien lisäksi voit hyödyntää BI Bookin tiedonsiirtoa myös muihin käyttämiisi järjestelmiin, kuten ajohallintajärjestelmään, saaden raportointimahdollisuuden koko yrityksesi toiminnasta.

Logistiikka-alalla toiminnan muodostuessa monista liikkuvien osien summasta sekä hyödynnettävästä käyttöomaisuudesta, tulee raportointijärjestelmän taipua kokonaiskuvan lisäksi myös syvempään tarkasteluun yrityksen sisällä. BI Bookin avulla voit porautua tulosraportoinnissa aina yksittäiselle kustannuspaikkatasolle asti analysoidessasi mahdollisia pullonkauloja toiminnan tehokkaan pyörittämisen esteenä. BI Book päivittää automaattisesti tiedot halutuin väliajoin, jolloin analysoitava tieto on jatkuvasti ja varmasti ajan tasalla. Voimme rakentaa teidän tarpeisiinne sopivat integraatiot BI Book -järjestelmään, jota voitte käyttää itse tai halutessanne konsulttimme on apunanne luomassa ja analysoimassa raportointia.

" Käyttöliittymän selkeys helpotti käyttöönottoa ja ohjelmiston opettelua. Parasta on ollut porautumismahdollisuus ja sen kokonaisvaltainen helppous" – Auramaa Yhtiöt

Mistä BI Bookissa on kyse?

Katso, kuinka BI Book auttaa yrityksiä selkeyttämään raportointiaan

Ennustettavuutta talouteen CFO-palveluiden avulla

Taloushallinnon suuntautuessa nykyhetken ja menneeseen, on yritykselle tärkeää myös osata ennakoida tulevaan. Esimerkiksi talousmallinnus on tärkeä osa yrityksen toiminnan ohjausta ja suunnittelua, ja toimivia suunnitteluprosesseja tarvitaan niin liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa kuin strategisessa suunnittelussa. Monesti logistiikka-alan yritysten pelikenttä ei rajoitu Suomen rajojen sisälle, vaan liikennettä syntyy ulkomaille. Hyvin suunniteltu kansainvälinen toiminta ja konsernirakenne tehostaa ja helpottaa taloudenpitoa koko organisaation laajuisesti.

Toimivassa taloudensuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kassavirran sekä käyttöpääoman hallinta. Liiketoiminnan edellytys on riittävä likviditeetti, jolla voidaan hoitaa juoksevat menot. Kassavirranhallinnalla tarkoitetaan yrityksen rahatilanteen seurantaa: mikä tilanne on nyt ja miten se tulee tietyllä aikavälillä kehittymään? Optimoituna, pankkitilillä ei seiso turhan panttina käyttövaroja, vaan ne saadaan tehokkaasti yrityksen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tehokkaalla ja kestävällä käyttöpääoman optimoinnilla tehostetaan yleisesti logistiikkayrityksen liiketoimintaa. Käyttöpääoman hallinta on toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman optimointia koko yrityksen arvoketjun matkalta. Tuotantoketjun eri osat ja vaiheet aina varastoinnista jakeluun vaikuttavat käyttöpääoman kaikkiin eri alueisiin.

Aina talousjohtajan kädet eivät kaikkeen riitä, joten osaavia apukäsiä on saatava helposti. Greenstepin talousjohdon palveluista löydät yrityksesi tarpeisiin (osa-aikaisesti, määräajaksi tai projektiin) kokeneen ammattilaisen. Greenstepin CFO-tiimillä on pitkä kokemus ja laaja ammattilaistausta ja kokemus logistiikka-alan yrityksistä. He ovat valmiita auttamaan yritystänne kehityksen ja kasvun polulla.

Millä tavalla yritykset voivat hyötyä laaja-alaisesta osaamisestamme?

Vastuullisuutta päästölaskennan avulla

Parempi huominen on käsissämme tänään tekemillämme valinnoilla. Hyvin suunniteltu ja tehokas toiminta vähentää resurssien hukkakäyttöä. Yrityksillä ollessa odotuksia eri sidosryhmiltä, onnistuneet päivittäiset valinnat mahdollistavat vastuullisen liiketoiminnan kehittyvän kilpailueduksi monilla toimialoilla. Onnistuneita valintoja varten onkin tunnettava oma nykytilanne, sillä voit muuttaa vain sitä mitä mittaat.

Logistiikka-alalla on viime vuosina otettu suuria askelia vastuullisemman liiketoiminnan suuntaan hyödyntämällä päästölaskentaa tehostamaan resurssien hyödyntämistä. Erityisesti sidosryhmien kehittynyt ymmärrys ympäristöasioista on muuttanut odotuksia yritysten toimintaa kohtaan. Greenstepillä vastuullisuus on ollut osa DNA:ta jo perustamisesta lähtien. Viimeisien vuosien aikana olemme kehittäneet vastuullisuustoimintaamme oman Sustainability Officerin avulla. Keväällä 2021 saimme valmiiksi oman päästölaskentamme ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan oman laskelmansa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yhdessä onnistumme!