CFO Services Internal mobile hero CFO Services Internal desktop hero

CFO-palvelut

Greenstepin kokenut, Pohjoismaiden suurin CFO-tiimi tukee yrityksesi talousjohtamista niin äkillisissä tarpeissa kuin pitkällä aikavälillä toimintaa kehittäen.

Ota yhteyttä

Pohjoismaiden suurin CFO-tiimi tarjoaa osaamisensa käyttöösi

Greenstepin tavoitteena on tukea asiakkaitaan kasvun eri vaiheissa. Greenstepin CFO-tiimillä on pitkä kokemus ja laaja ammattilaistausta niin konsulttialalta kun yrityksien sisältä, ja heidän avulla asiakkaamme voivat kehittyä ja kasvaa ketterämmin.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia CFO-palveluita yrityksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi talousmallinnus on tärkeä osa yrityksen toiminnan ohjausta ja suunnittelua, ja toimivia suunnitteluprosesseja tarvitaan niin liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa kuin strategisessa suunnittelussa. Greenstepin asiantuntijat räätälöivät juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa tukevat taloussuunnitteluprosessit.

Autamme asiakkaitamme myös kassavirranhallinnassa ja käyttöpääoman hallinnassa. Kassavirranhallinnalla tarkoitetaan yrityksen rahatilanteen seurantaa: mikä tilanne on nyt ja miten se tulee tietyllä aikavälillä kehittymään? Näin pyritään varmistamaan, etteivät käytettävissä olevat kassavarat lopu kesken, ja näin voidaan etukäteen varautua mahdollisiin likviditeettihaasteisiin. Käyttöpääoman hallinnassa asiantuntijamme auttavat kartoittamalla yrityksesi talouden nykytilanteen, jonka kautta voidaan tehdä suunnitelma käyttöpääoman optimoimiseksi. Autamme myös johdon raportoinnissa, jolloin saat räätälöidyn kompaktin raportointipaketin, joka antaa monipuolisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Treasury-palveluidemme myötä Greenstepin asiantuntija pitää huolta siitä, että liiketoiminnan päivittäiset rahoitusriskit huomioidaan ennakoivasti. Näin pyritään ennaltaehkäisemään liiketoimintaa kohtaavia yllättäviä riskejä.