Palvelut yrityksen myyjälle

Oletko suunnitellut yrityksesi myyntiä, mutta haluat varmistaa kaupasta parhaan mahdollisen hinnan? Tai onko sinulle tehty jo kauppaehdotus, mutta et tiedä miten edetä? Greenstepin asiantuntijat ovat apunasi yli sadan yrityskaupan kokemuksella!

Yrityskauppaprosessin aikana pyrkimyksenä on löytää myyjälle sekä ostajalle parhaat mahdolliset kauppaehdot aina hinnasta muihin järjestelykysymyksiin. Prosessiin kannattaa hakea tukea, jotta kaikki materiaalit ovat kunnossa ja yrityksesi toiminnalle löydetään paras mahdollinen jatkaja. Yrityskauppaprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan; valmistelu-, neuvoittelu- sekä integraatiovaiheeseen. Nämä vaiheet huomioida ja niihin tulee panostaa, jotta yrityskauppaprosessissa voidaan onnistua. Autamme sekä tuemme kaikissa vaiheissa yrityskauppaprosessissa.

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä yrityskauppaprosessissa ei kannata aristaa, sillä kokemuksen myötä pystymme varmistamaan parhaat kauppaehdot, jolla on usein myös korottava vaikutus myyntihintaan. Hinta ei kuitenkaan ole aina tärkein elementti yrityskaupan onnistumiselle. Olemme apunasi varmistamassa, että yrityksesi sekä työntekijäsi saavat parhaan mahdollisen kodin uusista omistajistaan.

Katso videolta, kuinka Greenstep oli Moi Mobiilin tukena itsenäisestä teleoperaattorista aina DNA:n tytäryhtiöksi.


Yrityskaupan valmisteluvaihe avain onnistumiseen

Valmisteluvaihe on enissijaisen tärkeä myyjälle yrityskaupan onnistumisen kannalta. Tässä vaiheessa myyjän tulee järjestellä yritys myyntikuntoon ja valmistautua Due Diligence -tarkastukseen. Due Diligence -prosessissa luodaan kattava läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan sekä siihen liittyviin riskeihin. Usein paras ulkopuolisen asiantuntijan tuoma lisäarvo konkretisoituu Due Diligence -prosessissa luotuihin havaintoihin ja toimenpide-ehdotuksiin. Greenstepin palveluihin kuuluu talous- ja liiketoimintatarkastuksen lisäksi myös henkilösöä ja organisaatiokulttuuria tarkasteleva HR DD. Kokonaiskuvan hahmottaminen lievittää kaupan riskiä pitkällä aikajänteellä ja parantaa osapuolten mahdollisuuksia onnistua molempia tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Liiketoiminnan mahdollisuuksien sekä riskien avulla voidaan ostettavalle kohteelle määritellä oikea markkinahinta. Asiantuntijoidemme kokemus yrityksen arvonmäärityksestä useista eri yritykseistä sekä toimialoilta varmistavat, että saat varmasti parhaan mahdollisen kauppahinnan yrityskaupasta! Autamme myös tarvittaessa sinua löytämään potentiaalisia kauppakumppaneita. Etsintä voidaan toteuttaa avoimesti tai anonyymisti toiveidesi mukaan,

Neuvotteluvaiheessa määritetään yrityskaupan lopullinen hinta sekä osapuolten vastuut

Greenstepin asiantuntijat pystyvät lukuisien yrityskauppojen kokemuksella auttamaan kaupan strukturoinnissa. Olit sitten myymässä liiketoimintana tai osakkeina, on tärkeää määrittää tarkkaan kaupassa siirtyvät vastuut, maksutavat sekä mahdolliset earn out -rakenteet. Erilaisien vaihtoehtojen tunnistaminen ja läpikäynti ovat osa onnistunutta yrityskauppaprosessia.

Autamme tietovarastopalveluiden eli "data warehousien" avulla yrityskauppaprosessin onnistumisessa. Tietovaraston tarkoituksena on luoda molemmille osapuolille turvallinen paikka käsitellä kaupan vaatimia tietoja sekä asiakirjoja tietosuojaystävällisesti. Tällöin kaikki yrityskaupassa tarvittava informaatio kerätään yhteen turvalliseen paikkaan, joten nopetutetaan prosessia, kun tietoa ja asiakirjoja ei tarvitse metsästää useista eri paikoista.

Vanhat työkaverit onnistuneen integraatiovaiheen kautta uuteen kotiin

Yrityskaupassa liikkuu usein henkilöitä ostavan yrityksen palvelukseen, joten heidän tulevaisuudesta huolehtiminen yksi yrityskaupan kriittisistä kysymyksistä. Greenstepin asiantuntijat auttavat sinua varmistamaan, että yrityskauppaprosessin yhteydessä luodaan hyvä integraatiosuunnitelma ja yritysesi sekä sen vanhat työntekijät saavat hyvän uuden kodin.

Greenstepin ulkopuolisen asiantuntijan hyödyt myyjälle yrityskauppaprosessissa:

  • Voimme auttaa koko prosessin läpiviemisessä tai vahvistamme tiettyä osa-aluetta.
  • Prosessin tunteminen auttaa suunnittelemaan sen hyvin, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.
  • Hyvä valmistautuminen Due Diligence -prosessiin tekee sinusta houkuttelevamman ostokohteen.
  • Kaupan rakenteen suunnittelu mahdollistaa parhaan mahdollisen kauppahinnan.

Tore Teir antoi webinaarisarjassamme viisi vinkkiä myyjän yrityskauppaprosessiin:

  1. Valmistaudu kunnolla
  2. Hae apua siltä osin kun sitä tarvitset
  3. Päätä itse ketä tahoja lähestytään
  4. Pidä pää kylmänä, hyvä terve itsetunto ja usko omaan yritykseesi on tärkeää
  5. Neuvottele viisaasti! Pidä huoli siitä, että sinulla on aina vaihtoehto olemassa

Katso webinaaritallenne tästä