Vastuullisuuskoulutukset

Vastuullisuuskoulutuksilla henkilöstö pääsee mukaan vastuullisuustyön kehittämiseen

Vastuullisuuden opintopolun avulla kartoitamme asiakkaan nykyistä osaamistasoa, autamme tunnistamaan osaamisvajeet ja rakennamme räätälöidyn vastuullisuuskoulutuksen, joka auttaa asiakasta menestymään.

Osallistava opintopolku antaa selkeän kuvan vastuullisuudesta, tavoitteista sekä eettisistä toimintaperiaatteista asiakkaan liiketoiminnan näkökulmasta. Koulutuksesta muodostuu valmista dataa vastuullisuustyön tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisen tueksi. Samalla asiakas saa käsityksen siitä, miten vastuullisuus aiheena koetaan organisaatiossa: tuntuuko aihe jo tutulta, etäiseltä tai haastavalta liittää arjen työhön?

Vastuullisuustyön tavoitteisiin pääsemiseksi tieto osaamisen ja tiedon tasosta on tärkeää, jotta viestintää ja johtamista voidaan kehittää oikealla tavalla.


Vastuullisuuskoulutuksen opintopolku:

Suunnittelu

 • Vastuullisuuden ja osaamisen nykytilakartoitus
 • Oppimistavoitteiden määrittely
 • Asiakkaalle räätälöity koulutussuunnitelma

Toteutus

 • Eettisiin toimintaperiaatteisiin eli Code of Conductiin tai vastuullisuusohjelmaan tutustuminen tai niiden kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa
 • Vastuullisuustyön tavoitteden ja toimenpiteiden määritteleminen
 • Tehtäviä, videoita ja esimerkkejä, jotka kannustavat työntekijää pohtimaan vastuullisuustyön aiheita oman työnsä näkökulmasta

Seuranta ja arviointi

 • Palautteen kerääminen ja analysointi
 • Oppimistavoitteiden saavuttamisen arviointi ja jatkotehtävien laatiminen
 • Opintopolun tuloksena syntyy dataa vastuullisuustyön kehittämisen ja raportoinnin tueksi, joka voidaan koostaa esimerkiksi vastuullisuusraporttiin


Vastuullisuuskoulutukset
Osallista henkilöstö vastuullisuustyön kehitykseen vastuullisuuskoulutusten kautta.


Vastuullisuuden opintopolun hyödyt:

 • Työntekijöiden ajatukset ja ideat vastuullisuudesta otetaan aidosti huomioon kehitystyössä.
 • Vastuullisuus ja sen tavoitteet selkiytyvät henkilöstölle.
 • Vastuullisuustyöstä tulee organisaation näköistä ja sidosryhmien silmissä uskottavaa.
 • Opintopolusta saatu data auttaa asiakasta viestimään ja johtamaan vastuullisuutta henkilöstölle sopivalla tavalla.

Oletko kiinnostunut vastuullisuuskoulutuksen opintopolusta?

Varaa tapaaminen!