Konserniraportointi

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää saada nopeasti ja luotettavasti tietoa koko konsernin tilasta päätöksenteon tueksi. Tehokas konsolidointi ja konserniraportointi ovat avainasemassa taloudellisen tiedon tuottamisessa koko konsernin johtamiseen.

Konsernin hallinta ja raportointi on usein monimutkaista ja vaatii paljon resursseja ja asiantuntemusta. Tämän vuoksi Greenstepillä autamme asiakkaitamme laatimaan konserniraportointiprosessit mahdollisimman standardoidusti välttäen ylimääräisiä manuaalisia vaiheita, jotta saadaan enemmän aikaa analysointiin ja päätöksentekoon. Oli kyse sitten pienestä Excelissä tehtävästä konsernista tai suuresta IFRS:n mukaan laadittavasta kansainvälisestä konsernista, niin Greenstepin kokeneet konsernilaskennan ammattilaiset auttavat yritystäsi hallitsemaan ja raportoimaan konsernin luvut tehokkaasti. Pitkä kokemuksemme moderneista konserniraportointi-työkaluista, kuten NetSuite ja HFM, auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteet konserniraportointiprosesseissa.


Tehokas konserniraportointi

Konsernisuhde muodostuu, kun emoyhtiö omistaa enemmistön jonkin toisen yhtiön osakkeista, osuuksista tai muista äänivallan tuovista oikeuksista. Lukuun ottamatta pienkonserneja, konsernin yhtiöistä on yleensä laadittava konsernitilinpäätös. Greenstepin kokeneet konsernilaskennan asiantuntijat auttavat yritystäsi laatimaan kaikki vaatimukset täyttävän konsernitilinpäätöksen tehokkaasti ja laadukkaasti. Greenstepin pitkä ja monipuolinen kokemus konserniraportoinnista usealta toimialalta auttaa meitä varmistamaan, että niin konsernitilinpäätökset kuin muu konsernitasoinen raportointi toteutetaan tehokkailla ja läpinäkyvillä prosesseilla. Kokeneiden KHT-tilintarkastustaustaisten Greenstepiläisten avulla monimutkaisetkin konsernilaskennan kysymykset saadaan nopeasti ratkaistua.

Hyvä konserniraportointiprosessi lähtee siitä, että tietoa pystytään tehokkaasti keräämään tytäryhtiöistä. Usein haasteita tuo tytäryhtiöiden eroavaisuudet konsernin raportoinnista, voi olla eri kirjanpitojärjestelmiä ja tilikarttoja, tai kirjanpito on tehty jonkun toisen maan kirjanpitosääntöjen mukaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että konserniraportoinnista vastaavat henkilöt ymmärtävät niin paikalliset kuin koko konsernia koskevat vaatimukset, jotta yhdessä tytäryhtiöiden kirjanpitäjien kanssa varmistetaan molempien raportointien oikeellisuus.

Katso video osaamisestamme konsernitilinpäätöksissä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Mitä muuta konserniraportoinnissa kannattaa ottaa huomioon?

Isommissa yhtiöissä konsolidointiin ja raportointiin kannattaa olla oma järjestelmä, ja pyrkiä mahdollisimman pitkälle automatisoimaan tietojen keruu tytäryhtiöiden kirjanpidoista. Tietojen vertailtavuuden kannalta on tärkeää, että käytössä on yhdenmukainen konsernitilikartta. Konsolidointijärjestelmän avulla saadaan myös automatisoitua suurin osa sisäisistä eliminoinneista ja valuuttakonversiot, jolloin prosessi nopeutuu huomattavasti ja manuaalinen työ vähenee. Oli sitten kyse pienemmästä Excelissä tehtävästä konsolidoinnista tai isommasta konsolidointijärjestelmästä, niin prosessit on tärkeä suunnitella niin, että ne mahdollistavat tulevat muutokset yhtiörakenteisiin ja laskentasääntöihin mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksissä maailma muuttuu jatkuvasti ja on tärkeä pitää huolta, että konserniraportointi pysyy siinä mukana jatkuvan kehityksen avulla. Greenstep auttaa rakentamaan ja parantamaan konsernilaskentaprosesseja, sekä avustaa ja kouluttaa niiden käytössä. Autamme prosessien standardoinnissa ja tehostamisessa varmistaen niiden läpinäkyvyyden.

Konserniraportoinnin on tilinpäätöksen lisäksi kyettävä tuottamaan johdolle päätöksenteon tueksi monipuolista informaatiota koko konsernin taloudellisesta tilasta. Greenstep auttaa rakentamaan mittariston konsernin kannattavuuden analysoimiseksi, sekä luomaan informatiiviset ja visuaaliset raportit niin tuloksen, taseen kuin kassavirran seurantaan. Analytiikkatiimimme avulla voimme myös tarjota tehokkaita ja dynaamisia Microsoft Power BI -pohjaisia raportointiratkaisuja (mm. BI Book) yrityksenne raportoinnin modernisointiin.