Whistleblowing

Turvaa yrityksesi selusta ja vihellä harmaalla alueella käytävä peli poikki Whistleblowing-kanavan avulla.

Suomessa yli puolet Nordic Business Ethicsin kyselyyn (2019) vastanneista olivat kokeneet jonkinlaisia väärinkäytöksiä, mm. epäkunnioitettavaa käytöstä, yrityksen arvojen vastaista johtamista tai suosimista. Myös vakavampia väärinkäytöksiä kuten varastamista, lahjontaa, tietojen vuotamista oli kohdattu runsaasti. Alle puolet kertoi asiasta eteenpäin – Whistleblowingin avulla asiaa on kuitenkin mahdollista muuttaa.

Whistleblowing – lakisääteinen ilmoituskanava väärinkäytöksille

Whistleblowing on EU-direktiivin kautta ohjattu ja Ilmoittajansuojelulailla (1171/2022) säädetty velvoite perustaa yhteisökohtainen ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Kanava luo yritykselle väylän, jota kautta ensisijaisesti työntekijät voivat tuoda yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa ilmoittajaa suojaten.

Vaikka kanava on esillä etenkin pakollisuutensa vuoksi, yritykset voivat hyötyä kanavan olemassaolosta merkittävästi. Kun ilmoittajan suojelu turvataan, ilmoitusten tekemisen kynnys laskee ja yritys pääsee mahdollisiin väärinkäytöksiin aiemmin kiinni. Tämä tuo mahdollisuuden korjata väärinkäytökset ennen niiden vuotamista esimerkiksi medialle, mikä on merkittävä asia maineriskin näkökulmasta.

Whistleblowingin kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla esimerkiksi:

  • Korruptio
  • Rahanpesu
  • Tuoteturvallisuus ja ympäristökysymykset
  • Työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)


Milloin Whistleblowing-kanava on syytä ottaa käyttöön?

EU-tasoinen Whistlerblower-direktiivi julkaistiin vuonna 2019 ja saatettiin voimaan Ilmoittajansuojelulailla Suomessa joulukuussa 2022.

Ilmoittajansuojalain edellytysten mukaisesti Whistleblowing-kanava on ollut pakollinen yli 250 henkilöä työllistäville yrityksille vuoden 2023 huhtikuusta alkaen. Velvoite tulee koskemaan kuitenkin myös pienempiä, 50–250 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joille siirtymäaika kanavan käyttöönotolle on 17.12.2023 saakka.

Whistleblowing
Kokeneet asiantuntijamme varmistavat, että saat Whistleblowing-palvelun käyttöösi erittäin nopeasti.


Vain hento kuiskaus ja asia on hoidossa

Olemme luoneet high-end palvelun väärinkäytösten ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Palveluun kuuluu koko Whistleblowing-prosessista huolehtiminen niin, että asiakasyrityksen ei tarvitse huolehtia asiasta turhaan. Väärinkäytösilmoituksiin erikoistunut tiimimme koostuu laki-, talous- ja HR-ammattilaisista. Tiimi hallinnoi mahdolliset yritystänne koskevat ilmoitukset palvelun käyttöönoton yhteydessä sovittavalla tavalla. Ulkopuolisena toimijana olemme neutraali ilmoitusten käsittelijä ja pystymme turvaamaan esimerkiksi ilmoittajan anonymiteetin täysin.

Olennaista ei ole vain kanavan luominen, vaan myös se, kuinka siitä viestitään, mitä ilmoituksen tullessa tapahtuu ja kenelle kanavasta kerrotaan. Käyttöönotto sisältääkin tietoiskun, jonka avulla kanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten tekemisestä voidaan viestiä tehokkaasti henkilökunnalle. Vuoden päätteeksi asiakasyritys saa kokonaisraportin tehdyistä ilmoituksista ja niitä koskevista toimenpiteistä esimerkiksi tilintarkastusta varten.

Onko aika puhaltaa pilliin?

Varaa tapaaminen kanssamme!