Turvaa yrityksesi selusta ja vihellä harmaalla alueella käytävä peli poikki Whistleblowing-kanavan avulla.

Whisteblowing – lakisääteinen ilmoituskanava väärinkäytöksille

Whistleblowing on EU-direktiivillä ohjattu anonyymi ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Kanava luo yritykselle väylän, jonka avulla kuka tahansa voi tuoda yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa anonyymisti. Ilmoituksen jättäjä voi myös jättää nimensä halutessaan.

Vaikka kanava on esillä etenkin pakollisuutensa vuoksi, yritykset voivat hyötyä kanavan olemassaolosta merkittävästi. Kun ilmoittajan anonymiteetti turvataan, ilmoitusten tekemisen kynnys laskee ja yritys pääsee mahdollisiin väärinkäytöksiin aiemmin kiinni. Tämä tuo mahdollisuuden korjata väärinkäytökset ennen niiden vuotamista esimerkiksi medialle, mikä on merkittävä asia maineriskin näkökulmasta. Whistleblowing tarjoaakin kaikkiin kanavan kautta jätettyihin ilmoituksiin julkisuuden suojan. Yrityksellä on kolmen kuukauden yksinoikeus asian selvittämiseen eikä ilmoituksen jättäjä saa kertoa asiasta muille tahoille.

Mitä kanavan kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla?

  • korruptio
  • rahanpesu
  • lain, yrityksen oman Code of Conductin tai muun ohjesäännön rikkomus
  • työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)

Pakottavat direktiivit eivät synny sattumalta. Suomessa yli puolet Nordic Business Ethicsin kyselyyn (2019) vastanneista olivat kokeneet jonkinlaisia väärinkäytöksiä (mm. epäkunnioitettavaa käytöstä, yrityksen arvojen vastaista johtamista tai suosimista). Myös vakavampia väärinkäytöksiä (varastamista, lahjontaa, tietojen vuotamista) oli kohdattu runsaasti. Väärinkäytösten kohtaamisesta huolimatta alle puolet kertoi asiasta eteenpäin. Korjataan tämä Whistleblowingin avulla yhdessä!

Milloin Whistleblowing-kanava on syytä ottaa käyttöön?

EU-tasoinen Whistlerblower-direktiivi julkaistiin vuonna 2019 ja se oli tarkoitus saattaa voimaan kansallisella lainsäädännöllä joulukuussa 2021. Hanke on kuitenkin viivästynyt ja lakiesitystä odotellaan.

Direktiivin edellytysten mukaisesti Whistleblowing-kanava tulisi pakolliseksi heti lain säätämisestä yli 250 henkilöä työllistäville yrityksille. Velvoite tulee koskemaan kuitenkin myös pienempiä, 50–250 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joille siirtymäaika kanavan käyttöönotolle on arviolta kaksi vuotta lain voimaantulosta.

Vain hento kuiskaus ja asia on hoidossa

Olemme luoneet high-end palvelun väärinkäytösten ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Palveluun kuuluu koko Whistleblowing-prosessista huolehtiminen niin, että asiakasyrityksen ei tarvitse huolehtia asiasta turhaan. Väärinkäytösilmoituksiin erikoistunut tiimimme koostuu laki-, talous- ja HR-ammattilaisista. Tiimi hallinnoi mahdolliset yritystänne koskevat ilmoitukset palvelun käyttöönoton yhteydessä sovittavalla tavalla. Ulkopuolisena toimijana olemme neutraali ilmoitusten käsittelijä ja pystymme turvaamaan esimerkiksi ilmoittajan anonymiteetin täysin.

Olennaista ei ole vain kanavan luominen, vaan myös se, kuinka siitä viestitään, mitä ilmoituksen tullessa tapahtuu ja kenelle kanavasta kerrotaan. Käyttöönotto sisältääkin tietoiskun, jonka avulla kanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten tekemisestä voidaan viestiä tehokkaasti henkilökunnalle. Vuoden päätteeksi asiakasyritys saa kokonaisraportin tehdyistä ilmoituksista ja niitä koskevista toimenpiteistä esimerkiksi tilintarkastusta varten.

Saatte palvelun käyttöönne erittäin nopeasti.