Whistleblowing

Turvaa yrityksesi selusta ja vihellä harmaalla alueella käytävä peli poikki Whistleblowing-kanavan avulla.

Whisteblowing - lakisääteinen ilmoituskanava väärinkäytöksille

Whistleblowing on EU-direktiivillä ohjattu anonyymi ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Kanava luo yritykselle väylän, jonka avulla kuka tahansa voi tuoda yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa anonyymisti. Ilmoituksen jättäjä voi toki jättää nimensä halutessaan.

Vaikka kanava on esillä etenkin pakollisuutensa vuoksi, yritykset voivat hyöytyä kanavan olemassaolosta merkittävästi. Kun ilmoittajan anonyymiteetti turvataan, ilmoitusten tekemisen kynnys laskee ja yritys pääsee mahdollisiin väärinkäytöksiin aiemmin kiinni. Tämä tuo mahdollisuuden korjata väärinkäytökset ennen niiden vuotamista esimerkiksi medialle, mikä on merkittävä asia maineriskin näkökulmasta. Whistleblowing tarjoaakin kaikkiin kanavan kautta jätettyihin ilmoituksiin julkisuuden suojan: yrityksellä on kolmen kuukauden yksinoikeus asian selvittämiseen eikä ilmoituksen jättäjä saa kertoa asiasta muille tahoille.

Mitä kanavan kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla?

  • Korruptio
  • Rahanpesu
  • Lain, yrityksen oman Code of Conductin tai muun ohjesäännön rikkomus
  • Työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)


Pakottavat direktiivit eivät synny sattumalta. Suomessa yli puolet Nordic Business Ethicsin kyselyyn (2019) vastanneista olivat kokeneet jonkinlaisia väärinkäytöksiä (mm. epäkunnioitettavaa käytöstä, yrityksen arvojen vastaista johtamista tai suosimista). Myös vakavampia väärinkäytöksiä (varastamista, lahjontaa, tietojen vuotamista) oli kohdattu runsaasti. Väärinkäytösten kohtaamisesta huolimatta alle puolet kertoi asiasta eteenpäin. Korjataan tämä Whistleblowingin avulla yhdessä!

Milloin Whistleblowing-kanava on syytä ottaa käyttöön?

Asiaa koskeva EU-lainsäädäntö tulee voimaan asteittain. Whistleblowing-kanava on pakollinen yli 250 henkilöä työllistäville yrityksille 17.12.2021 alkaen. 50-250 henkilöä työllistäville yrityksille siirtymäaikaa on vuoteen 2023 asti. On kuitenkin huomioitavaa, että siirtymäaika ei koske aiemmin mainittua julkisuuden suojaa.

Vain hento kuiskaus ja asia on hoidossa

Olemme luoneet high-end palvelun väärinkäytösten ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Palveluun kuuluu koko Whistleblowing-prosessista huolehtiminen niin, että asiakasyrityksen ei tarvitse huolehtia asiasta turhaan. Väärinkäytösilmoituksiin erikoistunut tiimimme koostuu laki-, talous- ja HR-ammattilaisista. Tiimi käsittelee tehokkaasti mahdolliset yritystänne koskevat ilmoitukset tarkastellen niiden aiheellisuutta. Tarkastelun jälkeen annamme mahdolliset toimenpidesuositukset jatkoa varten. Ulkopuolisena toimijana olemme neutraali ilmoitusten käsittelijä ja pystymme turvaamaan esimerkiksi ilmoittajan anonymiteetin täysin. Palvelun käyttöönoton yhteydessä sovitaan toimintamalli väärinkäytösilmoitusten käsittelemiseksi.

Olennaista ei ole pelkästään kanavan luominen vaan se, kuinka siitä viestitään, mitä ilmoituksen tullessa tapahtuu ja kenelle kanavasta kerrotaan. Käyttöönotto sisältääkin viestintäpohjan, jonka avulla kanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten tekemisestä voidaan viestiä tehokkaasti henkilökunnalle ja muille halutuille sidosryhmille. Vuoden päätteeksi asiakasyritys saa kokonaisraportin tehdyistä ilmoituksista ja niitä koskevista toimenpiteistä esimerkiksi tilintarkastusta varten.

Saatte palvelun käyttöönne erittäin nopeasti.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin


Kuinka aloittaa yhteistyö kanssamme?

Ota yhteyttä meihin täyttämällä alla oleva lomake.

Oletko tekemässä väärinkäytösilmoitusta?

Jätä ilmoitus tästä