Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta on kiinteä osa yrityksen vastuullisuustyötä.

Mitä vastuullinen hankinta tarkoittaa?​ Mitä vastuullisuusnäkökulmasta olisi hyvä tietää potentiaalisesta uudesta toimittajasta ennen sopimuksen tekemistä? Osaatteko tunnistaa yrityksenne hankintaketjussa mahdollisesti olevat vastuullisuusriskit?

Kaiken kokoisilla yrityksillä on sekä positiivisia että negatiivisia arvoketjuvaikutuksia. On tärkeää, että yrityksen johto on perillä toiminnan arvoketjuvaikutuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä. ​Tarkasteltaessa yrityksen arvoketjuvaikutuksia on tärkeää tarkastella kokonaisvaltaisesti myös hankintaketjuja.

Hankinnan vastuullisuus on kiinteä osa yrityksen vastuullisuustyötä. Omien hankintaketjujen sosiaalista vastuullisuutta voi kuitenkin olla vaikea arvioida ilman aiempaa kokemusta tai aikaa perehtyä syvällisesti aiheeseen.

Hankintaketjun sosiaalisen vastuun palvelut auttavat asiakkaitamme:

 • Selvittämään liiketoiminnan positiiviset ja negatiiviset arvoketjuvaikutukset
 • Kartoittamaan hankintaketjujen mahdolliset ihmisoikeusriskit​
 • Toteuttamaan hankinnan nykytila-analyysin ja tekemään toimenpidesuunnitelman
 • Hiomaan hankinnan vastuullisuuden prosessit kuntoon​
 • Määrittelemään vastuullisen hankinnan periaatteet
 • Luomaan eettiset toimintaperiaatteet toimittajille eli Supplier Code of Conductin
 • Asettamaan ja seuraamaan hankinnan vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita​
Vastuullinen hankinta
Vastuullisuusasiantuntijamme auttavat teitä mielellään vastuulliseen hankintaan liittyvissä asioissa.

Lue alla olevat väittämät ja tarkista, ovatko seuraavat vastuullisen hankinnan osa-alueet kunnossa yrityksessänne:

 1. Yrityksellämme on Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct​.

  Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct luovat raamit vastuulliselle hankinnalle.​

 2. Yrityksellämme on kriteerit vastuulliselle hankinnalle​.

  Kun vastuulliselle hankinnalle on luotu kriteerit ja prosessit ovat kunnossa, on hankintaketjun vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa pitää huolta.​

 3. Meille on selvää, mikä on ostamiemme materiaalien alkuperä​.

  Yrityksen on tärkeää tietää ostamansa materiaalin alkuperä, jotta mahdolliset ihmisoikeusriskit voidaan kartoittaa ja näin taata hankinnan sosiaalinen vastuullisuus.​

 4. Tunnistamme toimintaamme liittyvät, Euroopan sisäiset ihmisoikeusriskit​.

  Myös Euroopan sisäiseen hankintaan voi liittyä merkittäviä ihmisoikeusriskejä.

 5. Olemme sisällyttäneet toimittajasopimuksiin vastuullisuuteen liittyviä ehtoja​.

  On tärkeää, että jo toimittajasopimuksissa on asetettu vaatimukset toimittajan vastuullisuuteen liittyen. Näin mahdollisiin havaittuihin puutteisiin on myöhemmin helpompi puuttua.​

 6. Tiedämme, mitä meidän ainakin pitäisi tietää potentiaalisen toimittajan vastuullisuudesta.​

  Uuden toimittajan valinnassa on tärkeää ymmärtää, mitä asioita toimittajan vastuullisuudesta tulisi tietää, ja mitkä kriteerit toimittajan tulisi täyttää. Näin yhteistyökumppaneiksi valikoituu vastuullisia toimijoita.​

Miten hankinnan vastuullisuutta voisi kehittää yrityksessäsi?

Ota yhteyttä!