Hiilijalanjälki ja LCA

Selvitä organisaatiosi ympäristövaikutukset nopealla aikataululla

Yrityksen hiilijalanjäljen tunteminen ja tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten arviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) ovat vastuullisen liiketoiminnan peruskulmakiviä. Hiilijalanjäljen laskeminen on jatkossa myös edellytys rahoituksen saannille uuden EU-regulaation myötä.

EU tähtää hiilineutraaliksi mantereeksi vuoteen 2050 mennessä ja tämä tulee vaikuttamaan vähintäänkin välillisesti kaikkiin yrityksiin. Yksinkertaistettuna hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että yhteiskunta tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä.

Yritystoiminnan ympäristövaikutukset kiinnostavat jatkossa yhä enemmän asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä rahoittajia. Onneksi niiden mittaristot eivät ole niin monimutkaisia, miltä ne kuulostavat. Voimme yhdessä selvittää yrityksenne tuotteiden ja palveluiden tuottamat päästöt nopealla aikataululla.


Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskeminen

Organisaation hiilijalanjälki edustaa yhtiön suoraa ja epäsuoraa vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Hiilijalanjäljen laskennat tehdään GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Voimme arvioida myös yrityksesi hiilikädenjäljen eli liiketoiminnan tai tuotteen positiiviset vaikutukset yhteiskunnan päästöjen vähentämiseen. Lisäksi voimme myös verifioida yrityksesi itse toteuttaman hiilijalanjälkilaskelman.

  Hiilijalanjäljen mittaamisen hyödyt:​

  • Selkeä kuva liiketoiminnan vaikutuksista
  • Perusta ilmastotavoitteiden asettamiselle ja vähentämiselle
  • Mahdollistaa suunnitelman teon päästöjen ja muiden negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi (hiilineutraaliustiekartta)
  • Taloudellisesti houkutteleva ja riskittömämpi sijoituskohde
  • Mahdollisuus kehittää kilpailuetua tarjoamalla markkinoiden vähäpäästöisin ratkaisu


  Hiilijalanjälki ja LCA
  Vastuullisuuskonsulttimme auttavat mielellään sinua laskemaan hiilijalanjälkesi ja toteuttamaan tuotteen elinkaariarvioinnin.


  Elinkaariarviointi eli LCA

  Elinkaariarviointi (LCA) käsittää tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Ympäristövaikutukset kattavat ilmastovaikutusten lisäksi myös esimerkiksi toiminnan vaikutukset vesistöihin. Nämä vaikutukset lasketaan tuotteen raaka-aineiden hankinnasta alkaen tuotantoon, käyttöön, ja aina käyttöiän loppuun, kierrätykseen ja hävittämiseen asti.

  Elinkaariarvioinnin hyödyt:

  • Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten tunnistaminen laajalla katsannolla ilmastovaikutusten arvioinnin lisäksi
  • Voimme tunnistaa tuotannon suurimmat päästölähteet ja tehdä tiekartan päästöjen pienentämiseksi
  • Tuotteen ympäristöväittämien todeksi näyttäminen ja siten vihreän rahoituksen saaminen
  • Kasvanut kilpailuetu integroimalla päästötiedot osaksi tuotetta tai palvelua​ ja tarjoamalla ympäristöystävällinen vaihtoehto
  • Voimme tehdä tuotteellenne myös EPD-kortin (Environmental Product Declaration), joka auttaa kommunikoimaan tuotteen elinkaarivaikutuksista potentiaalisten asiakkaiden suuntaan.

  Oletko kiinnostunut selvittämään hiilijalanjälkesi tai tuotteesi elinkaarivaikutukset?

  Varaa tapaaminen