AARO mobile hero AARO desktop hero v2

AARO – järjestelmä konsernitilinpäätökseen

AARO on täydellinen työväline raportointiin, konsolidointiin ja analysointiin. Tästä syystä yhä useampi Greenstepin konserniasiakkaista haluaa ottaa AAROn käyttöön.

Varaa tapaaminen kanssamme

AAROn käyttöönotto saumattomasti Greenstepin monimuotoisen tiimin avulla

AAROn tehokas käyttöönotto vaatii kustomointia eri konsernien yksilöllisiin tarpeisiin ja syvällistä IFRS- ja konsernitilinpäätösosaamista. Näiden lisäksi olennainen osa AAROn käyttöönottoa on luoda kestäviä integraatioita AAROn ja muiden järjestelmien välille.

Greenstepissä AAROn käyttöönottoa tukee laaja lähes 40 henkilön CFO-tiimi, jolta löytyy vankkaa IFRS- ja konsernitilinpäätösosaamista. Greenstepin tiimistä löytyy useita KHT-auktorisoituja asiantuntijoita. Lisäksi Greenstepissä löytyy AAROn käyttöönoton kannalta olennaista järjestelmäosaamista, sekä poikkeuksellisen vahvaa osaamista integraatioiden rakentamisesta eri järjestelmien välillä.

AAROn käyttöönottoa varten kokoamme yrityksellenne monimuotoisen tiimiin, jossa kokeneet CFO:t työskentelevät saumattomasti yhdessä rautaisten integraatio-osaajien kanssa. Jokaisen käyttöönoton osalta nimeämme myös asiakkaillemme asiakasvastaavan, joka huolehtii prosessin sujuvuudesta ja omaa kokonaiskoordinaatiovastuun.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä

AAROn edut konserneille

Check icon 5

Turvaa tilinpäätösaikoihin

Check icon 5

Luotettavia lukuja, konsolidoitu yhdessä järjestelmässä

Check icon 5

Nopeampia päätöksiä reaaliaikaisen tiedon avulla

Check icon 5

Järjestelmä, joka skaalautuu kasvun mukana (ml. ennusteet)

Check icon 5

Helppokäyttöinen järjestelmä, jota konserni voi hallinnoida itse

AAROn peruspaketti sisältää:

 • EU BAS tilikartta
 • Tulos- ja taselaskelma erittelyineen
 • Kassavirta
 • Vuosikatsausta koskevat liitetiedot
 • Hankintarekisteri
 • Hankintamenon eliminointi
 • Valuutan muuntaminen
 • Joukko raportteja ja dynaaminen ”poraustoiminto” (drilldown)
 • Valikot
 • Käyttöoikeusmalli
 • Käyttöliittymä Exceliin
 • Nettikäyttöliittymä
Mepco palkanlaskenta

Journalien ja muun datan tuominen helposti

Tiedonkeruun näkokulmasta, AARO voidaan nähdä varastona yrityksen tiedolle. AAROon on mahdollista ladata tietoja esimerkiksi ERP:stä tekstitiedostona, Excelistä, suoraan tietokannasta / järjestelmästä, tai toivomastanne IPAAS:sta. Voitte myös syöttää tietoja manuaalisesti ja säätää tietoja journaleilla tarvittaessa. Tiedot voivat olla mitä tahansa jaksoittaisuutta: todellinen, budjetti tai ennuste. Useimmat asiakkaat käyttävät AAROa muutenkin kuin vain taloudellisia lukuja varten. Tilastot, kommentit ja muut asiakirjat voidaan tallentaa AAROon.

Mepco HRM 2

Laskelmat ja eliminoinnit

Kun data on ladattu, AARO ottaa hankintarekisterin huomioon. AARO huolehtii logiikasta - ei tarvita kallista toteutusta epäselvillä vastuunjaoilla.

Kaikki, mikä on mahdollista eliminoida tai laskea automaattisesti, tehdään automatisoidusti toiveidenne mukaan. Voitte myös tehdä sen manuaalisesti, mutta mielestämme on parempi antaa järjestelmän tehdä niin paljon kuin mahdollista tehokkaan prosessin aikaansaamiseksi.

Mepco WEB

Kaikki tehdään reaaliaikaisesti

Kaikki tehdään reaaliajassa; kun laitat saamisen järjestelmään, sitä verrataan vastinpariin tietojen syöttämisen yhteydessä. Yritysten välinen prosessi nopeutuu, koska kaikki voidaan ratkaista suoraan tytäryhtiöiden välillä ilman emoyhtiön puuttumista.

Lakisääteiset ja toiminnalliset tiedot konsolidoidaan yhdessä järjestelmässä. Tämä johtaa korkeaan laatuun; ei ole väliä, jaetaanko konserniraportointi markkinoihin, tuotteisiin tai oikeudellisiin kokonaisuuksiin - saat saman summan. Säästät paljon aikaa, ja kirjanpitäjät voivat luottaa lukuihin, koska on mahdollista nähdä niiden yhteys konsernin kirjanpitoon.

Mepco palkanlaskenta

Raporttien ja työnkulun jakaminen helposti

Koko raportointiprosessia voidaan seurata käyttäjien itsensä toimesta tai konsernitasolla. Jotta käyttäjien olisi helpompi ymmärtää, milloin suorittaa erilaisia toimintoja, ja mitä pitäisi tehdä, AARO sisältää kalenterin ja siihen linkitettyjä työnkulkuja voi olla yksi tai useampia. Tämä voi koskea koko organisaatiota tai vain tiettyä käyttäjäryhmää. Kalenterista voidaan linkittää sulkemistoiminnot ja seurata osallistujien edistymistä.

Mepco HRM henkilostojohtamiseen

Tilintarkastajia miellyttävä ratkaisu, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön

Sisäiset ja ulkoiset tilintarkastajat pitävät AAROn mahdollistamasta selkeästä ja läpinäkyvästä raportoinnista. Kaikki tiedot ovat jäljitettävissä, joten numeroita on helppo ymmärtää ja selittää esimerkiksi tilintarkastajille.

Käyttäjät voivat myös tehdä yhteistyötä luomalla erilaisia koontinäyttöjä eri tarkoituksiin. AARO mahdollistaa töiden ja havaintojen jakamisen helposti kollegoiden kanssa.

Miksi valita kaikista vaihtoehdoista juuri AARO?

Check icon 5

AAROn avulla voitte tehdä tietoon perustuvia päätöksiä nopeammin.

Check icon 5

AARO-asiakkaiden joukossa on massiivisia asiakkaita ja asiakkaita, jotka järjestävät rakenteitaan usein uudelleen.

He tekevät sen AAROssa paljon nopeammin kuin muissa järjestelmissään.

Check icon 5

AAROlla on kustannustehokas hinnoittelumalli ja IT-johtajanne tulee ilahtumaan siitä, kuinka helposti AARO integroituu muihin järjestelmiin.

Check icon 5

Pystytte luottamaan raportteihin; kaikki on läpinäkyvää.

Voitte jakaa konsernin luvut oikeudellisiin yksiköihin ja erilaisiksi toimintaparametreiksi, niin että kokonaissumma pysyy samana.