Aaro

Aaro Systems: Täydellinen työväline raportointiin, konsolidointiin ja analysointiin

Aaro on helppokäyttöinen järjestelmä missä on sataprosenttinen fokus konsernitilipäätökseen. Tästä syystä yhä useampi Greenstepin konserniasiakkaista haluaa ottaa Aaron käyttöön. Aaron hyödyt asiakkaalle ovat mm.:

  1. Turva tilinpäätösaikoihin
  2. Luotettavia lukuja, konsolidoitu yhdessä järjestelmässä
  3. Mahdollistaa nopeita päätöksiä
  4. Järjestelmä, jossa voi kasvaa ja muuttua (ml. Ennusteet)
  5. Järjestelmää voi hallinnoida itse


Aaron peruspaketti sisältää:

EU BAS tilikartta
Tulos- ja taselaskelma erittelyineen
Kassavirta
Vuosikatsausta koskevat liitetiedot
Hankintarekisteri
Hankintamenon eliminointi
Valuutan muuntaminen
Joukko raportteja ja dynaaminen ”poraustoiminto” (drilldown)
Valikot
Käyttöoikeusmalli
Käyttöliittymä Exceliin
Nettikäyttöliittymä


Esimerkki Aaron käyttöliittymästä: