Interim Services Greenstep mobile hero Interim Services desktop hero

Palvelumme sijoitusyhtiöille ja pääomarahastoille

Meillä on vahva kokemus rahastojen hallinnoinnista, sillä tarjoamme jo yli 50 pääomasijoitusrahastolle back office - palveluita päivittäin. Tarjoamamme palvelukokonaisuus mahdollistaa sen, että voit aina keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Ota yhteyttä

Greenstep rahastojen ja sijoitusyhtiöiden tukena

Rahastojen taloushallinto on oma taiteenlajinsa, missä me olemme lyömättömiä. Rahastoasiakkaiden palveleminen on meille arkipäivää, ja hoidamme jo yli 50 pääomasijoitusrahaston back office-toimintoja.

Olemme koonneet rahastoille mainetta niittäneen palvelukokonaisuuden, jonka avulla voitte keskittyä aidosti ydinliiketoimintaanne. Voit valita kokonaisuudesta myös vain sinua erityisesti kiinnostavia palveluita.

Greenstep9147

Monipuoliset ja laadukkaat palvelut sijoitusyhtiöille ja pääomarahastoille

Pääoma- ja sijoitusrahastojen sekä sijoituspalveluyhtiöiden hallinnointi ja laskenta edellyttävät erityisosaamista, johon perinteiset tilitoimistot eivät pysty vastaamaan. Esimerkiksi erilaiset raportointitarpeet voivat olla hyvinkin laajoja ja yksityiskohtaisia. Greenstepillä on paljon kokemusta näistä raportoinneista, ja haluamme olla mukana yrityksenne kehityksessä ja kasvussa.

Rahastot png

Ulkoistettu pääomarahastojen back office

Greenstep tarjoaa erityyppisille rahastoille skaalautuvia back office -palveluita aina sijoittajaraportoinnista kirjanpitoon ja viranomaisraportointiin. Greenstepillä on käytössä yhden asiakasvastuullisen malli, eli rahastonne viranomais- ja sijoittajaraportoinnin hoitaa CFO-tiimistämme nimetty, ammattitaitoinen henkilö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä oman kirjanpitäjänne kanssa

Rahastot png

Sijoittajaraportointi

Rahastoraportoinnin tarkoitus on yhtenäistää rahastojen raportointia sekä määrittää raportoitava tieto rahaston sidosryhmille. Greenstep hoitaa ammattitaitoisesti pääomasijoitus-rahastojen sijoittaja- ja salkkuraportoinnin Invest Europen periaatteiden mukaisesti.

Rahastot png

Viranomaisraportointi

Pääomarahastojen (sekä toimilupa- että rekisteröitymisvelvolliset) ja sijoituspalveluyhtiöiden on raportoitava säännöllisesti eri viranomaisille. Greenstepissä rahastonne viranomaisraportoinnin hoitaa teille nimetty asiantuntija.

Greenstep rahastojen tukena

  1. Oli kyseessä Venture Capital- tai Buy Out -rahasto, usein ensimmäinen ulkoistuksen aste toteutetaan back office -palveluiden muodossa. Nämä ydinliiketoiminnan ulkoiset velvoitteet on yksinkertaista ja tehokasta antaa asiantuntijatiimimme hoidettavaksi. Raportoinnin tehokkuutta parantaa laadukas kirjanpito. Kirjanpito on yksi Greenstepin tilitoimistopalveluiden avainosaamisista, ja asiakkaiden talousasioista vastaavat ammattitaitoiset ja kokeneet kirjanpitäjät.
  2. Yrityskauppoihin liittyvät kysymykset ovat pöydällä rahastoyhtiöiden kasvun tiellä. Kun yrityksen liiketoiminta pohjautuu pitkälti uusien yrityksien hankkimiseen, ovat arvonmääritys-, due diligence- sekä Corporate Finance-palvelut tärkeä osa kokonaisuutta. Mikäli näitä elementtejä ei suunnitella ja työstetä huolellisesti luotettavan kumppanin kanssa, seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen. Yrityskauppoihin erikoistunut tiimimme on apuna tärkeissä kysymyksissä.
  3. BiBook, Power BI:n päälle luomamme innovatiivinen raportointijärjestelmä tarjoaa hienosäätöä arjen sujuvoittamiseen - BiBookin avulla aiemmin luodut raportointitoimenpiteet saadaan siirretty helposti jaettavaan ja visuaaliseen muotoon. Voitte unohtaa eri excel-versioiden kanssa kikkailun ottamalla käyttöön talousraportoinnin kärkituotteen. Rahastoyhtiöissä on tyypillisesti vain vähän työntekijöitä, minkä vuoksi he ovat kultaakin kalliimpia. HR-palvelumme auttavat yritystänne henkilöstön sitouttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Kestävä rahoitus

EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus SFDR astui voimaan 10.3.2021. SFDR koskee finanssialan toimijoita, ja välillisesti, sijoittajien ja rahoittajien vaatimusten kautta, lukuisia pieniä ja suurempia yrityksiä.

Tarjoamme rahastoille SFDR-konsultointia ja heidän kohdeyhtiöilleen apua käytännön ESG-työhön ja -raportointiin.

  • SFDR:n myötä finanssimarkkinatoimijan on minimivaatimuksena pitänyt julkaista verkkosivuillaan kestävyysriskien huomioonottamiseen liittyvät toimintaperiaatteet sekä tiedot sijoituspäätöksistä johtuvien haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta.
  • Lisäksi palkitsemispolitiikat sekä markkinointiviestintä on pitänyt johdonmukaistaa edellä mainittujen kanssa.
  • Toimijan minimivaatimuksiin kuuluu lisäksi rahoitustuotteisiin liittyvä velvoite ilmoittaa, millä tasolla tuotteessa otetaan huomioon kestävyysriskejä ja luokitella tuotteensa joko 6, 8 tai 9 artiklan mukaiseksi.
  • Tiedonantoasetusta yksityiskohtaisesti täydentävät ns. 2-tason RTS-säännökset (Regulatory Technical Standards) astuvat voimaan vuoden 2023 alussa, minkä myötä toimijoiden tulee raportoida RTS-säännöksen mukaiset tiedot jo aiemmin voimaan tulleiden velvoitteiden lisäksi.

Finanssimarkkinatoimijoihin kohdistuvan sääntelyn myötä ulkoista rahoitusta saavat kohdeyhtiöt joutuvat nyt entistä tarkemmin huomioimaan omassa toiminnassaan kestävyyden eli ESG-tekijät, sekä raportoimaan niistä. Greenstepin vastuullisuustiimi auttaa sekä sijoitusrahastoja että heidän kohdeyhtiöitään SFDR:n tulkinnassa, käytännön ESG-työssä ja raportoinnissa.