Due Diligence-palvelut

Yksi yritysjärjestelyprosessin tärkeimpiä osia on Due Diligence-selvitys, jossa tehdään kattava läpileikkaus kohdeyhtiön liiketoiminnasta onnistuneen yrityskaupan varmistamiseksi ja riskien välttämiseksi.

Yritykseen sijoittamiseen liittyy sekä mahdollisuuksia että taloudellisia riskejä, joita tulisi tutkia huolellisesti ennen kaupan tekemistä. Me autamme sinut yrityskauppaprosessin läpi ja varmistamme yrityskaupan onnistumisen tarkistamalla kohdeyhtiön taloudelliset tiedot kattavassa due diligence-analyysissä. Analyysi voidaan tehdä ostajan lisäksi myös myyjän toteuttamana, jolloin autamme kohdeyritystä valmistelemaan itsensä ostoa varten.

Greenstepin Due Diligence-palvelun prosessi

Greenstepin asiantuntijoilla on laaja tuntemus pk-yrityksistä ja taloushallinnon eri tehtävistä, mikä tekee due diligence -prosessista tarkan, ketterän ja tehokkaan. Due diligence-selvitys määritetään aina yhdessä asiakkaan kanssa heidän tavoitteiden sekä kohdeyhtiön ominaispiirteiden mukaisesti. Prosessi alkaa liiketoiminnan kartoituksella, jolloin käymme tarkasti läpi kohdeyhtiön liiketoimintaa ja siihen kuuluvat taloudelliset avainluvut ja tiedot, kuten esimerkiksi tase, kustannusrakenne ja tulovirta. Tämänhetkisten tietojen lisäksi analysoimme myös yhtiön ennusteita sekä historiallisia tietoja, ja haastattelemme yrityksen johtoa. Näin saamme kattavan kokonaiskuvan kohdeyrityksen taloudellisesta tilasta, jonka pohjalta voimme opastaa ja neuvoa asiakasta eteenpäin yrityskauppaprosessissa.

Due diligence-selvityksen tuloksena asiakas saa selkeän raportin, jossa keskeisimmät talousluvut sekä mahdolliset riskit ovat nostettu esille. Raportin pohjalta pystymme antamaan suosituksia sekä toimenpide-ehdotuksia. Raportti vaihtelee asiakkaan ja kohdeyhtiön mukaan, mutta siihen sisältyy usein esimerkiksi:

  • Historialliset talousluvut (kuukausi, kvartaali, vuositaso) ja tausta lukujen kehitykselle
  • Myynti- ja ostosopimukset
  • Talouslaskelma (tase, kassavirta)
  • Käypä arvo
  • Tulovirrat
  • Kustannusrakenne
  • Taloudellinen ennuste
  • Ennusteiden, budjetin ja avainmittareiden kehitys
  • Myynnin kehitys
  • Veroriskien analyysi

Käymme aina läpi raportin tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa. Validoimme keskeisimmät riskit, neuvomme tarvittavista toimenpiteistä ja teemme tarvittaessa lisätutkimuksia. Autamme asiakasta myös kaupan jälkeen ja toimimme tarvittaessa projektimanagerin roolissa sujuvan integroinnin varmistamiseksi. Lue lisää Finance Project Manager-sivuiltamme.