Rakennejärjestelyt

Liiketoimintasiirto tai muu rakennejärjestely mielessä? Vastaa toimintakentän muutoksiin asiantuntijatiimin tuella.

Rakennejärjestelyllä yhtiön nykyistä yhtiörakennetta muokataan liiketaloudellisista, liiketoiminnallisista tai verotuksellisista syistä johtuen. Toimenpiteen tarkoituksena voi olla esimerkiksi taseen keventäminen avainhenkilöiden sitouttamista varten ja yrityskauppaan valmistautuminen.

Tavallisimpia rakennejärjestelyitä ovat​

 • kokonais- ja osittaisjakautumiset​
 • liiketoimintasiirrot​
 • osakevaihdot​
 • sulautumiset

Edellä mainittuihin rakennejärjestelyihin voi yhdistyä esimerkiksi osakeanteja, osakekauppoja ja yrityskauppoja.

Jakautuminen

  Yhtiön jakautumisen voi toteuttaa kokonaisjakautumisena, jolloin jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu. Toinen vaihtoehto on toteuttaa jakautuminen osittaisena siten, että osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy vastaanottavalle yhtiölle tai useammalle ja osittaisjakautunut yhtiö jatkaa toimintaansa muilla osin.

  Liiketoimintasiirto

   Liiketoimintasiirrossa yhtiö luovuttaa liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset toiselle yhtiölle, joka jatkaa siirtyvää toimintaa. Luovuttaja saa tästä vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita. Siirto voi tapahtua joko liiketoimintasiirtoa varten perustettavaan tai jo olemassa olevaan yhtiöön. Vastaanottavan yhtiön tulee jatkaa siirtynyttä liiketoimintaa.

   Osakevaihto

   Osakevaihdolla luodaan yrityksen kasvaessa järkevää ja kannattavaa yriysrakennetta, käytännössä konsernirakennetta. Nimensä mukaisesti osakevaihdossa yhtiön osakkeita luovutetaan toiselle yhtiölle ja vastineeksi saadaan sen yhtiön osakkeita, jolle luovutus tehdään.

    Yrityksen sulautuminen

    Sulautumisessa on aina vastaanottava yhtiö ja vähintään yksi sulautuva yhtiö. Sulautuminen voidaan tapauksesta riippuen toteuttaa tytäryhtiösulautumisena, sisaryhtiösulautumisena tai tavallisena vastikkeellisena sulautumisena. Sulautuminen voidaan tehdä olemassa olevaan yhtiöön tai perustamalla sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä uusi yhtiö.

     Verotukselliset ja juridiset näkökulmat huomioituna sinun eduksesi

      Rakennejärjestelyn toteutus on aina yhdistelmä verotusta ja yhtiöoikeutta. Greenstepin kokeneet asiantuntijat avustavat sinua ammattitaidolla. Tuomme vero- ja yhtiöoikeuden osaajien osaamisen yhteen rakennejärjestelyprojektien onnistumisen varmistamiseksi. Projektit jakautuvat yleensä useampaan osa-alueeseen:​

      1. Rakennejärjestelyn suunnittelu (ns. ”luova työ”)​
      2. Verotuksellinen validointi (ennakkoratkaisu)​
      3. Yhtiöoikeudellinen toteutus​
      4. Kirjanpidollinen toteutus ja konsultointi

      Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan! Tutustu myös yritysjärjestelypalveluihimme.