Yhtiöiden lopettaminen

Yrityksen lopettaminen tulee lopettamisen syystä tai yhtiön tilasta huolimatta toteuttaa asianmukaisesti. Anna asiantuntijoidemme auttaa!

Yritys lopetetaan eli puretaan joko selvitysmenettelyn tai konkurssimenettelyn kautta. Kumpaa tilanteessa sovelletaan, riippuu yhtiön varallisuustilanteesta. Jos yhtiöllä on velkaa varoja enemmän, on se asetettava konkurssiin ja yritystoiminta ajetaan alas konkurssimenettelyllä.

Muussa tapauksessa lopetetaan yritys selvitysmenettelyn kautta.

Osakeyhtiön lopettaminen selvitysmenettelyn kautta

Osakeyhtiö voidaan lopettaa vapaaehtoisesti purkamalla se selvitysmenettelyn kautta. Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Osakeyhtiön selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen. Yhtiön toiminta lopetetaan, omaisuus muutetaan tarvittaessa rahaksi, velat maksetaan ja ylijäämä suoritetaan omistajille.​

Yhtiön lopettaminen kannattaa suunnitella hyvin, ja siihen tulee varata tarpeeksi aikaa. Yhtiön selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta, usein pidempäänkin. ​Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki prosessiin liittyvät kustannukset ja veroseuraamukset.

Vaikka lopetettava yhtiö ei olisi enää toiminnassa, tulee yhtiön purkamisessa noudattaa silti selvitysmenettelyprosessia ja viranomaisille toimittaa tarvittavat ilmoitukset. Purkamattomalla, toimintansa lopettaneella yhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus hoitaa taloudellinen raportointi kuten toiminnassa ollessaan.

Osakeyhtiön lopettaminen -palvelu

Greenstep avustaa osakeyhtiön vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä, prosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa​ (emme parhaillaan tarjoa palveluita konkurssimenettelyyn liittyen).

Osakeyhtiön lopettamisen suunnittelu lähtee liikkeelle selvitystyöstä, jota asiantuntijamme johtavat ja vievät eteenpäin. Osakeyhtiön purkamisen aikataulusta keskustellaan, ja se sovitaan asiantuntijan johdolla. Kaikkien etu on, että selvitysmenettelyn vastuiden ja tehtävien jakamisesta pystytään muodostamaan selkeä käsitys.

Purkamisen suunnittelussa on tärkeää huomioida osakkeenomistajien kanta yhtiön asettamisesta selvitysmenettelyyn ja onko selvitysmenettelystä aiheutuvat kustannukset huomioitu. Kustannuksiin kuuluvat muun muassa juridinen neuvonta, verokonsultaatio, kirjanpito ja tilintarkastuspalvelut.​

    Edellämainittujen asioiden lisäksi Greenstepin palveluun sisältyy:

    • yhtiöoikeudellisten ja muiden asiakirjojen laadinta
    • selvitysmiehen kertomuksen laadinnassa avustaminen
    • ilmoitukset ja rekisteröinnit kaupparekisteriin ja Verohallintoon (yhtiö suorittaa PRH:n käsittelymaksut)

    Autamme myös sivuliikkeiden lopettamisessa!