EU-taksonomiakonsultointi

Lisää vastuullisuustyön uskottavuutta lisäämällä EU-taksonomia raportointiin

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä eli taksonomia on uusi tapa luokitella, miten yritysten taloudellinen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Nyt on aika ottaa taksonomia huomioon omassa toiminnassa - vaikka taksonomia velvoittaa tällä hetkellä vain suuryrityksiä, sen vaikutukset näkyvät jo pienempien yritysten toiminnassa.

Taksonomia on osa EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, jossa on määritelty myös vuonna 2021 voimaan tullut rahoituslaitoksia koskeva kestävän rahoituksen regulaatio, SFDR. SFDR, eli kestävän rahoituksen tiedonantoasetus vaikuttaa välillisesti kaikkiin rahoitusta nostaviin tai sitä tavoitteleviin yrityksiin, sillä se edellyttää rahoituslaitoksia selvittämään rahoittamiensa kohteiden taksonomiakelpoisuuden.

Tulevaisuudessa rahoituksen saaminen ja yritystoiminnan jatkaminen on mahdollista vain, jos yritys on taksonomiakelpoinen. Siksi erityisesti sijoittajia ja rahoittajia kiinnostaa, onko yrityksen toiminta taksonomian mukaista. Olemme tutkineet ensimmäisiä suurten yritysten taksonomiaraportteja, ja voimme auttaa asiakkaitamme selvittämään, miten EU-taksonomia vaikuttaa heidän liiketoimintaansa ja mihin toimiin seuraavaksi tulisi ryhtyä tulevassa taksonomian toisessa vaiheessa.


Autamme asiakkaitamme EU-taksonomiaan liittyen:

  • Tarjoamalla yleiskäsityksen EU taksonomiasta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan
  • Avaamalla taksonomian suhdetta muihin raportointivelvoitteisiin
  • Selventämään tapaa, jolla yritys voi kertoa omasta toiminnastaan suhteessa taksonomiaan
  • Auttamalla yritystä määrittämään ja raportoimaan tuotteidensa taksonomianmukaisuuden ja -kelpoisuuden


EU-taksonomiakonsultointi
Taksonomiakonsulttimme antavat yrityksellenne tukea raportointiin, tulkintaan ja uuden käytännön vaikutuksiin liiketoiminnassa.


Taksonomiakonsultoinnin avulla voit:

  • Varmistaa noudattavasi EU:n säännöksiä - taksonomiaraportointi vaaditaan jo kaikilta EU:ssa toimivilta suurilta ja listatuilta yrityksiltä.
  • Lisätä vastuullisuustyön uskottavuutta - sidosryhmät vaativat yrityksiltä kestävämpää liiketoimintaa, ja taksonomiaselvityksellä lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta.
  • Parantaa kilpailukykyä ja taloudellista tulosta - vastuulliset toimintatavat luovat uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja taloudellisen toiminnan parantamiseen.
  • Varmistaa rahoituksen saamisen - EU on asettanut kestävän kehityksen investointitavoitteita, joiden mukaan rahoituslaitosten on oltava tietoisia rahoittamiensa yritysten vastuullisuudesta, joten taksonominen tukikelpoisuus voi jatkossa olla edellytys rahoituksen saamiselle.


Greenstepin tiimillä on kokemusta useiden pörssiyhtiöiden käytännönläheisestä tukemisesta taksonomianmukaisuuden määrittelyssä ja taksonomiaraportoinnista. Toteutamme myös LCA- ja hiilijalanjälkilaskelmia taksonomiakelpoisuuden todentamiseksi.

Mietitkö, miten taksonomia vaikuttaa yrityksesi toimintaan?

Varaa tapaaminen ja selvitetään se yhdessä