EU-taksonomiakonsultointi

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä eli taksonomia on tänä vuonna käyttöön otettu, uusi tapa luokitella taloudellisia toimintoja. Uusi säädös koskee tällä hetkellä yli 500 henkilöä työllistäviä pörssiyrityksiä. Taksonomiakonsulttimme antavat yrityksellenne tukea raportointiin, tulkintaan ja uuden käytännön vaikutuksiin liiketoiminnassa.

EU-taksonomian tavoitteena on tunnistaa, kuinka suuri osuus yrityksen toiminnasta vastaa EU:n kuutta ympäristötavoitetta. Taksonomian avulla yrityksen toimintaa tarkastellaan näiden tavoitteiden kautta ja saadaan selville mikä osuus yrityksen toiminnasta tukee ympäristötavoitteiden saavuttamista. Taksonomia on osa EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, jossa on määritelty myös vuonna 2021 voimaan tullut rahoituslaitoksia koskeva kestävän rahoituksen regulaatio, SFDR. SFDR, eli säädös ilmoitusvelvollisuudesta vaikuttaa välillisesti kaikkiin rahoitusta nostaviin tai sitä tavoitteleviin yrityksiin, ja se edellyttää rahoituslaitoksia selvittämään rahoittamiensa kohteiden taksonomiakelpoisuuden.

Taksonomialuokittelu on täysin uudenlainen tapa luokitella taloudellisia toimintoja, ja se on tällä hetkellä valmistunut vasta kahdelle EU:n ympäristötavoitteiden joukolle. Seuraavaksi EU:ssa määritellään tekniset kriteerit lopuille tavoitteille, joita ovat kiertotalous, biodiversiteetti, saasteettomuus ja vesien suojelu. Vaikka säädös koskee tällä hetkellä vain suuria pörssiyrityksiä, tulevaisuudessa se tulee vaikuttamaan kaikkiin säädösten piirissä oleviin liiketoimintoihin.


Taksonomialuokittelun osa-alueet (EU:n ympäristötavoitteiden mukaisesti):

  1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Veden ja meren luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu (kriteeristö määrittelemättä)
  4. Siirtyminen kiertotalouteen (kriteeristö määrittelemättä)
  5. Saastuttamisen ehkäiseminen ja vähentäminen (kriteeristö määrittelemättä)
  6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu sekä ennallistaminen (kriteeristö määrittelemättä)

Sidosryhmät vaativat yrityksiltä kestävämpää liiketoimintaa, ja taksonomiaselvityksellä lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä. Siksi erityisesti sijoittajia ja rahoittajia kiinnostaa, onko yrityksen toiminta taksonomian mukaista. Tulevaisuudessa rahoituksen saaminen ja yritystoiminnan jatkaminen on mahdollista vain, jos yritys on taksonomiakelpoinen.


Autamme asiakkaitamme ymmärtämään taksonomiaa:

  • Tarjoamalla yleiskäsityksen EU taksonomiasta
  • Avaamalla taksonomian suhdetta muihin raportointivelvoitteisiin
  • Selventämään tapaa, jolla yritys voi kertoa omasta toiminnastaan suhteessa taksonomiaan
  • Auttamalla yritystä määrittämään tuotteensa ja dokumentoimaan niiden taksonomianmukaisuuden

Greenstepin tiimillä on kokemusta useiden pörssiyhtiöiden käytännönläheisestä tukemisesta taksonomianmukaisuuden määrittelyssä ja taksonomiaraportoinnista. Toteutamme myös LCA- ja hiilijalanjälkilaskelmia taksonomiakelpoisuuden todentamiseksi. Taksonomiapalvelu voidaan paketoida työpajaksi tai jatkuvaksi palveluksi asiakkaan tarpeen mukaan. Varaa veloitukseton tapaaminen asiantuntijallemme keskustellaksesi juuri sinun yrityksesi tarpeista!