Sijoittajaraportointi

Greenstep hoitaa ammattitaitoisesti pääomasijoitus-rahastojen sijoittaja- ja salkkuraportoinnin Invest Europen periaatteiden mukaisesti

Eurooppalaisten pääomasijoitusrahastojen kattojärjestö Invest Europe suosittelee jäsenrahastojaan raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaan, joista tällä hetkellä suositeltu raportointiohjeistus on Invest Europe Professional Standards Handbook. Lisäksi rahaston portfolioyhtiön arvostuksiin on olemassa oma valuaatio-ohjeistus, IPEV Valuation Guidelines.

Rahastoraportoinnin tarkoitus on yhtenäistää rahastojen raportointia sekä määrittää raportoitava tieto rahaston sidosryhmille, jotta eri rahastoihin sijoittava sijoittaja voi verrata rahastojen suoritusta samoin kriteerein ja tiedoin. Kohdeyritykset ovat harvoin julkisia ja sijoittajan on kyettävä luottamaan raportin tietoihin. Standardoitu raportointimalli huolehtii siitä, että tieto on oikein raportoitu ja että sitä on riittävästi. Lisäksi on tärkeää, että raportoitu tieto on johdettavissa rahaston kirjanpidosta. Sijoittajatahot vaativat rahastoa raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaisesti ennen kuin sijoittavat rahastoon. Näin toimivat julkisin varoin rahastoihin sijoittavat yhtiöt, eläkeyhtiöt ja muut institutionaaliset sijoittajat.


Sijoittajaraportti on luonteva jatko kirjanpidolle. Greenstepissä tiedon keräämiselle, työstämiselle ja raportoinnille on olemassa valmiit toimintatavat.


Raportointityökalun avulla ketterää sijoittajaraportointia

Tarjoamme asiakkaillemme sijoittajaraportointiin Greenstepin oman softatuotteen pohjalle rakennettua sijoittajaraportointia. BiBook -raportoinnin avulla portfolioyhtiöistä kerätään tarvittava data ja muokataan se suositusten edellyttämään muotoon, asiakkaan erityistoiveita kuunnellen. Asiantunteva tiimimme auttaa rahastoa raportoinnin ulkonäön ja sisällön suunnittelussa. Ratkaisumme avulla sijoittajatieto jaetaan helposti sitä tarvitseville käyttäjille ja luvut saatetaan visuaaliseen ja ymmärrettävään muotoon. Näkymät ovat interaktiivisia ja käyttäjä pystyy suodattamaan ja muuttamaan analysointitapoja ketterästi. Tarvittaessa tarjoamme raportoinnin myös pdf -muotoon.Ota yhteyttä - meiltä saat apua sijoittajaraportointiin!

Minna Riihimäki, +358 40 532 2104
minna.riihimaki@greenstep.fi