0 D1 A9418 2 1

Vastuullisuuden starttityöpaja

Pohditko, kuinka päästä alkuun yrityksen vastuullisuusasioiden kehittämisessä? Starttityöpajan avulla saat työlle vauhdikkaan mutta varman aloituksen!

Vastuullisuuden starttityöpaja on vastuullisuustyön innostava ja käytännönläheinen aloitus. Työpajan tuloksena asiakkaan tarpeisiin rakennetaan vastuullisuuden olennaisuuden tiekartta sekä vastuullisuusohjelman ensimmäinen versio.

Vastuullisuuden starttityöpaja muotoillaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Greenstepin asiantuntijat kartoittavat keskustelujen ja ennakkomateriaalin perusteella asiakkaan vastuullisuustyön nykytilan. Vastuullisuuden olennaisuuden tiekartta sisältää työkalut olennaisuuden määrittelylle: tiekartta ohjaa vaikutusten arviointia sekä sidosryhmien odotusten keräämistä.

Starttityöpajan avulla asiakkaalle muodostetaan ensimmäinen vastuullisuusohjelma, jossa nimetään ensimmäiset konkreettiset tavoitteet vastuullisuustyölle. Työpajassa käydään keskustellen läpi vastuullisuuden johtamisen tapa, sekä yrityksen ja sidosryhmien tarpeisiin sopiva raportoinnin tapa.


Vastuullisuuden starttityöpaja sisältää:

  • Vastuullisuuden olennaisuuden tiekartta
  • Vastuullisuusohjelman ensimmäinen versio
  • Vastuullisuuden johtamisen ja raportoinnin tapa

Vastuullisuuden starttityöpajan hyödyt:

  • Olennaisuuden tiekartan avulla syntyy selkeä kuva vastuullisuudesta asiakkaan liiketoiminnan näkökulmasta
  • Tavoitteellisen vastuullisuustyön innostava aloitus
  • Ensimmäisten konkreettisten tavoitteiden asettaminen
  • Työkaluja sisäiseen ja ulkoiseen viestintään vastuullisuudesta