Startup icon new
Start Ups new
Brand background blur
Startup icon new

Startup- ja kasvuyritysten tukena matkalla menestykseen

Kasvuyritysten tukeminen on ollut alusta asti Greenstepin DNA:ssa. Tunnemme kasvuyrityskentän, sijoittajat sekä toimintatavat kuin omat taskumme, joten lähdetään yhdessä matkalle kohti menestystä!

Haluaisitko tietää lisää palveluistamme? Varaa tapaaminen kanssamme

Kasvu on joukkuelaji

Yrityksen alkutaipaleella koetaan monia haasteita liittyen rahoituksen saatavuuteen, henkilöstön resursointiin ja osaamiseen sekä prosessien tehostamiseen. Kaikkea ei voi eikä tarvitse osata aina tehdä itse. Greenstep on ollut monen kasvuyhtiön tukena heidän matkallaan kohti menestystä. Ammattitaitomme sekä matkalla kertyneiden oppien myötä meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan vaan autamme yritystäsi löytämään teille parhaaat käytännöt. Näin sinä voit keskittyä ydinosaamiseesi ja me tuemme sinua matkalla menestykseen.

Ensivaikutelman sijoittajaan voi tehdä vain kerran

Monet asiakkaamme pärjäsivät loistavasti bootstrappaamalla, mutta rahoituksen puute alkoi olemaan jo este kasvulle. MIkäli mietit rahoituksen keräämistä, oli kyseessä sitten seed, series A, B vaiheessa tai jo vakiintuneempi yritys, tulee pohjan olla kunnossa potentiaalisia sijoittajia varten. Kun runway on lyhyt ja keskimääräinen sijoittaja kiinnostuu vain noin joka kymmenennestä hänelle esitetystä kohdeyrityksestä, on ensivaikutelmalla hurmaaminen äärettömän tärkeää.

Yhdessä asiantuntijoiden kanssa löydämme parhaat startup- sekä kasvurahoitusmahdollisuudet yrityksen kasvun tueksi. Sijoittajat luottavat tuottamiimme lukuihin sekä valuaatioon, joten saat luotettavan selkänojan tuoda maksimaalisen potentiaalin esille. Käyttämällä ulkopuolista asiantuntijaa neuvotteluissa sijoittajien kanssa parannat mahdollisuuttasi onnistua, sillä kokenut neuvottelija auttaa varmistamaan sinulle parhaat kontaktit sekä varmistaa, ettei neuvotteluista jää mitään olennaista puuttumaan.

Omaamme kokemusta useista Independent Business Review -raportointiprojekteista, jonka myötä yritys saa katsauksen mahdollisiin rahoitusmalleihin käyttämällä dataa yrityksestä sekä sen ulkoisista resursseista. Raportti antaa rahoittajille selvän näkemyksen yrityksen tilasta sekä potentiaalista, mikä helpottaa positiivisen rahoituspäätöksen saamista.

Yksityisen rahoituksen lisäksi yrityksen kannattaa suunnitella julkisen rahoituksen hakemista. Koska julkisen rahoituksen kanavat ovat sirpaleisia ja osittain päällekkäisiä, on vaihtoehtojen tunteminen erittäin hyödyllistä yrityksen näkökulmasta. Tuemme asiakkaidemme kasvua asiantuntemuksellamme sopivien julkisten rahoituslähteiden valinnassa sekä hakemisessa.

Kasvu syntyy ydinprosesseissa - Apua tukitoimintoihin

Monissa kasvuyrityksissä toimivat jopa pörssiyhtiötasoinen hallitus, minkä lisäksi sijoittajat odottavat yrityksen operatiivisen johdon keskittyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Paineet ovat kovat ja runwayt lyhyitä. Yritysten ei ole kuitenkaan aina mahdollista, etenkään alkuvaiheessa, palkata osaavaa talousjohtajaa tai controlleria hoitamaan yrityksen talousasioita. Greenstep tarjoaa käyttöönne osaavan ja kokeneen talousjohtajan tai controllerin myös osa-aikaisesti juuri tilanteeseenne mitoitetusti. Talousjohdon palveluitamme voi hyödyntää myös määräaikaisestisesti yllättävän tilanteen osuessa kohdalle. Interim resursseille on yleisesti tarvetta esimerkiksi äkillisissä henkilövaihdoksissa ylimenokauden ajaksi. Näin yrityksenne talousjohto on time & material – pohjaisten sopimusten kautta osaavissa käsissä kustannustehokkaasti!

Varmistaakseen täyden keskittymisen kasvun luomiseen, tulee yrityksen johdon antaa täysi fokus operatiiviselle toiminnalle. Tällöin tukifunktiot, kuten taloushallinto, on hyvä ulkoistaa luotettavalle kumppanille. Kasvuyritysten onkin syytä etsiä itselleen taloushallinnon kumppani, jonka kanssa kehittää sitä yhdessä. Pelkän kirjanpidon toteuttaminen kyllä kattaa lakisääteiset velvollisuudet, mutta prosessit jäävät usein tehottomiksi eivätkä pysty tukemaan yrityksen kasvua optimaalisesti. Laadukkaasti toteutettu kirjanpito ja sen kehittäminen yhdessä lisää kierroksia kasvumoottoreihin jarruttamisen sijaan.

Pysyäkseen kartalla talouden tilasta sekä asiakkaiden käyttäytymisestä tulee analytiikan ja raportoinnin olla kunnossa. On tärkeää olla kautta linjan selvillä yrityksessä, millainen on yrityksen taloudellinen tilanne tai millainen on asiakkaiden maksukäyttäytyminen tulevia maksuaikaneuvotteluja varten. BI Book-raportointityökalulla luot helposti käytettäviä ja visuaalisesti selkeitä raportteja eri taloushallintoon liittyvistä kokonaisuuksista. Voit hyödyntää BI Bookia myös keskustellessasi sijoittajien sekä rahoittajien kanssa tarjoten heille selkeän kuvan yrityksen tilanteesta.

Startup- ja kasvuritysten talousjohdon palvelut

Katso kuinka hoidat talousjohtosi ammattitaitoisesti sekä kustannustehokkaasti

Henkilöstö kasvun ajurina

Startup-yritysten alkuvaiheissa resurssien ja tunnettavuuden vähyys aikaansaa tilanteen, jossa riskejä tulee ottaa pärjätäkseen kilpailussa. Pienen tiimin kulttuuri rakentuu automaattisesti keskeisten henkilökemioiden varaan. HR-tarpeet kuitenkin kehittyvät yrityksen kanssa käsi kädessä. Yrityksen kasvaessa ei pelkkä henkilökemioiden toimivuus riitä, vaan pitääkseen parhaat osaajat ja kasvattaakseen uutta henkilöihin sidottua pääomaa rekrytoinnein tulee henkilöstöjohtamiseen sekä työntekijäkokemukseen kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Henkilöstöasioissa voi yritys päästä alkuun netistä löydetyllä työsopimuspohjalla, mutta ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä, kun HR-prosessit on käyty läpi ammattilaisen kanssa. Esimerkiksi työsopimusten yhteneväisyys, lomakäytännöt ja -kirjaukset sekä työsuhteen jälkeiset toimintatavat voivat tuoda yllätyksiä, jos niitä ei ole etukäteen mietitty. Kasvuvaiheessa yrityksellä ei kuitenkaan ole aina tarvetta yrityksen sisäiselle, täysipäiväiselle HR-osaajalle. Tällöin sopivampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu voidaan löytää HR-starttityöpajan sekä osa-aikaisen HR-ammattilaisen palveluksista.

Henkilöstömäärän kasvaessa tulevat entistä vahvemmin kuvaan työnantajan lakisääteiset velvollisuudet, organisaatiokulttuurin vaaliminen ja kehittäminen sekä työntekijäkokemuksesta huolehtiminen. Yllätyksenä ei varmasti tule, että sitoutuneet ja tyytyväiset työntekijät tekevät työnsä paremmin. Tutkimusten mukaan tämä näkyy myös taloudellisesti viivan alla. Vahvan työntekijäkokemuksen kautta sitoutuneet työntekijät ovat 21 % kannattavampia, kun heikommin sitoutuneet (Gallup 2016) sekä työntekijäkokemukseen panostavilla yrityksillä on 11% korkeampi liikevaihto, kuin siihen panostamatta jättäneillä verrokeilla (Forrester Research 2016). Tästä syystä on tärkeää pitää henkilöstöstrategia mukana yrityksen kasvun polulla.

Kasvu on ihailtava tila, jota pitää osata myös hallita. Yrityksen kasvaessa henkilökemioiden kehittyminen ja ihmisiin tutustuminen vie enemmän aikaa. Hyvin suunnitelluilla prosesseilla, kuten onnistunut perehdytys, luodaan henkilöstölle entistä paremmat mahdollisuudet onnistua tehtävissään ja kasvattaa osaamistaan. Olemme tukenanne prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä, kuin myös monissa muissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.

Katso asiantuntijoidemme vinkit HR-asioihin

Varmista skaalautuvuus, valloita maailma

Tavoitellessaan tulevaisuuden kasvua, tulee ottaa huomioon yrityksen sisäisten prosessien skaalautuvuus tulevat tarpeet huomioiden. Kukaan ei halua ajautua tilanteeseen, jossa toiminnan kehittyessä ajaudutaan tilanteeseen, että nykyinen järjestelmä ei enää sovellu omiin tarpeisiin. Tulevaisuuden kasvu tulee ainakin ottaa huomioon valintoja tehdessä. Usein kuitenkin tähän seinään törmätään toiminnan kasvaessa. Greenstepin palvelut on rakennettu skaalautuviksi kotimaan valloitukseen sekä kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi henkilöstöasiat sekä palkanlaskenta, liiketoiminnanohjaus (esim. NetSuite) sekä sisäisten prosessien kehittäminen on huomattavasti helpompaa myös tulevaisuudessa, kun ne on otettu huomioon jo yrityksen kasvuvaiheessa.

Autamme mielellämme kehittämään näitä osa-alueita kohti eheää kokonaisuutta, sillä haluamme olla mukana auttamassa matkallanne kohti menestystä!

Netsuite skaalautuu lokaalista globaaliin

Katso kuinka voit skaalata liiketoimintaasi NetSuiten avulla

Yhdessä onnistumme!