Brand front of the brandenburg gate 5117579 960 720


Saksan tulevaisuudennäkymä on avoin ja kansainvälinen, sen työvoima on hyvin koulutettua ja maan strateginen sijainti luo Saksaan houkuttelevan taloudellisen ilmapiirin. Tämä yhdistettynä maan teknologiseen infrastruktuuriin luo suotuisia mahdollisuuksia kansainväliselle liiketoiminnalle. Yritystoiminnan laajentaminen maahan voi kuitenkin vaatia paljon resursseja ja käytännön järjestelyjä. Kaikkea ei voi eikä tarvitse tietää itse - asiantuntijamme auttavat mielellään isojen askeltesi suunnittelussa!

Greenstep on osa kansainvälistä MSI Global Alliance-verkostoa. MSI Global on kirjanpito- ja lakiasiaintoimistojen verkosto yli 30 vuoden menestyksekkäällä kokemuksella ja siihen kuuluu yli 260 itsenäistä laki- ja tilitoimistoa yli 100 maasta. Näin varmistamme, että sinulla on osaava paikallisesti toimiva taloushallinnon kumppani rinnallasi niin kotona kuin Saksassa. Asiakkaamme voivat myös luottaa siihen, että halutessasi voimme koordinoida maiden välistä yhteistyötä niin kutsutun "Shared Service Centerin" muodossa Suomesta käsin, jotta hallinto on sinulle aina mahdollisimman helppoa.

Kansainvälistyessäni kumppanin kanssa vältät turhat yritykset ja erehdykset sekä yleiset virheet, kuten liian nopean kasvun ilman riittäviä prosesseja tai sen, ettet tunne kaikkia tarpeellisia lakeja, säännöksiä tai toimintaperiaatteita. Meillä on kokemusta Saksassa toimivista asiakkaista, ja haluamme koko ajan laajentaa osaamistamme ja kehittää palveluitamme. Kaikki kansainväliset kokonaisratkaisut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, joten varaa aika keskustellaksesi lisää juuri sinun yrityksesi mahdollisuuksista.

Palvelumme Saksassa

Greenstep

Ostoreskontra, matkakorvaukset, luottokorttikulut, konsernin konsolidointi ja raportointi sisäisesti tai Greenstepin avulla, sekä NetSuiten käyttöönotto ja kehitys

Paikallinen kumppani

Myyntireskontra, pääkirjanpito, palkanlaskennan palvelut, lakisääteinen raportointi, ALV, veroilmoitukset

Tutustu Saksan liiketoimintaan

 • Tilintarkastus
  Lakisääteisesti tilintarkastus vaaditaan, kun kriteereistä täyttyy 2/3 kahtena peräkkäisenä vuonna: Vuosiliikevaihto >12 miljoonaa euroa, Taseen loppusumma >6 miljoonaa euroa, ja Työntekijöiden määrä > 50
 • ALV
  Arvonlisäverokanta on 19 %. Alennettua verokantaa, joka on 7 %, sovelletaan pääasiassa elintarvikkeisiin.
 • Yritysmuodot
  Yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiöt, yhtiöt, sivuliikkeet. Kansainvälisessä liiketoiminnassa käytetään yleisimmin yksityistä osakeyhtiötä (GmbH) ja sivuliikettä.
 • Tulovero
  Työntekijän henkilökohtainen verokanta nousee tuloista riippuen korkeintaan 45 prosenttiin (plus solidaarisuuslisä 5,5 % ja kirkkovero noin 9 % tuloverosta). Lisäksi tuloveron alaisia tuloja ovat mm. ammatinharjoittajien tulot, elinkeinotulot, maa- ja metsätalouden tulot, vuokratulot, pääomatulot sekä tietyt muut tulot, kuten eläke.
 • Yhtiö- ja elinkeinoverot
  Saksan osakeyhtiöiden tuottamat voitot ovat yhteisöveron alaisia. Yhtiövero on 15 % verotettavasta tulosta (plus solidaarisuuslisä 5,5 % prosentteinina yhteisöveron määrästä). Lisäksi jokainen yritys on elinkeinoveron alainen. Sen määrää kunta, jossa yritys sijaitsee, keskimääräisesti vero on n. 15 % liiketoiminnan voitoista.
Adkl

MSI Global Alliance-kumppanimme

MSI Global-partnerimme Saksassa on ADKL, joka on yksi MSI Global Alliancen perustajajäsenistä. ADKL:ssä työskentelee 130 asiantuntijaa, ja se tarjoaa tilintarkastus- ja arvostuspalveluita, oikeudellista neuvontaa sekä veroneuvontaa. Sillä on kuusi toimistoa Saksassa ja yritys toimii maailmanlaajuisesti.

Oletko lähdössä muualle?