Finance rocks mobile hero Finance rocks desktop hero

Finance.Rocks – tiliöinnit AI:n avulla

Finance.Rocks on Greenstepin tytäryhtiön kehittämä ohjelmisto, joka tiliöi ostolaskut automaattisesti olemassa olevan datan perusteella tavoitteenaan nopeuttaa ja tehostaa kirjanpitäjän työtä.

Ota yhteyttä

Tiliöinnit tekoälyn avulla

Finance.Rocks tiliöi ostolaskut automaattisesti olemassa olevan datan perusteella tavoitteenaan nopeuttaa ja tehostaa kirjanpitäjän työtä.

Testaustemme perusteella Finance.Rocks-palvelu saa ostolaskut tiliöityä sataprosenttisesti oikein 60 % ostolaskuista ensimmäisen viikon aikana, ja yli 90 % ostolaskuista jo parin viikon kuluttua. Järjestelmä nopeuttaa ostoreskontran käsittelyä.

Palvelu sopii yhteen Netvisorin kanssa. Siksipä suosittelemme Finance.Rocksia kaikille Netvisoria käyttäville asiakkaillemme!

Mepco WEB

Miten Finance.Rocks toimii?

Kaiken yrityksen rajapinnasta saadun datan (eri toimittajat, eri yhdistelmät joilla tiliöintejä tehdään) perusteella rakentuu anonyymi tiliöintilogiikka, joka tallentuu Finance.Rocks:in tietokantaan.

Kun uusi ostolasku saapuu Netvisoriin, Finance.Rocks vertaa tietoja kaikkeen aiempaan dataan, ja siihen miten laskut on tiliöity. Se

  • purkaa laskun ja laskurivien tiedot (selite, nimike, summa, alv, ym.),
  • analysoi sana kerrallaan laskun sisällön, ja
  • antaa todennäköisimmän ehdotuksen tiliöinnistä sekä tarpeen mukaan kustannuspaikasta.
  • Kirjanpitäjän tulee ainoastaan tarkistaa tiliöinti ja sen jälkeen vahvistaa se.

Jos ohjelmistolla ei ole aiempia tietoja tietystä laskutyypistä, tiliöintiehdotus saattaa olla virheellinen. Tässä tapauksessa kirjanpitäjä korjaa virheen, ja seuraavalla kerralla ohjelmistolla on tieto, mihin kustannus kohdistetaan.

Finance.Rocks on siis koko ajan kehittyvä ja oppiva järjestelmä, joka korjaa algoritmiaan saatujen tietojen perusteella!

Mepco Kirjaamo

Paperilaskuista eroon

Finance.Rocksia käyttämällä saamme myös selvitettyä, keiltä vastaanotatte paperilaskuja. Luvallamme voimme pyytää heitä lähettämään teille verkkolaskuja. Skannattuina tiedot eivät nimittäin ole 100 % luotettavia ja laskulta on aina tarkistettava, vastaavatko skannatut tiedot laskulla olevia tietoja. Tästä haluamme päästä eroon - näin ostoreskontraanne liittyvän työn kustannukset todennäköisesti pienenisivät.

Finance.Rocks-palvelu selvittää automaattisesti Netvisorissa, onko uusia paperilaskuja tullut. Kun paperilasku löytyy, Finance.Rocks tarkistaa Tieke.fi-palvelussa, onko laskun lähettäjällä verkkolaskun lähettämismahdollisuus. Jos on, lähtee Finance.Rocks-palvelusta heille pyyntö lähettää teille laskut verkkolaskumuodossa. Pyyntö lähtee verkkolaskuna heille (ilman summaa), jolloin se näkyy heidän ostoreskontrassaan.

Jos saamme luvan pyytää toimittajianne lähettämään verkkolaskuja paperilaskujen sijaan, tarvitsemme teiltä kirjallisen laskutusosoitteen muutospyynnön, jonka voimme lähettää toimittajillenne. Tämä tuo hyötyjä sekä teille että meille, joten teemme tämän työn veloituksetta.