Tiliöinnit tekoälyn avulla

Alustavien testien perusteella Finance.Rocks-palvelu saa ostolaskut tiliöityä 100 %:sti oikein 60 % ostolaskuista ensimmäisen viikon aikana, ja yli 90 % ostolaskuista tiliöityä 100 %:sti oikein jo parin viikon kuluttua! Tämä nopeuttaa ostoreskontran käsittelyä, ja tästä syystä sitä suositellaan kaikille Netvisoria käyttäville asiakkaillemme.

Mikä Finance.Rocks?

Finance.Rocks on Greenstepin tytäryhtiön kehittämä ohjelmisto, joka tiliöi ostolaskut automaattisesti olemassa olevan datan perusteella tavoitteenaan nopeuttaa ja tehostaa kirjanpitäjän työtä.

Kaiken yrityksen rajapinnasta saadun datan (eri toimittajat, eri yhdistelmät joilla tiliöintejä tehdään) perusteella rakentuu anonyymi tiliöintilogiikka, joka tallentuu Finance.Rocks:in tietokantaan.

Tekoäly avuksi

Kun uusi ostolasku saapuu Netvisoriin, Finance.Rocks vertaa tietoja kaikkeen aiempaan dataan, ja siihenmiten laskut on tiliöity. Se purkaa laskun ja laskurivien tiedot (selite, nimike, summa, alv jne), analysoisana kerrallaan laskun sisällön ja antaa todennäköisimmän ehdotuksen tiliöinnistä sekä tarpeen mukaan kustannuspaikasta. Kirjanpitäjän tulee ainoastaan tarkistaa tiliöinti ja sen jälkeen vahvistaa se.

Jos ohjelmistolla ei ole aiempia tietoja tietystä laskutyypistä, tiliöintiehdotus saattaa olla virheellinen. Tässä tapauksessa kirjanpitäjä korjaa virheen, ja seuraavalla kerralla ohjelmistolla on tieto mihin kustannus kohdistetaan. Finance.Rocks on siis koko ajan kehittyvä ja oppiva järjestelmä, joka korjaa algoritmiaan saatujen tietojen perusteella.

Paperilaskuista eroon

Finance.Rocksia käyttämällä saamme myös selvitettyä, keiltä vastaanotatte paperilaskuja. Ja jos annatte luvan, voimme pyytää heitä lähettämään teille verkkolaskuja. Skannatut tiedot eivät ole 100 % luotettavia, eli meidän on aina tarkistettava laskulta, vastaavatko skannatut tiedot laskulla olevia tietoja. Tästä haluamme päästä eroon. Meille vapautuisi enemmän aikaa palvella teitä ja ostoreskontraanne liittyvän työn kustannukset todennäköisesti pienenisivät.

Miten muistutus toimii?

  1. Finance.Rocks-palvelu selvittää automaattisesti Netvisorissa, onko uusia paperilaskuja tullut
  2. Kun paperilasku löytyy, Finance.Rocks tarkistaa Tieke.fi-palvelussa, onko laskun lähettäjällä verkkolaskun lähettämismahdollisuus
  3. Jos paperilaskun lähettäjällä on verkkolaskun lähettämismahdollisuus, menee Finance.Rocks-palvelusta heille pyyntö lähettää teille laskut verkkolaskumuodossa. Pyyntö lähtee verkkolaskuna heille (ilman summaa), jolloin se näkyy heidän ostoreskontrassaan. Esim. ulkomaalaiset toimittajat eivät tällöin saa muistutuksia

Saammeko luvan pyytää toimittajianne lähettämään verkkolaskuja paperilaskujen sijaan?

Jos vastaus on kyllä, tarvitsemme teiltä kirjallisen laskutusosoitteen muutospyynnön, jonka voimme lähettää toimittajillenne. Tämä tuo hyötyjä sekä teille että meille, joten teemme tämän työn veloituksetta.

Miksi verkkolasku on parempi kuin paperinen lasku?

Jokaisessa laskussa on kaksi osapuolta – lähettäjä ja vastaanottaja. Sveitsiläisen tutkimusyritys Billentiksen vuonna 2016 tekemän raportin mukaan verkkolaskun säästö käsittelykuluissa suhteessa paperilaskuun on lähettäjälle 64 %/lasku ja vastaanottajalle 59 %/lasku. Rahassa mitattuna säästö on yhteensä 17,80 euroa/lasku. Miksi enää tuhlata resursseja paperilaskujen käsittelyyn?