ESG-raportointi

Osoita vastuullisuuden merkitys ottamalla ESG-raportointi osaksi talousraportointia!

ESG-raportointilla on mahdollista antaa uskottavaa tietoa sidosryhmille, jotka janoavat tietoa yritysten toiminnan vastuullisuudesta yhä säädellymmässä yhteiskunnassa. Lisäksi vastuullisuusraportointi muuttuu pian pakolliseksi osalle yrityksiä.

CSRD eli kestävyysraportointidirektiivi muuttaa vastuullisuusraportoinnin pakolliseksi

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive eli kestävyysraportointidirektiivi tai CSRD velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuusuudestaan osana vuosikertomustaan.

Vuodesta 2024 eteenpäin CSRD velvoittaa kaikkia suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti. Tämän jälkeen direktiivi etenee vaiheittain:

 • Vuonna 2025 raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi kolmesta kriteeristä:
  • Yli 250 työntekijää
  • yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai
  • yli 25 miljoonan euron tase.
 • Vuonna 2026 CSRD:n mukainen raportointivelvollisuus laajenee edelleen listattuihin pk-yrityksiin.


Lisäksi tulevaisuudessa CSRD:n vaikutukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin niiden kuuluessa CSRD-standardin vaikutuspiirissä olevien suurten yritysten hankintaketjuihin.

Onneksi vastuullisuuden kehittäminen ei rajoitu pelkkään säänneltyyn raportointiin, vaan tarkoituksenamme on auttaa yrityksiä ymmärtämään omia mahdollisuuksiaan vastuullisuutta kuuluttavilla markkinoilla. ESG-raportointi onkin loistava tapa kerätä vastuullisuusasioista pohjatietoa, joiden perusteella laajempi ja perusteellisempi vastuullisuuden kehittäminen on mahdollista.


ESG-raportointi
Kokeneet vastuullisuuskonsulttimme auttavat mielellään sinua pysymään ajan tasalla muuttuvien sääntelyiden ymmärtämisessä ja kilpailukyvyn kehittämisessä.


Miten ESG-raportoinnin prosessi etenee?

 1. ESG-raportointi käynnistyy painopistealueiden määrittelyllä, mittariston rakentamisella ja tiedonkeruulla. Käytännössä pohdimme yhdessä kanssanne, mitkä asiat ovat yrityksenne vastuullisuuden näkökulmasta olennaisia ja merkittäviä.
 2. Kun osa-alueet on valittu (esim. raaka-aineiden hankinta ja logistiikka), lähdemme tutkimaan mitä tietoa meillä on näistä osa-alueista ja miten sitä saadaan mahdollisesti lisää.
 3. Kun luvut on saatu paperille, edessä on mittariston valinta. Vastuullisuusmittaristoista käytämme usein globaalisti toimiviksi todettuja viitekehyksiä (esim. Global Reporting Initiative), mikäli se sopii asiakasyrityksen liiketoimintaan. Lisäksi olemme hyvin ajan tasalla CSRD-direktiivin uusien eurooppalaisten kestävän kehityksen raportointistandardien eli ESRS-standardien kehityksestä. Nämä ESRS-standardit tulevat yhdenmukaistamaan vastuullisuuden raportointistandardeja, ja niiden avulla on mahdollista tuottaa aiempaa vertailukelpoisempaa tietoa yrityksien vastuullisuustoimista.

Prosessi voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta asiantunteva ja kokenut tiimimme vastaa tiedonkeruun ja mittariston koordinoinnista. Jo pelkästä kirjanpitodatasta saamme paljon irti eikä mittaristoja tarvitse keksiä aina uudestaan.


Miten tiimimme voi auttaa ESG-raportoinnissa?

 • Kasvamme asiakkaidemme mukana - tuotamme juuri niitä palveluita, joita yrityksesi tarvitsee
 • Asiantuntijoitamme tukevat eri alojen asiantuntijat (esim. talous, analytiikka, HR, data, koulutus)
 • Lupaamme tuoda selkeyttä liiketoimintaan
 • Vastuullisuustiimin kokeneet ja erittäin osaavat asiantuntijat haluavat auttaa yritystänne menestymään

Onko vastuullisuusraportointi ajankohtaista?

Varaa tapaaminen!