Nordtreat valjasti vastuullisuustyön liiketoiminnan kilpailueduksi

Aki Borgentorp Nordtreat vastuullisuuspalvelut

Greenstepin vastuullisuuspalveluiden pääasiallinen tehtävä oli auttaa Nordtreatia kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta sekä raportointia EU:n vaatimusten tasolla. Projektissa lähdettiin liikkeelle laajamittaisesta ESG-raportoinnista, joka käsitti informaatiota organisaation vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.

Videolla Nordtreatin toimitusjohtaja Aki Borgentorp kertoo yhteistyöstämme:


Nordtreat on kotimainen kasvuyritys, joka edistää kestävää puurakentamista tuomalla markkinoille ekologisia palonsuoja-aineita puutuotteille. Vuonna 2015 perustettu Nordtreat on kehittänyt patentoidun palonsuojausteknologian, jolla korvataan perinteisiä, ympäristölle ja ihmisille haitallisia palosuoja-aineita. Greenstep on vuodesta 2018 alkaen ollut osa Nordtreatin kasvutarinaa tukemalla kehitystä liiketoiminnan eri osa-alueilla.

“Palonsuojauksessa on perinteisesti totuttu käyttämään myrkkyjä, jotka ovat haitaksi ihmisille ja ympäristölle. Kun lähdimme perustamaan Nordtreatia, halusimme tuoda markkinoille ympäristöystävällisiä ja turvallisia ratkaisuja rakennusmateriaalien palonsuojaukseen. Vastuullisuus ja vihreät arvot ovat olleet meidän liiketoiminnassa keskiössä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Haluamme olla sidosryhmille läpinäkyviä ja osoittaa konkreettisesti, mitä vastuullisuus meidän liiketoiminnassa tarkoittaa. Vastuullisuuden kehittämisessä Greenstep on ollut meille hyvin tärkeä yhteistyökumppani”, kertoo Nordtreatin toimitusjohtaja Aki Borgentorp.

Asiantunteva kumppani tukee matkalla kohti vastuullisempaa liiketoimintaa

Nordtreat tutustui Greenstepin asiantuntijapalveluihin loppuvuodesta 2018. Tiivis kumppanuus sai alkunsa rahoituksen ja taloushallinnon palveluiden tiimoilta, mutta yhteistyö laajeni sittemmin myös HR- ja vastuullisuuskonsultointiin.

“Yhteistyömme Greenstepin kanssa on ollut monivaiheista ja se on kehittynyt vuosi vuodelta. Viime vuosina Greenstepin vastuullisuustiimi on ollut meille korvaamaton apu, sillä toimimme vahvasti säännellyllä alalla, jossa asioita tulee dokumentoida todella tarkasti. EU:n asettamat vaatimukset vastuullisuuden mittaamisessa kehittyvät vauhdilla, minkä vuoksi ilman asiantuntevaa kumppania olisi haastavaa reagoida niihin tarvittavalla nopeudella”, Aki kuvailee.

Pitkäjänteisellä kehitystyöllä sekä laadukkaalla raportoinnilla vastataan kasvaviin vaatimuksiin

Greenstepin vastuullisuuspalveluiden pääasiallinen tehtävä oli auttaa Nordtreatia kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta sekä raportointia EU:n vaatimusten tasolla. Projektissa lähdettiin liikkeelle laajamittaisesta ESG-raportoinnista, joka käsitti informaatiota organisaation vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.

“Yhdessä Greenstepin kanssa suoritimme esimerkiksi laskelmia organisaation hilijalanjäljestä ja tuotteiden elinkaaresta sekä arviointia EU-taksonomiasta. Lopulta rakensimme mittariston, johon valitsimme tietyt indikaattorit, joiden avulla raportoimme vastuullisuudesta sidosryhmille mahdollisimman tarkasti. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaille toimitettavat tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät asetetut vaatimukset”, Aki kertoo.

Aki kokee vastuullisuusraportoinnin monimutkaiseksi, sillä dokumentaatiota voidaan vastuullisuuden nimissä luoda rajattomasti. Asiantunteva kumppani osaa valita raportointiin ne vastuullisuuden osa-alueet, jotka ovat yritykselle olennaisia.

“Yritysten voi olla vaikeaa hahmottaa, mitä asioita ja mittareita tulee ottaa huomioon vastuullisuustyössä. Tämän takia on ehdottoman tärkeää löytää kumppani, joka tietää viimeisimmät muutokset ja osaa ennakoida EU:ssa tapahtuvaa ESG- ja taksonomiakehitystä. Greenstep oli meille nappivalinta – heillä on kovan luokan tiimi, jolla on kokemusta sekä kasvuyrityksistä että vastuullisuudesta. Koimme, että auditointiin valmistautumisessa he olivat harvoja toimijoita Suomessa, jotka pystyivät tarjoamaan meille tarvitsemaamme palvelua”, Aki toteaa.

Joustava ja nopea yhteistyö sopii kasvuyrityksen tarpeisiin

Tiivis yhteistyö Greenstepin kanssa on kantanut hedelmää, ja Nordtreatilla ollaan luottavaisin mielin kumppanuuden jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Tuttujen asiantuntijoiden joustavaan ja korkealaatuiseen palveluun on helppoa luottaa myös tiukoissa paikoissa.

“Työskentely Greenstepin kanssa on ollut todella helppoa. Kohtuullisen isona organisaationa heiltä löytyy syvää ymmärrystä liiketoiminnan erilaisista alueista, mutta toiminta on kuitenkin joustavaa ilman turhaa byrokratiaa. Greenstep on tukenut meitä myös kansainvälisissä tarpeissa liiketoimintamme laajentuessa ulkomaille. Voin varauksetta suositella Greenstepiä, sillä heidän palvelut ovat korkealaatuisia ja rahalle saa aidosti vastinetta”, Aki kuvailee.