Vastuullisuus

Intohimomme on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää.

 • Vastuullisuustyömme perustuu yhdessä jaetuille arvoille: halu asiakkaan ilahduttamiseen, tahto uusiutua ja kehittää osaamista, into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen, sekä rehellisyys ja toisten ihmisten arvostaminen

 • Arvojen ympärille olemme koonneet Code of Conductin, joka esittelee toimintamme pääperiaatteet

 • Autamme asiakkaitamme vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä

 • Julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme huhtikuussa 2021.

***

Tiedote 28.10.2021

Greenstep investoi uusiutuvaan energiaan

Viime viikolla kerroimme jakavamme joka vuosi 10 % vuosituloksestamme kaikille greenstepiläisille. Tänään meillä on lisää hienoja uutisia! Jatkamme vastuullisuusinvestointejamme: Meille Greenstep-perheenä maapallon tulevaisuus on tärkeää, ja haluamme tehdä oman osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Investoimme seuraavien viiden vuoden aikana 10 % tuloksestamme uusiutuvaan energiaan ja vähennämme näin osaltamme tarvetta fossiilisiin polttoaineisiin.

"Greenstep haluaa intohimoisesti vaikuttaa paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Maailma tarvitsee uusiutuvia energialähteitä, ja me haluamme omalta osaltamme vastata tähän tarpeeseen kumppaniemme kanssa", kuvaa Greenstepin hallituksen puheenjohtaja Tore Teir. ”Käytämme 10 % vuosituloksestamme seuraavien viiden vuoden aikana uusiutuvan energian hankkeisiin. Yhteensä puhumme noin viiden miljoonan euron panostuksesta tulevaisuuteen. Tämä projekti on meille sydämen asia.”


***

Aktiivinen yrityskansalaisuus

Haluamme tuottaa liiketoiminnallamme yhteiskunnallisesti mahdollisimman paljon hyvää. Orgaanisen kasvumme myötä luomme jatkuvasti uusia työpaikkoja. Palvelumme tukevat eri kokoisia yrityksiä niiden kaikissa vaiheissa, ympäri Suomen.

  Yksi merkittävä osoitus aktiivisesta yrityskansalaisuudesta on tytäryhtiömme Carestep. Carestep on uusi, ammattimaista toimistosiivousta tarjoava sosiaalisen vastuun yritys. Carestep antaa liikevoitostaan 100% työntekijöille työuralla etenemistä edistävään koulutukseen ja ohjaukseen. Carestep perustettiin, jotta voisimme tarjota ponnahduslaudan ihmisille rakentaa itselleen merkityksellinen työura. Työntekijät saavat vakituisen työn siivousalalla, reilun korvauksen työstä, maksutonta käytännönläheistä koulutusta, kielikursseja sekä ammatillista ohjausta. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä siirtyy jonakin päivänä eteenpäin työurallaan, toivomalleen alalle ja paremmilla taidoilla varustettuna kuin Carestepille tullessaan.


   Code of Conduct

   Vastuullisuustyömme strateginen perusta on Code of Conduct, joka rakennettiin yhdessä työntekijöiden kanssa vuonna 2019. Prosessin aikana keskustelimme eri kaupungeista, liiketoiminnoista, tiimeistä, positioista, ikäryhmistä ja taustoista olevien työntekijöiden kanssa vastuullisuudesta. Code of Conductissa kuvattujen periaatteiden avulla varmistamme eettisen toiminnan ja säilytämme asiakkaidemme luottamuksen. Periaatteisiin jokainen greenstepiläinen sitoutuu omassa työssään. Keskustelujen kautta keräsimme myös konkreettisia esimerkkejä periaatteiden näkymisestä arjen työssä, sekä kehitysehdotuksia, joiden avulla voimme parantaa toimintaamme edelleen tulevaisuudessa.

   Code of Conductin periaatteet tulevat jokaiselle uudelle greenstepiläiselle tutuksi perehdytyspäivillä. Greenstepiläisille toteutetaan vuoden 2021 aikana vastuullisuuden opintopolku Greenstep Academyyn, jossa syvennytään niin toimintaperiaatteisiin kuin konkreettisiin toimenpiteisiin ja vastuullisuustavoitteisiin. Jokainen greenstepiläinen käy koulutuksen vuoden 2021 aikana.


   Sidosryhmien odotukset vastuullisuustyölle

   Olemme asiakkaidemme strateginen kumppani, joten meidän vastuullisuutemme on myös tärkeä osa asiakkaidemme vastuullisuutta. Haluamme olla toimittajillemme korkean profiilin yhteistyökumppani sekä vastuullinen työnantaja. Vastuullisuuden olennaisuuden määrittelyn perustana ovatkin asiakkaiden, henkilöstön, toimittajien ja ympäristön odotukset vastuullisuustyölle. Tarkastelemme myös liiketoimintamme merkittäviä taloudellisia-, sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia.

   Olemme keskustelleet Greenstepin vastuullisuudesta ja siihen liittyvistä odotuksista ohjelmistotoimittajien ja asiakkaiden kanssa. Vuosina 2019-2021 olemme tehneet sekä asiakkaille että henkilöstölle vastuullisuuskyselyt, joilla keräsimme kattavasti ehdotuksia ja suuntaviivoja vastuullisuustyöhömme. Vuonna 2019 teimme myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn henkilöstölle, minkä jälkeen olemme mm. kehittäneet uusien työntekijöiden perehdytystä yhdenvertaisuudesta. Seuraamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti eNPS:n avulla.

   Haluamme varmistaa ympäristön äänen kuulumisen vastuullisuuden kehittämisessä. Olemme käyneet keskustelua Greenstepin vastuullisuudesta ja sen kehittämisestä Itämeri-työtä vauhdittavan Baltic Sea Action Groupin kanssa. Kerromme sidosryhmäkeskustelujen tuloksia tarkemmin keväällä 2021 julkaistussa vuoden 2020 vastuullisuusraportissamme.


   Vastuullisuuden painopisteet

   Yhdenvertainen ja hyvinvoiva työyhteisö

   Menestyksemme takana ovat meidän asiantuntijamme, ja heidän hyvinvointinsa on meille ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalisen vastuun kehittäminen edistää koko työyhteisömme hyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta. Jatkuvan epämuodollisen keskustelun lisäksi olemme havainnoineet mahdollisia epäkohtia ja kehittymisen paikkoja henkilöstötyytyväisyyskyselyillä sekä ajantasaisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla. Emme pysähdy oman organisaatiomme rajojen sisäpuolelle, vaan rakennamme vastuullisia käytäntöjä myös asiakasyrityksillemme.


   Laadukasta osaamisen kehittämistä


   Tahto uudistua ja kehittyä on yksi Greenstepin arvoista sekä laatulupaus, jonka asiakkaillemme annamme. Se on yksi keskeisimpiä osa-alueita Greenstepin toiminnassa ja strategiassa. Tuemme asiantuntijoitamme kehittämään itseään omaa ammatillista intohimoaan kuunnellen. Tarjoamme mielenkiintoisia ja työntekijän niin halutessa myös haasteellisia projekteja, joissa omaa osaamista pääsee kehittämään muiden greenstepiläisten tuella. Greenstep Academy tarjoaa kattavan skaalan henkilöstökoulutusta: sekä lyhyitä ajankohtaiskoulutuksia esimerkiksi verotukseen liittyen, että pitkäkestoisempia koulutuspolkuja, kuten Controllerista CFO:ksi. Koulutamme myös asiakkaidemme työntekijöitä heidän tarpeidensa mukaisesti. Jaamme osaamistamme yhteiskunnan eduksi erilaisissa yhteistyöprojekteissa mm. korkeakoulujen kanssa.


   Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

   Teemme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Olemme laskeneet liiketoimintamme hiilijalanjäljen liikematkustuksen ja energiankäytön osalta, ja jatkamme laskennan kehittämistä. Olemme siirtyneet kuuden toimiston osalta täysin uusiutuvaan sähköön, ja tavoitteemme on käyttää vain 100% uusiutuvaa sähköä vuoden 2021 lopussa. Noudatamme hankinnoissa kestävyysohjeistusta, joka huomioi muun muassa tuotteen valmistusmaan, korjattavuuden ja materiaalit. Elektroniikkahankinnoissa panostamme käyttöiän pidentämiseen huoltojen avulla, ja lahjoitamme käytöstä poistuvat laitteet uudelleenkäyttöön esimerkiksi Swappielle. Kehitämme toimistojen kierrätysmahdollisuuksia kaikilla paikkakunnilla jätemäärän ja syntyvien jätelajien mukaisesti. Suurimmassa yksikössämme Espoossa käynnistimme koko toimistokiinteistön kattavan muovinkeräyksen vuonna 2019. Arvioimme ilmastonmuutoksen riskejä, mahdollisuuksia ja taloudellisia vaikutuksia omalle ja asiakkaidemme liiketoiminnalle. Olemme mukana projekteissa, joiden tavoitteena on edistää ympäristön hyvinvointia, vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja rakentaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa.


   Vastuullinen talous ja hallinto

   Haluamme olla merkittävä yhteisöveronmaksaja ja arvonlisäveron tilittäjä. Emme harjoita aggressiivista veroneuvontaa tai toteuta aggressiivista verosuunnittelua. Toimimme kahdeksalla eri paikkakunnalla Suomessa, ja tuemme palveluillamme paikallisia innovaatioita, työllisyyttä ja kasvua. Taloudellinen ja hallinnollinen vastuullisuus mahdollistaa kestävän liiketoiminnan kehittämisen myös tulevaisuudessa. Kestävä kannattavuus rakentuu avoimelle ja vastuulliselle hallintokulttuurille, liiketoiminnan jatkuvalle kehittämiselle sekä yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamiselle. Vaikutamme alueellisesti erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa jakamassa osaamistamme ja tietotaitoamme. Näiden tavoitteena on kehittää yrityksille tarjottavia tukimuotoja, viestiä yritysten tarpeita päätöksentekijöille, sekä rakentaa elinvoimaista ekosysteemiä paikallisesti.

   Greenstepin arvot

   Halu asiakkaan ilahduttamiseen

   Tahto uusiutua ja kehittää osaamista

   Into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen

   Rehellisyys ja toisten ihmisten arvostaminen