Vastuullisuus

Miten vastuullisuus näkyy Greenstepissä?

  • Vastuullisuustyömme perustuu yhdessä jaetuille arvoille.

  • Arvojen ympärille olemme koonneet Code of Conductin, joka esittelee toimintamme pääperiaatteet. Code of Conduct jakautuu sosiaaliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen.

  • Vastuullisuusohjelmamme vie Code of Conductin toimintaperiaatteet käytäntöön asettamalla vastuullisuuden eri osa-alueille konkreettisia tavoitteita ja toteutustapoja.


Vastuullisuustyömme strateginen perusta on Code of Conduct, jonka rakentamiseen ovat osallistuneet työntekijämme eri työtehtävistä, kaupungeista ja liiketoiminnoista. Se kuvaa niitä toimintaperiaatteita, joiden mukaisesti haluamme yhdessä kasvaa ja kehittyä vastuullisesti.

Code of Conductin periaatteet avautuvat konkreettisemmiksi tavoitteiksi ja mitattaviksi toteutustavoiksi vastuullisuusohjelmassa. Ohjelman suunnittelu on loppusuoralla ja julkaisemme sen lähiaikoina.

Vastuullisuusohjelmamme jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joiden avulla rakennamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa kestävää liiketoimintaa: Hallinto ja talous, Työyhteisö ja kumppanuus sekä Ympäristö.

Mikä merkitys vastuullisuusohjelmalla on?

Menestyksemme takana ovat meidän asiantuntijamme, ja heidän hyvinvointinsa on meille ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalisen vastuun kehittäminen edistää koko työyhteisömme hyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta sekä inhimillisen pääoman rakentamista. Vuosittain toteuttamillamme henkilöstötyytyväisyyskyselyillä sekä ajantasaisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla olemme havainnoineet mahdollisia epäkohtia ja kehittymisen paikkoja. Nämä ovat tuttuja monessa muussakin yrityksessä. Tavoitteemme vastuullisuusohjelmassa onkin nostaa rimaa osaltamme uudelle tasolle sekä asettaa haastavampia tavoitteita. Emme pysähdy oman organisaatiomme rajojen sisäpuolelle, vaan rakennamme vastuullisia käytäntöjä palveluidemme kautta myös kumppaneillemme.

Vastuullisuusohjelmamme ympäristöosiossa tarkastelemme muun muassa energiankäyttöämme, kierrätystä, kestäviä hankintoja, ruokatottumuksia ja hävikkiä sekä työmatkoja. Pyrimme sidosryhmäyhteistyön avulla mahdollisimman laajaan vaikuttavuuteen. Olemme mukana projekteissa, joiden tavoitteena on edistää ympäristön hyvinvointia, hidastaa ilmastonmuutosta ja rakentaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu mahdollistaa kestävän liiketoiminnan kehittämisen myös tulevaisuudessa. Kestävä kannattavuus rakentuu avoimelle ja vastuulliselle hallintokulttuurille, liiketoiminnan jatkuvalle kehittämiselle sekä yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamiselle. Tavoitteellisen vastuullisuustyön avulla varmistamme kehityksen oikean suunnan: kehittymisen huolehtien niin ympäristöstä kuin työyhteisöstä.

Greenstepin arvot

Halu asiakkaan ilahduttamiseen

Tahto uusiutua ja kehittää osaamista

Into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen

Rehellisyys ja toisten ihmisten arvostaminen