Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Kohti vastuullisempaa tulevaisuutta kanssamme

Olemme talouden ja vastuullisuuden asiantuntijakumppani. Autamme asiakkaitamme kehittämään vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme laaja-alaista vastuullisuuskonsultointia, ja tuemme niin vastuullisuustyön aloittamisessa kuin kehittämisessä.

Kysy lisää vastuullisuus-palveluistamme

Monipuolista apua vastuullisuusasioihin yrityksellesi nopealla aikataululla

Vastuullisuus on osa Greenstepin DNA:ta. Tulevaisuudessa vastuullisuuden on oltava osa yrityksen kokonaisstrategiaa ja autamme tässä murroksessa asiakkaitamme. Lainsäädännön velvoittamaa muutosta ei kannata pelästyä vaan nähdä se mahdollisuutena - nopeammat yritykset nappaavat suurimman siivun vastuullisen toiminnan tuomasta kilpailuedusta!

Liiketoiminnan muuttaminen vastuullisempaan suuntaan ei ole mielipidekysymys, mitä korostaa EU:n tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU-tasolta tulee julki entistä suurempaa yritysjoukkoa koskettavaa lainsäädäntöä: mm. taksonomia, eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, CSRD ja SFDR. Vastuullisuuden mittaristot tulevat osaksi yrityksien normaalia johtamista ja raportointia. Osaa, kuten yli 250 henkilöä työllistäviä ja pörssilistautuneita yrityksiä sääntely herättelee toimimaan viimeistään nyt.

Autammekin asiakkaita vastaamaan näihin vaatimuksiin ja kehittämään omaa toimintaansa siten, että liiketoimintaa voidaan tehdä myös jatkossa kannattavasti. Mikäli asiakkaamme on vielä vastuullisuuden polun lähtöpisteessä, autamme yritystä lähtemään liikkeelle vastuullisuustyössään. Ensimmäinen ja tärkein asia on määrittää ne vastuullisuuden osa-alueet, jotka ovat yritykselle olennaisia. Tämän perusteella yhdessä sovitut kehitysaskeleet ja raportointikäytännöt kohdistetaan olennaisuusanalyysin perusteella valittuihin asioihin. Lisäksi varmistamme, että raportoimme oikeat asiat tärkeimpien sidosryhmien (esim. rahoittajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit) vaatimalla tavalla.

IMG 7226

Vastuullisuuden huomioiminen on tulevaisuudessa kannattavan liiketoiminnan elinehto.

Vastuullisuus on osa koko liiketoimintaa, ei vain yksi liiketoiminnan osa

Vastuullinen näkökulma kuuluu jokaisen yrityksen nykyaikaiseen toimintamalliin, ja sen raportointia ja soveltamista kaikkeen liiketoimintaan vaaditaan enenevissä määrin sekä EU:n että sidosryhmien puolelta. Kokonaisvaltaisesti vastuullisuulliseen liiketoimintaan kuuluu siis paljon muutakin kuin vaatimusten puitteissa hoidettu ESG-raportointi.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteydessä käytetty termi ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, ja se kokoaa yhteen vastuullisuustyön keskeisimmät toimet, vaatimukset ja tavoitteet.

  1. Environmental Sustainability – Ympäristövastuu

    Ekologisen kestävyyden ja ympäristövastuun ydinalue on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen. Yritystoiminassa tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi liiketoiminnan koko elinkaaren (negatiiviset ja positiiviset) ympäristövaikutuksissa, jotka voidaan selvittää hiilijalan ja -kädenjäljen laskennalla. Myös kiertotalouden liiketoimintamallit, ja yrityksen EU-taksonomiakelpoisuuden selvittäminen ja raportointi kuuluvat ympäristövastuun piiriin.


  2. Social Sustainability - Sosiaalinen vastuu

    Sosiaalinen vastuullisuus liittyy liiketoiminnan sosiaalisten vaikutusten huomiointiin, ihmisten ihmisoikeuksien takaamiseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Työympäristössä tämä näkyy keskeisesti esimerkiksi johtamismallissa, esimiestyössä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Sosiaalisesti vastuullisen työympäristön muodostamiseen apua ja tukea voi saada esimerkiksi Interim-vastuullisuusasiantuntijalta, joka voi auttaa vastuullisuustyössä liikkeellelähdössä tai sen ongelmakohtien purkamisessa päivän, viikon tai minkä tahansa tarvittavan ajan verran. Häntä tukee tarvittaessa myös HR-konsulttitiimimme osaaja.


  3. Sustainability Governance - Hyvä hallintotapa

    Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät keskeisesti termit Good Governance ja Whistleblowing. Good Governance eli hyvän hallintotavan kehittäminen liittyy kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin, ja se myös varmistaa yrityksen jatkuvan Due Diligence-valmiuden. Whistleblowing on puolestaan EU-direktiivillä ohjattu ilmoituskanava ja prosessi väärinkäytöksille, ja sen käyttö on nykyisin pakollista kaikille yli 250 työntekijää työllistäville yrityksille. Myös Code of Conduct eli eettiset toimintaperiaatteet ovat keskeisessä osassa hyvään hallintotapaan liittyvää vastuullisuustyötä.

Ei väliä oliko yrityksesi suuri vai pieni, start-up vai pörssiyritys, vastuullisuustyö on keskeinen osa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista. Voimme auttaa vastuullisuustyön aloittamisessa, tukea olemassaolevaa vastuullisuustyötä sekä kartoittaa tarpeelliset ja välttämättömät kehityskohdat liiketoiminnassa vastuullisuuskonsultiemme asiantuntijuuden avulla. Vastuullisuuspalveluiden kokonaisuus räätälöidään aina asiakaskohtaisesti juuri tarpeidesi mukaisesti.

Mitä saat, jos valitset meidät vastuullisuuskumppaniksesi?

Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden, joka joustaa aina tarpeidesi mukaan

Koulutetut ja osaavat vastuullisuusasiantuntijat, joilla ammattitaitoa useilta eri aloilta

Tulet mukaan muutokseen kohti parempaa tulevaisuutta

Vastaat sijoittajien ja rahoittajien kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin

Kasvatat kilpailukykyäsi olemalla muutoksen aallonharjalla

Greenstepin laaja-alaisen asiantuntijaverkoston osaamisen

Aidosti vastuullisen kumppanin, joka jakaa kanssasi samat kestävät arvot

Vastuullisuudesta tulee osa jokapäiväistä liiketoimintaa

Tutustu vastuullisuuden palvelukokonaisuuteen

Tutustu Kestävyyden kirittäjät -podcastiimme!

Jakso 1: Muuttuvan vastuullisuuden tekijät

Kestävyyden Kirittäjät -sarjamme ensimmäisessä jaksossa keskustelimme muuttuvan vastuullisuuden teemoista vastuullisuusjohtaja Anne Larilahden kanssa.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Jakso 2: Vastuullisuus ei riitä, tarvitaan myös vaikuttavuutta

Jaksossa keskustellaan Aktian vastuullisen sijoittamisen päällikön Eeva Toivosen kanssa. Keskustelimme niistä haasteista, joita vastuullisuuteen sijoittajan kannalta sisältyy – ja toisaalta niistä mahdollisuuksista, joita sijoittajilla on vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuskehitykseen ylipäätään.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Jakso 3: Yhteistyö edistää monimutkaisten ympäristöhaasteiden ratkaisemista

Jaksossa keskustelemme Baltic Sea Action Groupin (BSAG) toimitusjohtajan Michaela Ramm-Schmidtin kanssa. Aiheenamme oli BSAG:n työ ja rooli saastuneen Itämeren suojelutyössä. Keskustelimme systeemisistä muutoksista ja yhteistyön merkityksestä haastavissa ja monimutkaisissa tilanteissa.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Jakso 4: Paikallisuus vastuullisuustyön suunnannäyttäjänä

Keskustelimme Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäisen kanssa vastuullisuuden teemoista ja siitä, miten paikallisuus toimii heillä vastuullisuustyön suunnannäyttäjänä. Myös perspektiivin saaminen ja ympäröivän maailman kuunteleminen sekä yrityskansalaisuuden merkitys jokapäiväisessä toiminnassa nousivat esiin keskustelussamme.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Jakso 5: Monimuotoisuutta puoltavat järki ja tunteet

Jaksossa keskustellaan monimuotoisuudesta Anneli Karlstedtin kanssa. Hän on toiminut vuodesta 2018 Nokian yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuusjohtajana.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä