Palvelut yrityksen ostajalle

Haluatko kasvattaa olemassa olevaa asiakaskuntaasi tai laajentua uusille strategisesti tärkeille markkinoille yritysoston myötä? Greenstepin asiantuntijat ovat apunasi onnistuneen yrityskauppaprosessin toteuttamiseksi.

Yrityskauppaprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan; valmistelu-, neuvoittelu- sekä integraatiovaiheeseen. Onnistuakseen yrityskauppaprosessissa tulee kaikki vaiheet huomioida sekä niihin panostaa. Olemme apunanne ja tuemme kaikissa yrityskauppaprosessin vaiheissa.


Hyvin valmisteltu prosessi – puoliksi tehty

Tunnistettuasi yrityskaupan tarpeen ja sille asetetut tavoitteet, tulee kauppaprosessi suunnitella huolellisesti. Hyvin suunniteltu prosessi säästää sekä aikaa, että rahaa. Greenstepin laaja-alaisen asiantuntijatiimin avulla voit suunnitella kauppaprosessin täyttämään tavoitteesi tai hyödyntää asiantuntijoita paikkaamaan heikkouksia jollakin prosessin osa-alueella. Greenstepin tiimillä on yli sadan yrityskaupan kokemus sen molemmilta puolilta.

Asiantuntijamme auttavat myös potentiaalisten kohteiden etsimisessä sekä kontaktoimisessa. Potentiaalisten ostokohteiden etsintä ja kontaktointi voidaan tehdä anonyymisti tai avoimesti, aina kun ei haluta kertoa aikomuksistaan julkisesti ennen kuin kiinnostuksen tiedetään olevan molemmin puoleista.


Neuvoittelussa kauppahinta ja vastuut selväksi

Neuvoitteluvaiheessa on tärkeää lähentyä osapuolten toimesta ja löytää yhteinen sävel. Toisen toimintaan tutustuminen sekä riskien tunteminen parantaa mahdollisuutta onnistua kauppaprosessissa. Due diligence -tarkastuksen tarkoituksena on tehdä kattava läpileikkaus ostettavan yrityksen liiketoiminnasta ja niihin liittyvistä riskeistä. Osana läpileikkausta, talous- ja liiketoimintatarkastuksen lisäksi, kannattaa ostajan toteuttaa myös henkilösöä ja organisaatiokulttuuria tarkasteleva HR DD. Usein suurin ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisen lisäarvo konkretisoituu havaintoihin ja toimenpide-ehdotuksiin due diligence -prosessin myötä.

Liiketoiminnan ja siihen liittyvien mahdollisuuksien sekä riskien myötä voidaan määritellä ostettavalle kohteelle käypä arvo. Asiantuntijoidemme kokemus yrityksen arvonmäärityksestä useista eri yritykseistä sekä toimialoilta varmistavat, että et maksa liikaa tai turhasta!

Monien yrityskauppojen kokemuksella Greenstepin asiantuntijat pystyvät auttamaan myös kaupan strukturoinnissa. Oli kyseessä liiketoiminta- tai osakekauppa, on tärkeää määrittää tarkkaan kaupassa siirtyvät vastuut, maksutavat sekä mahdolliset earn out -rakenteet. Erilaisien vaihtoehtojen tunnistaminen ja läpikäynti ovat osa onnistunutta yrityskauppaprosessia.

Voimme auttaa yrityskauppaprosessin onnistumisessa myös tietovarastopalveluiden eli "data roomien" avulla. Data roomin tarkoituksena on luoda molemmille osapuolille turvallinen paikka käsitellä osapuoliin liittyviä tietoja sekä asiakirjoja tietosuojaystävällisesti. Tarkoituksena on saada yrityskaupassa tarvittava informaatio yhteen turvalliseen paikkaan, jolloin prosessi nopeutuu, kun asiakirjoja ei tarvitse erikseen metsästää eri paikoista.


Onnistuminen yrityskaupassa määräytyy kaupan jälkeen

Yrityskaupan tavoitteena on onnistua itse kaupan jälkeen. Tarkoituksena on sulauttaa kaksi eilen itsenäisesti toiminutta toimijaa yhteen. Greenstepin vahva kokemus antaa tälle hyvät lähtökohdat. Esimerkiksi due diligence -tarkastuksen tuntemus on hyvin tärkeää välttääkseen ikävät yllätykset yrityskaupan jälkeen tai integraation epäonnistumisen.

Integraatiossa on tärkeää ottaa huomioon molempien osapuolten toimintatavat ja -kulttuuri, jotta toiminta tukee yhteinäisesti tulevaisuuden tavoitteita. Greenstepin laaja-alaisen osaamisen kautta autamme sinua varmistamaan integraation onnistumisen myös HR-palveluiden näkökulmasta.

Greenstepin ulkopuolisen asiantuntijan hyödyt ostajalle yrityskauppaprosessissa:

  • Saat apua koko prosessin läpiviemiseen tai pelkästään tietyn osa-alueen vahvistamiseen.
  • Prosessin tunteminen auttaa suunnittelemaan sen hyvin, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.
  • Hyvä Due Diligence -tarkastus löytää mahdollisia huomioitavia asioita ostettavan yrityksen liiketoiminnasta tai riskeistä.
  • Tietosuojaystävällinen Data room mahdollistaa molempien osapuolten pääsyn tietoihin ja asiakirjoihin tehokkaasti ja samanaikaisesti.


Tore Teir antoi webinaarisarjassamme viisi vinkkiä ostajan yrityskauppaprosessiin:

  1. Tiedä mitä tarvitset. Lähde etsimään yritystä vasta kun syyt yritysostolle ovat selkeät ja sinulla on organisaatiosi tuki edetä
  2. Valitse oikea tiimi yrityksestäsi
  3. Täydennä kompetenssipoolia ulkopuolisella avulla tarvittaessa
  4. Luo ostostrategia, mitä olet valmis maksamaan, jne. Pysy siinä!
  5. Tee hyvä integrointisuunnitelma ja noudata sitä. Muista myös pitää hyvää huolta uusista ihmisistä!

Katso webinaaritallenne tästä