Osakassopimus

Kirkasta päätöksenteon pelisäännöt osakassopimuksella

Osakassopimuksella muodostetaan yhteinen näkemys yrityksen toiminnan ja hallinnon kannalta keskeisistä käytännöistä. Sopimuksen tekeminen on potentiaalisiin riitatilanteisiin varautumista.

Kyseessä on vapaamuotoinen sopimus, johon voi sisällyttää muun muassa sellaisia teemoja kuin voitonjako, rahoitus, päätöksenteko sekä osakkeiden myynti ja luovuttaminen. Koska sopimus on yksilöllinen jokaiselle yritykselle, on asiantuntijan tuki sopimuksen laadinnassa hyvin tärkeää.

Miksi osakassopimus kannattaa laatia?

Osakassopimus voi olla korvaamaton apu ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Osakassopimusta ei tarvitse ottaa uudelleen esille niin kauan, kun kaikki sujuu, mutta riitatilanteessa asioista harvemmin enää sovitaan hyvässä hengessä.

Vääränlainen tai huonosti laadittu osakassopimus voi olla yhtiölle iso liiketoiminnallinen ja taloudellinen riski. Vielä huonompi vaihtoehto on jättää osakassopimus kokonaan laatimatta ja vain luottaa kaverin kädenpuristukseen.

Kokeneet juristimme räätälöivät yhtiöllesi sopivan osakassopimuksen vankalla ammattitaidolla.

Laadukkaasti tehty osakassopimus palvelee koko yrityksen elinkaaren ajan

Tuotamme osakassopimuksia palvelupakettina. Palvelu koostuu tyypillisesti:​

  • alkuhaastattelusta
  • osakassopimusluonnoksen laadinnasta
  • kommentti- ja muokkauskierroksista
  • sopimuksen finalisoinnista ja allekirjoituksesta​

Alkuhaastattelussa kartoitamme kaikkien osakkaiden tahtotilan ja tavoitteet osakassopimuksen osalta. Tämän pohjalta aloitamme osakassopimuksen laadinnan ja teemme siitä luonnoksen. Luonnosta käsitellään ja viedään eteenpäin osakkaiden kanssa kommentti- ja muokkauskierroksilla niin useasti kuin on tarpeen. Kierrosten päätyttyä osapuolia tyydyttävään tilanteeseen, sopimus finalisoidaan ja allekirjoitetaan. Prosessin yhteydessä on usein tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä, ja tässä asiantuntijamme ovat myös tukenanne parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.