Kirkasta yhtiön omistajien väliset pelisäännöt osakassopimuksella


Osakassopimuksella muodostetaan yhteinen näkemys yrityksen toiminnan ja hallinnon kannalta keskeisistä käytännöistä. Sopimuksen tekeminen on tärkeää esimerkiksi mahdollisia omistajavaihdostilanteita varten, ja sopimuksella varaudutaan myös potentiaalisiin riitatilanteisiin.

Kyseessä on vapaamuotoinen sopimus, johon voi sisällyttää muun muassa sellaisia teemoja kuin voitonjako, rahoitus, päätöksenteko sekä osakkeiden myynti ja luovuttaminen. Koska sopimus on yksilöllinen jokaiselle yritykselle, on asiantuntijan tuki sopimuksen laadinnassa hyvin tärkeää.

Miksi osakassopimus kannattaa laatia?

Osakassopimus voi olla korvaamaton apu, jos yhtiön omistajien elämäntilanteet muuttuvat tai jos joudutaan ratkomaan ristiriitatilanteita. Osakassopimusta ei tarvitse ottaa uudelleen esille niin kauan, kun kaikki sujuu, mutta riitatilanteessa asioista harvemmin enää sovitaan hyvässä hengessä. Osakassopimus tai sen muutosta tarvitaan usein myös, jos yhtiöön otetaan uusia osakkeenomistajia.

Vääränlainen tai huonosti laadittu osakassopimus voi olla yhtiölle iso liiketoiminnallinen ja taloudellinen riski. Vielä huonompi vaihtoehto on jättää osakassopimus kokonaan laatimatta ja vain luottaa kaverin kädenpuristukseen.

Kokeneet juristimme räätälöivät yhtiöllesi sopivan osakassopimuksen vankalla ammattitaidolla.

Laadukkaasti tehty osakassopimus palvelee koko yrityksen elinkaaren ajan

Tuotamme osakassopimuksia palvelupakettina. Palvelu koostuu:

  • alkuhaastattelusta
  • osakassopimusluonnoksen laadinnasta
  • yhdestä kommentti- ja muokkauskierroksesta
  • sopimuksen finalisoinnista ja allekirjoituksesta​

Alkuhaastattelussa kartoitamme kaikkien osakkaiden tahtotilan ja tavoitteet osakassopimuksen osalta. Tämän pohjalta aloitamme osakassopimuksen laadinnan ja teemme siitä luonnoksen. Luonnosta käsitellään ja viedään eteenpäin osakkaiden kanssa kommentti- ja muokkauskierroksella. Kierroksen päätyttyä osapuolia tyydyttävään tilanteeseen, sopimus finalisoidaan ja allekirjoitetaan. Prosessin yhteydessä on usein tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä, ja tässä asiantuntijamme ovat myös tukenanne parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.


Pakettihinta: 3500 € + alv

Osakassopimuksen laadintapaketti soveltuu parhaiten startup- ja kasvuyhtiöille sekä pk-yrityksille ennen ammattimaisen sijoittajatahon mukaantuloa.Haluatko osakassopimuksen kerralla kuntoon? Alkuun pääset ottamalla yhteyttä lakiasiantuntijaamme Leena Oksaseen!